gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Констатовање престанка функције чланова Општинског већа општине Алибунар

На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/07, 34/2010 – одлука УСРС и 54/2011), Скупштина општине Алибунар на Првој (конститутивној) седници, одржаној дана 04. јуна 2012. године, констатује

 

ПРЕСТАНАК ФУНКЦИЈЕ
ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

 

I

         Престаје функција члановима Општинског већа општине Алибунар и то:

  1. Коматина Драгани из Владимировца,
  2. Ковијанић Владимиру из Банатског Карловца,
  3. Чанчаревић Драгиши из Банатског Карловца,
  4. Поштин Саши из Добрице,
  5. Др Трајковић Драгану из Владимировца,
  6. Мохан Пери из Локава.

 

II

         Објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-53/12-04
Датум: 04. јун 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81