gore

 • Baner Optina Alibunar

ZAVRŠENA IZGRADNJA PEŠAČKE STAZE U SELEUŠU

staza u seleusuU okviru uređenja parka u Selešu završeni su radovi na izgradnji pešačke staze. Nakon uklanjanja stare staze, postavljeni su novi tampon i podloga. Izbetonirana je staza u dužini od 140 metara, širine 1,5 metara.

Continue Reading

ONI SU PONOS NAŠE OPŠTINE!

DSCN5959 1600x1200Predrag Belić, predsednik opštine Alibunar, ugostio je najbolje učenike osnovnih škola sa teritorije naše opštine, kao i najbolje učenike srednje Ekonomsko-trgovinske škole „Dositej Obradović“.

Continue Reading

IZVEŠTAJ SA 62. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE ALIBUNAR

alibunar grbSednica je održana 22. juna 2018. godine u zgradi opštine Alibunar, Trg slobode br.4 (mala sala), kojom je predsedavao predsednik Opštine Alibunar Predrag Belić.

Continue Reading

61. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE ALIBUNAR

alibunar grbSednica je održana u pondeljak, 18. juna, u zgradi Opštine Alibunar. Sednicom je predsedavao predsednik opštine, Predrag Belić.    

Continue Reading

Radovi na distributivnoj mreži u Banatskom Karlovcu

JP „Srbijagas“, Novi Sad obaveštava kupce prirodnog gasa u naseljenom mestu Banatski Karlovac, da će zbog radova na izradi novog priključka i izmeštanja postojećeg gasnog priključka na čeličnoj distributivnoj mreži u tom mestu doći do kratkotrajnog poremećaja u isporuci prirodnog gasa u sredu, 20.06.2018. godine u periodu od 9:00 do 14:00 časova.
Bez gasa će ostati svi potrošači priključeni na distributivnu mrežu u Banatskom Karlovcu.
JP Srbijagas-ODS je o novonastaloj situaciji u vezi sa prekidom isporuke prirodnog gasa obavestio korisnika distributivnog sistema koji će usled poremećaja ostati bez isporuke prirodnog gasa.
Po završetku radova JP „Srbijagas“ će otpočeti sa redovnom isporukom gasa. Molimo potrošače u Banatskom Karlovcu da imaju razumevanja za navedene radove.

PČELARSTVO - POTENCIJALNA ŠANSA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U OPŠTINI ALIBUNAR

DSCN5672 1600x1200Na nedavno održanom Saboru pčelara u Alibunaru okupilo se preko 30 izlagača. Na osnovu razgovora sa njima, rezimirali smo da su pčelari ovim poslom počeli da se bave kako bi očuvali porodičnu tradiciju ili dopunili kućni budžet. Izvodi se i zaključak da je ovo potencijalna šansa za samozapošljavanje, a naročito zanimljiva mlađim ljudima.

Continue Reading

ОДЛОЖЕНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

IMG 4251 1600x120023. седница Скупштине Општине Алибунар на којој је требало да буде усвојена Одлука о завршном рачуну буџета општине Алибунар за 2017. годину и Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Општине за 2018. годину данас није одржана услед недостатка кворума. 

Continue Reading

IZVEŠTAJ SA 60. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE ALIBUNAR

alibunar grbSednica je održana 05. juna 2018. godine u zgradi opštine Alibunar, Trg slobode br.4 (mala sala) kojom je predsedavao predsednik Opštine Alibunar Predrag Belić.

Continue Reading

“SABOR PČELARA 2018.” U DELIBLATSKOJ PEŠČARI

DSCN5788 1600x1200U organizaciji Turističke organizacije opštine Alibunar, proteklog vikenda je na izletištu Devojačkog bunar održan peti po redu Sabor pčelara. Manifestacija, koja je pod pokroviteljstvom Opštine Alibunar, okupila je veliki broj izlagača pčelinjih proizvoda i prateće opreme za pčelarstvo iz naše opštine i širom Srbije.

Continue Reading

TRETIRANJE I PRSKANJE KOMARACA NA TERITORIJI OPŠTINE

Na teritoriji opštine Alibunar će se 30. juna i 01. jula 2017. godine (petak i subota) u večernjim časovima - od 19 časova, vršiti tretiranje i prskanje komaraca u svim građevinskim reonima naselja opštine kao i deo izletišta Devojački bunar. Prskanje komaraca će se vršiti i uz pojaseve prilaznih puteva ka svim naseljima.

Continue Reading

Решење о именовању Савета за запошљавање општине Алибунар

На основу члана 40. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 12/08, 13/09,13/11, 15/2014и 3/2015) и члана 3. став 1. Одлуке о образовању Савета за запошљавање општине Алибунар, (Службени лист општине Алибунар“, број 13/2010), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на13. седници од 15. јуна 2017. године доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВЊУ

САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

Именују се председник и чланови Савета за запошљавање општине Алибунар и то:

 1. Саша Цветковић – председник
 2. Пуниша Џелебџић – члан,
 3. Живана Петровић – члан,
 4. Вишња Стефановић Диклић – члан,
 5. Александар Винћилов – члан,
 6. Весна Пурић - члан
 7. Снежана Степановић - члан

Члан 2.

            Мандат председника и чланова Савета траје четири године.

            Председник и чланови Савета могу бити разрешењни и пре истека времена на који су именовани.

            Мандат председника и чланова Савета почиње да тече од дана именовања, односно од 15. јуна 2017. године.

Члан 3.

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алиубнар“.

Број: 020-76/2017-04

Алибунар, 15. јуна 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Одлука о завршном рачуну буџета општине Алибунар за 2016. годину

Одлука о завршном рачуну буџета општине Алибунар за 2016. годину - Овде можете преузети ПДФ фајл

Opština Alibunar nagradila najbolje đake

DSCN8369 1600x1200Predsednik opštine Alibunar, gospodin Predrag Belić, ugostio je najbolje učenike srednje ekonomsko-trgovinske škole "Dositej Obradović" i učenike osnovnih škola sa teritorije opštine Alibunar. Učenici su đaci generacije i nosioci Vukove diplome za školsku 2016./2017. godinu. 

Continue Reading

IZVEŠTAJ SA 13. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE ALIBUNAR

DSCN8232 1600x1200Dana 15.06.2017. godine održana je 13. sednica Skupštine opštine Alibunar, kojom je predsedavao predsednik Skupštine Siniša Gavrančić. Na dnevnom redu ove sednice našla su se sledeća akta:
Doneta je Odluka o završnom računu budžeta opštine Alibunar za 2016. godinu. Ovo je svakako najvažnija odluka koja je usvojena na sednici, a predložena je od strane Opštinskog veća. Ovom odlukom utvrđeno je da je periodu januar-decembar 2016. godine budžet Opštine Alibunar ostvario ukupne prihode i primanja u ukupnom iznosu od 546.082.332,70 dinara, što u odnosu na ukupno planirane prihode i primanja u iznosu od 715.872.701.67 dinara iznosi 76.28 %, sa napomenom da je u pomenutom iznosu planirano i kreditno zaduženje opštine Alibunar u iznosu od 115.780,00 dinara.

Continue Reading

Решење о разрешењу и именовању председнице и чланова Комисије за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Општинско веће општине Алибунар на 32.седници одржаној дана 13. јуна 2017.г. доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИЦЕ И ЧЛАНОВА

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2013. ДО 2018. ГОДИНЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2013. ДО 2018. ГОДИНЕ ЗА ОПШТИНУ АЛИБУНАР

 1. Разрешавају се чланства у Комисији за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године за Општину Алибунар (у даљем тексту: Комисија) следећа лица:
 1. Данијела Лончар – функције председнице Комисије;
 2. Оливер Филиповић – функције члана Комисије;
 3. Предраг Ковачев – функције члана Комисије.
 4. Биљана Враговић – на функцију председнице Комисије;
 5. Тамара Радојичић – на функцију чланице Комисије;
 6. Војислав Диклић – на функцију члана Комисије.
 1. У Комисију се именују следећа лица:
 1. Мандат разрешених чланова Комисије престаје даном разрешења, а мандат новоизабраних чланова почиње наредног дана од дана именовања и траје до истека мандата Комисије.
 2. Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:020-75/2017-04

Датум. 13. јун 2017. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Одлука о измени и допуни Плана јавних набавки општине Алибунар за 2017. годину

На основу члана 51. став 4. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 4. Правилника о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки (''Сл.гласник РС'', бр. 29/13) и члана 55. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/08, 13/09, 13/11, 15/14 и 3/15) и члана 44. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 127/09 и 83/14-др.закон), председник општине Алибунар доноси

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНАЈАВНИХНАБАВКИ

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.

Председник општине Алибунар, у својству одговорног лица Наручиоца, доноси Одлуку о измени и допуни Плана набавки општине Алибунар за 2017. годину,бр. 404-5/17-04 од 08.02.2017. године.

Члан 2.

Изменом и допуном Плана набавки општине Алибунар за 2017. годину, бр. 404-28/17-04 од01.06.2017. године, бришу се следеће набавке:

-      Набавка добара –набавка компјутерских софтвера, 916.666,00 без ПДВ-а, односно 2.040.000,00  са ПДВ-ом,

-      Набавка услуга

     услуге израде социјалне заштите,1.700.000,00 без ПДВ-а, односно 2.000.000,00 са ПДВ-ом,

     услуге израде пројектне документације за капеле у Владимировцу, 666.666,00 дин. без ПДВ-а, односно 800.000,00 дин. са ПДВ-ом

-      Набавка радова –изградња отресишта,4.166.666,00без ПДВ-а, односно 5.000.000,00 са ПДВ-ом.

Набавке се бришу због мера штедње.

Додају се следеће набавке:

-      Набавка добара –набавка електричне енергије, 20.000.000,00 дин. без ПДВ-а, односно 24.000.000,00 дин. са ПДВ-ом,

-      Набавка услуга – израда стратегије руралног развоја, 1.700.000,00 дин. без ПДВ-а, односно 2.040.000,00 дин. са ПДВ-ом,

-      Набавка радова – санација уличне расвете (фазаII), 18.890.911,00 дин. без ПДВ-а, односно 22.670.000,00 дин. са ПДВ-ом.

                                                                                    

МЕЊА СЕ СЛЕДЕЋА НАБАВКА

Набавка услуга –увођење ГИС система у ОА, са 2.083.325,00 дин. без ПДВ-а, односно 2.500.000,00 дин. са ПДВ-ом., на 833.333,00 дин. без ПДВ-а, односно 1.000.000,00 дин. са ПДВ-ом,

Набавка радова – изградња две капеле у Владимировцу, са 7.500.000,00 без ПДВ-а, односно 9.000.000,00 са ПДВ-ом, на 8.333.333,00 дин. без ПДВ-а, односно 10.000.000,00 дин. са ПДВ-ом.

Члан 3.

Измена и допуна Плана јавних набавки општине Алибунар урађена је у складу за одредбама Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о буџету општине Алибунар за 2017.г. (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 37/2016 и 11/17).

Члан 4.

Саставним делом ове Одлуке сматра се Табела Измене и допуне Плана јавних набавки, бр. 404-28/17-04 од 01.06.2017. године.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Све измене и допуне на основу ове Одлуке евидентирају се и достављају Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у електронском облику у року од 10 дана по извршеној измени, у складу са Законом.

Република Србија – АП Војводина

Општина Алибунар

ПРЕДСЕДНИК

Број: 404-28/17-04

Дана:01.06.2017.

Одговорно лице наручиоца:

Председник општине Алибунар

Предраг Белић, с.р.

Исправка Решења о именовању чланова Радног тела за праћење ефеката општинских одлука

Приликом израде изворника Решења о именовању чланова Радног тела за праћење ефеката општинских одлука, дошло је до техничке грешке у тексту, која је уочена и по службеној дужности исправљена, те се даје

ИСПРАВКА РЕШЕЊА

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА РАДНОГ ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ ЕФЕКАТА ОПШТИНСКИХ ОДЛУКА

Даје се исправка Решења о именовању чланова Радног тела за праћење ефеката општинских одлука, број: 020-65/2017-04 од 29.04.2017. године, тако да наведено Решење сада гласи:

На основучлана40. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09,15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар на 12.седници одржаној дана 29. априла 2017. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА РАДНОГ ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ ЕФЕКАТА ОПШТИНСКИХ ОДЛУКА

 1. У Радно тело за праћење ефеката општинских одлука, на функцију чланова, именују се:

-         Персида Глигоријев,

-         Весна Стојиљковић,

-         Биљана Грбић,

-         Драган Ратковић,

-         Корнелија Берлован,

-         Бојана Станковић,

-         Јована Рошу,

-         Зорица Вујновић.

 1. Мандат новименованих чланова почиње да тече од дана именовања, односно до 29.04.2017.године.
 2. Решења објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 020-65/2017-04

Алибунар, 29. април 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.''

Број: 020-65-1/2017-04

Алибунар, 29.маја 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

Биљана Враговић, с.р.

Решење о расподели средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте цркава и верских организација

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар на својој 2. седници одржаној дана 25. маја 2016. године доноси следеће

РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕЦРКАВА И ВЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

I

На основу спроведеног поступка за расподелу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте цркава и верских организација, а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација (у даљем тексту: Комисија) и у складу са Јавним конкурсом за финансирање програма и пројеката цркава и верских организација из буџета општине Алибунар за 2016. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 4/2016) – у даљем тексту: Јавни конкурс, Општинско веће општине Алибунар расподељује средства из буџета Општине Алибунар за суфинансирање следећих пројеката:

 1. за пројекат: ''Обнова унутрашње и спољне фасаде при храму Св.Благовести СПЦ у Алибунару'', подносиоца пројекта: СПЦО Алибунар из Алибунара, ул. Ж. Зрењанина бр. 40, укупан износ од 600.000 динара;
 2. за пројекат: ''Инвестиционо одржавање кровног покривача на парохијском дому у Иланџи'', подносиоца пројекта: СПЦО Иланџа из Иланџе, Трг светог Саве бр. 10., укупан износ од 200.000 динара;
 3. за пројекат: ''Реконструкција и реновација црквених зграда'', подносиоца пројекта: Словачка евангелистичка а.в. црквена општина Јаношик из Јаношика, ул. Чмеликова бр. 66, укупан износ од 250.000 динара;
 4. за пројекат: ''Бетонирање стаза'', подносиоца пројекта: Хришћанска баптистичка црква из Алибунара, ул. С. Мунћана бр. 49, укупан износ од 50.000 динара;
 5. за пројекат: ''Обнова црквеног објекта – сале'', подносиоца пројекта: РПЦО Локве из Локава, Трг ослобођења бр. 3, укупан износ од 350.000 динара;
 6. за пројекат: ''Постављање новог крста на храму'', подносиоца пројекта: СПЦО Добрица из Добрице, ул. Светог Саве бр. 64, укупан износ од 200.000 динара;
 7. за пројекат: ''Постављање столарије на Светосавском дому'', подносиоца пројекта: СПЦО Нови Козјак из Новог Козјака, ул. Светог Саве бб, укупан износ од 150.000 динара;
 8. за пројекат: ''Адаптација просторија за децу'', подносиоца пројекта: Хришћанска баптистичка црква из Владимировца, ул. Кориолана Добана бр. 23, укупан износ од 100.000 динара;
 9. за пројекат: ''Санација црквене зграде'', подносиоца пројекта: РПЦО Николинци из Николинаца, ул. Виноградарска бр. 34, укупан износ од 400.000 динара;
 10. за пројекат: ''Обнова крова и кровне конструкције и манифестација 120 година од зидања цркве'', подносиоца пројекта: РПЦО Алибунар из Алибунара, ул. С. Мунћана бр.2, укупан износ од 200.000 динара.

II

За предлог пројекта: ''Завршетак Светосавског дома у Селеушу'', подносиоца пројекта: СПЦО Селеуш из Селеуша, ул. С. Ковачевића бр. 17, Општинско веће општине Алибунар прихвата предлог Комисије да се не одобри суфинансирање.

III

Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2016. годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 44/2015).

IV

На основу ове Одлуке, а у складу са одредбом члана 13. Правилника о расподели буџетских средстава црквама и верским заједницама (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 11/2013 и 1/2014), председник Општине и корисник средстава закључиће одговарајући уговор.

V

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 400-38/2016-06

Датум: 25. мај 2016. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Решење о престанку мандата одборника Скупштине општине Алибунар (Адријана Сфера)

На основу члана 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011), члана 43. став 5. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 54. став 1. и члана 117. Статута општне Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на Конститутивној седници, одржаној 16. маја 2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је Адријани Сфера, одборнику Скупштине општине Алибунар, изабраној на изборној листи ''АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ'' престао мандат одборника Скупштине општине Алибунар избором на функцију члана Општинског већа општине Алибунар.
 2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 Број: 013-26/2016-06

Алибунар, 16. маја 2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

POTPISANI UGOVORI OPŠTINE ALIBUNAR SA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

IMG 0425 CopyPredsednik opštine Predrag Belić i korisnici sredstava potpisali su 22. juna ugovore o dodeli sredstava nevladinim organizacijama iz budžeta opštine Alibunar. Činu potpisivanja ugovora, pored predstavnika NVO, prisustvovao je i Ilija Penca, načelnik odeljenja za poslove Skupštine opštine, predsednika opštine, Opštinskog veća i pomoćne poslove.

Continue Reading

Трећи поновљени јавни позив за вршење услуге скидања усева и транспорт пожњевене-обране робе са пољопривредног земљишта у државној својини

На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'',  бр. 62/06. 65/08-др закон, 41/09 и 112/15), Одлуке о скидању усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користе без правног основа на територији општине Алибунар бр.  320-542/2016-03-02 од 07.09.2016. године, председник  општине Алибунар, расписује

TРЕЋИ ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГЕ СКИДАЊА УСЕВА И ТРАНСПОРТ ПОЖЊЕВЕНЕ- ОБРАНЕ РОБЕ СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

I

Позивају се заинтересована лица за вршење услуге скидања усева и транспорта пожњевене-обране робе са пољопривредног земљишта у државној својини које се налазе на територији општине Алибунар, да општини Алибунар поднесу писане понуде са условима за вршење ове услуге

II

Заитересована лица морају испуњавати следеће услове:

-       на захтев Радног тела са спровођење Одлуке о скидању  усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користе без правног основа на територији општине Алибунар ( у даљем тексту – Радно тело), изврши жетву-бербу  пољопривредног усева и транспорт пожњевене- обране робе  у зависности од потреба општине Алибунар, а на површинама, према динамици и диспозицији коју одреди Радно тело.

-       да спроведе све потребне мере безбедности и здравља на раду и против пожарне заштите у складу са Законом о заштити од пожара („ Сл. Гласник РС бр. 111/09 и 20/15). Сви трошкови који настану у току реализације овог посла, а односе се на евентуалне кварове, поправке, редовно одржавање механизације, као и сви остали овде поменути трошкови везани за функционисање механизације, падају на терет пружаоца услуга.

-       да обезбеди гориво за жетву-бербу и превоз пожењвене робе до складишта  пољопривредних  производа са којим општина Алибунар закључи  уговор о пословно-техничкој сарадњи .

III

Право учешћа по овом позиву имају лица која

           1. имају регистровану  механизацију (комбајне,  тракторе са приколицама, камионе и слично) у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима ( „Сл.гласник РС“ број: 41/09, 53/10, 101/11, 32/13- одлука УС, 55/14, 96/15-др Закон и 9/16);

            2. доставе понуду у складу са овим јавним позивом.

IV

Општина Алибунар ће извршити уплату накнаде на име извршене услуге жетве-брања према ценовнику задружног савеза Војводине (цена дата по 1 хектару  пожњевене-обране површине), а за услуге трансорта најповољнија понуђена цена исказана по 1км превоза са максималним капацитетом носивости транспортних средстава, које је лице навело у понуди.

V

Општина Алибунар задржава право одабира лица за вршење услуга по овом јавном позиву са којим ће закључити уговор о пословној-техничкој сарадњи.

VI

Понуде које нису сачињене у складу са овим јавним позивом неће бити разматране.

Понуде се подносе искључиво у згради Општинске управе општине Алибунар, Трг Слободе бр.4, у услужном центру, у затвореним ковертима са назнаком „ОПШТИНА АЛИБУНАР  - ЗА СКИДАЊЕ УСЕВА СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА“.

Рок за достављање понуде је 25.06.2018. године до 14,00 часова.

Овај јавни позив биће објављен на огласним таблама Месних канцеларија и Месних заједница на територији општине Алибунар, огласној табли Општинске управе општине Алибунар, огласној табли Скупштине општине Алибунар и сајту општине Алибунар.

Број:320-250/18-04

Алибунар, 18.06.2018. године

ОПШТИНА АЛИБУНАР

           

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

            Предраг Белић, с.р.

Одлука о измени и допуни Плана јавних набавки општине Алибунар за 2018. годину

Република Србија-АП Војводина                                                                          

Општина Алибунар

ПРЕДСЕДНИК

Број: 404-50/18-04

Дана 05.06.2018. године

На основу члана 51. став 4. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 4. Правилника о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки (''Сл.гласник РС'', бр. 29/13) и члана 55. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/08, 13/09, 13/11, 15/14 и 3/15) и члана 44. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 127/09 и 83/14-др.закон), Председник општине Алибунар доноси

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНАЈАВНИХНАБАВКИ

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2018. ГОДИНУ

Члан 1.

Председник општине Алибунар, у својству одговорног лица Наручиоца, доноси Одлуку о измени и допуни Плана набавки општине Алибунар за 2018. годину.

Члан 2.

Изменом и допуном Плана набавки општине Алибунар за 2018. годину, бр. 404-50/18-04 од 05.06.2018 . године,

Додаје се следећа набавка

Набавка услугехватање напуштених животиња на територији општине Алибунар, процењеневредности 833.333,00 динара , без ПДВ-а, односно 1.000.000,00 динара,са ПДВ-ом.

Члан 3.

Измена и допуна Плана јавних набавки општине Алибунар урађена је у складу за одредбама Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о буџету општине Алибунар за 2018.г. (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 39/17 ).

Члан 4.

Саставним делом ове Одлуке сматра се Табела Измене и допуне Плана јавних набавки, бр. 404-50/18-04 од  05.06.2018.године.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Све измене и допуне на основу ове Одлуке евидентирају се и достављају Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у електронском облику у року од 10 дана по извршеној измени, у складу са Законом.

Одговорно лице наручиоца:

Председник општине Алибунар

Предраг Белић, с.р.

Dom zdravlja u Alibunaru bogatiji za novo sanitetsko vozilo

DSCN5813 1600x1200Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodina ustupila je na korišćenje, bez naknade, novo sanitetsko vozilo sa kompletnom pratećom medicinskom opremom Opštini Alibunar, odnosno Domu zdravlja „Alibunar“ iz Alibunara.

Continue Reading

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар

На основу члана 40. Статута Општине Алибунар („Службени лист Општине Алибунар“ број 12/08, 13/09,13/11, 15/2014и 3/2015) Скупштина општине Алибунар, на предлог Предшколске установе „Полетарац“ Алибунар, на13. седници од 15. јуна 2017. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА СТАТУТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“  АЛИБУНАР

 1. Даје се сагласност на Одлуку о измени статута Предшколске установе „Полетарац“ Алибунар, коју је донео Управни одбор Предшколске установе „Полетарац“ Алибунар.
 2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број:022-8/17-04

Алибунар, 15. јуна 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Rezultati skeniranja stanja disbalansa u držanju tela dece sa teritorije opština Alibunar

DSCN8255 1600x1200U okviru programa zaštite i brige o stanovništvu, a naročito o njegovoj najranjivijoj populaciji najmlađih, rukovodstvo opštine Alibunar, na čelu sa predsednikom opštine Predragom Belićem donelo je odluku o realizaciji programa Skeniranja stanja disbalansa u držanju tela dece mlađeg školskog uzrasta, jer činjenica da su negativni uticaji novog životnog stila primećeni u značajnoj meri kod pripadnika mlađe populacije, predstavlja alarm za čitavu zajednicu. 

Continue Reading

Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи ''Полетарац'' Алибунар за календарску 2017. годину

На основу члана 50. став 2. Закона о предшколском васпитању и образовању (''Службени гласник РС'', бр. 18/2010), члана 11. Правилника о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама (''Службени гласник РС'', бр. 146/2014) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар, Општинско веће општине Алибунар на својој 31. седници одржаној дана 05. јуна 2017. година доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР

ЗА КАЛЕНДАРСКУ 2017. ГОДИНУ

Члан 1.

Економска цена програма васпитања и образовања у Предшколској установи ''Полетарац'' из Алибунара за ЦЕЛОДНЕВНИ ОБЛИК РАДА у трајању од 10 часова дневно утврђује се за календарску 2017. годину у износу од 15.000,00 динара месечно по детету.

Дневна економска цена по детету утврђује се дељењем месечне економске цене по детету из става 1. овог члана са бројем радних дана у месецу.

Економска цена услуге припремног предшколског програма (који се остварује са децом у години пред полазак у школу) утврђује се за календарску 2017. годину у износу од 5.000,00 динара месечно по детету.

Учешће корисника услуга (родитеља, односно старатеља детета) у економској цени по детету из става 1. овог члана износи 20% и утврђује се у износу од 3.000,00 динара месечно по детету.

Учешће корисника услуга припремног предшколског програма  у економској цени по детету из става 3. овог члана утврђује се у износу од 1.000,00 динара месечно по детету.

Члан 2.

Економска цена програма васпитања и образовања у Предшколској установи ''Полетарац'' из Алибунара за ПОЛУДНЕВНИ ОБЛИК РАДА у трајању од 5 часова дневно утврђује се за календарску 2017. годину у износу од 5.000,00 динара месечно по детету.

Дневна економска цена по детету утврђује се дељењем месечне економске цене по детету из става 1. овог члана са бројем радних дана у месецу.

Учешће корисника услуга (родитеља, односно старатеља детета) у економској цени по детету из става 1. овог члана износи 20% и утврђује се у износу од 1.000,00 динара месечно по детету.

Члан 3.

Од обавезе плаћања учешћа ослобађају се корисници услуга из чланова 1. и 2. овог Решења у случају да су програмима васпитања и образовања, односно припремног предшколског програма, обухваћена: деца без родитељског старања, деца са сметњама у развоју и деца из материјално угрожених породица.

Ослобађање од обавезе плаћања својим актом утврђује Предшколска установа на основу доказа који корисник услуге достави, или Предшколска установа сама прибави, од Центра за социјални рад ''Први март'' Алибунар, односно од Одељења за привреду, јавне службе и развој Општинске управе општине Алибунар.

Члан 4.

Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар'', а примењиваће се од 01. јануара 2017. године.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:38-1/2017-04

Датум: 05. јун 2017. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Решење о расподели средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар на својој 2. седници одржаној дана 25. маја 2016. године доноси следеће

РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ОДНОСНО НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

I

На основу спроведеног поступка за расподелу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација (у даљем тексту: Комисија) и у складу са Јавним конкурсом за финансирање програма и пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Алибунар за 2016. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 4/2016) – у даљем тексту: Јавни конкурс, Општинско веће општине Алибунар расподељује средства из буџета Општине Алибунар за суфинансирање следећих пројеката:

 1. за пројекат: ''Културна (ре)активација'', подносиоца Пројекта: ''Центар народне уметности'' из Николинаца, ул. Главна бр. 74, укупан износ од 80.000 динара;
 2. за пројекат: ''Уредимо природу око нас'', подносиоца Пројекта: Удружење спортских риболоваца Пешчара из Банатског Карловца, ул. Ж. Зрењанина бб, укупан износ од 250.000 динара;
 3. за пројекат: ''Активан живот 2016'', подносиоца Пројекта: Општинска организација инвалида рада Алибунар, Трг слободе 15, укупан износ од 100.000 динара;
 4. за пројекат: ''Дани рома'', подносиоца Пројекта: Удружење Ромска снага Иланџа – Роменђи зор, ул. Ослобођења бр. 13 Иланџа., укупан износ од 100.000 динара;
 5. за пројекат: ''44. позоришни дани Румуна 2016'', подносиоца пројекта: Савез аматерских позоришта румуна из АП Војводине, Република Србија, из Алибунара, Трг слободе бр.5., укупан износ од 100.000 динара;
 6. за пројекат: ''Годишњи програм рада за 2016.'' подносиоца пројекта: Удружење жена ''Вредне руке Баната'' из Владимировца, ул. М. Георгице бр.2, укупан износ од 120.000 динара;
 7. за пројекат: ''Редовне програмске активности МОСС Панчево за 2016.г.'' подносиоца пројекта: Међуопштинска организација Савеза слепих Србије – Панчево из Панчева, ул. Ж. Зрењанина бр.5, укупан износ од 100.000 динара;
 8. за пројекат: ''Реновирање и обнова објекта у склопу Дома културе у Јаношику'' подносиоца пројекта: СКУД ''Јаношик'' из Јаношика, ул. М. Тита бр. 5-7, укупан износ од 150.000 динара;
 9. за пројекат: ''Програмске активности 2016'', подносиоца пројекта: Удружење избеглица и колониста општине Алибунар из Владимировца, ул. Личка бр. 65, укупан износ од 250.000 динара;
 10. за пројекат: ''Општинско такмичење у кувању зечијег паприкаша у оквиру Летњих дана Алибунара и организација 14. Међународне изложбе голубова, живине, кунића и птица'', подносиоца пројекта: Удружење узгајивача голубова, живине, кунића и птица ''ГОЛУБ 1985'' из Алибунара, ул. Ж. Зрењанина бр. 83, укупан износ од 100.000 динара;
 11. за пројекат: ''Програмске активности 2016'', подносиоца пројекта: Црквено-градски хор ''Света три јерарха'' из Алибунара, Трг слободе бр. 7/2, укупан износ од 100.000 динара;
 12. за пројекат: ''Будимо равноправни'', подносиоца пројекта: Удружење грађана ''Деца Баната'' из Алибунара, ул. Ж. Зрењанина бр. 51, укупан износ од 80.000 динара;
 13. за пројекат: ''Сачувајмо традицију'', подносиоца пројекта: КУД ''Свети Никола'' из Иланџе, Трг светог Саве бб, укупан износ од 150.000 динара;
 14. за пројекат: ''Активности удружења за 2016'', подносиоца пројекта: Удружење повртара и прерађивача ''Владимировац'' из Владимировца, ул. Ц. Лазара бр. 1 з., укупан износ од 100.000 динара;
 15. за пројекат: ''60 година постојања'', подносиоца пројекта: Међуопштинска организација глувих и наглувих Панчево из Панчева, ул. Ц. Лазара бр. 23, укупан износ од 100.000 динара;
 16. за пројекат: ''План годишњих активности'', подносиоца пројекта: Удружење жена ''Добричанке'' из Добрице, ул. Ж. Зрењанина бр. 47, укупан износ од 120.000 динара.

II

Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2016. годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 44/2015).

III

На основу ове Одлуке, а у складу са одредбом члана 13. став 2. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 6/2013 и 2/2014), председник Општине и корисник средстава закључиће одговарајући уговор.

IV

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 400-37/2016-06

Датум: 25. мај 2016. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Решење о престанку мандата одборника Скупштине општине Алибунар (Предраг Белић)

На основу члана 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011), члана 43. став 5. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 54. став 1. и члана 117. Статута општне Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на Конститутивној седници, одржаној 16. маја 2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је Белић Предрагу, одборнику Скупштине општине Алибунар, изабраном на изборној листи ''АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ'' престао мандат одборника Скупштине општине Алибунар избором на функцију председника Општине Алибунар.
 2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 Број: 013-25/2016-06

Алибунар, 16. маја 2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Програм пословања Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар за 2015. годину

 ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ,,УНИВЕРЗАЛ”

  ЗА  2015. ГОДИНУ

 

пословно име: ЈКП ,,УНИВЕРЗАЛ“

седиште: АЛИБУНАР, НЕМАЊИНА 14

претежна делатност: 36.00

матични број: 08137838

ПИБ: 101086600

надлежно министарство/надлежни орган јединице локалне самоуправе:

Министраство пољопривреде и заштите животне средине /Скупштина општине

 

 [Алибунар, јун 2015. године]

 

 

1.  МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

 

Мисија и визија

 

            Модерно, развијено и кадровски оспособљено предузеће спремно да перманентно, квалитетно, флексибилно и транспарентно пружа услуге у области водоснадбевања, одвођења отпадних вода, јавне чистоће, зеленила  и хигијене, пољочуварске службе као и погребних услуга на подручју територије Општине Алибунар, да осигура развој водоводног и канализационог система, унапређује заштиту животне средине као и односе са корисницима ЈКП „Универзал“.

 

Циљеви

 

            Узимајући  у обзир све елементе анализе стања, посебно посматрајући слабости и могућности  укључујући и визију, циљеви предузећа су:

·        Рационално коришћење и заштита водних ресурса

ЈКП „Универзал“ има за циљ очување водних ресурса тј. подземних вода адекватним мерама заштите и спречавања њиховог загађења ( зоне санитарне заштите);

·        Доступност пијаће воде свим грађанима

Изграђеном водном мрежом и повезивањем постојеће у систем и  контролу ЈКП „Универзал“, на целој територији општине Алибунар, те одржавањем исте, сва места у општини Алибунар би имала организовани облик водоснадбевања, а самим тим била би омогућена испорука здраве пијаће воде контолисане од стране Завода за јавно здравље Панчево;

·        Смањење губитака у водоводној мрежи

Санација и реконструкција већег дела водоводног система довели би до смањења кварова, трошкова одржавања и губитка воде у водоводној мрежи, што би омогућило управљање системом на целисходан и економичан начин и подизање нивоа ефикасности и ефикасности предузећа;

·        Осигурање квалитета пијаће воде

Постојећи квалитет пијаће воде могуће је побољшати увођењем нових технологија у процес прераде воде, редовним испирањем цевовода, реконструкцојама дистрибутивне мреже, континуираним праћењем параметара којима се одређује здравствена исправност пијаће воде, као и набавком савремене опреме за ту делатност;

·        Квалитетно одвођење отпадних вода

Константним прикључивањем нових корисника и проширењем постојеће канализационе мреже, решио би се проблем изливања отпадних вода у Општини Алибунар. То би довело до стварања неопходних услова за адекватну заштиту животне средине;

·        Повећања задовољства корисника добром услугом

Елиминисањем свих досадашњих слабости у системима водоснадбевања и одвођења отпадних вода постићи ћемо овај циљ – задовољство корисника. Наши задаци су: развој и унапређење свих сегмената рада, увођење и примена нових технологија, санације дистрибутивне мреже, брзе интервенције, стабилно снадбевање 24-сата дневно, као и одговарајућ квалитет пијаће воде;

·        Унапређење информисања и едукација корисника

Наша је обавеза да у складу са законским прописима учинимо доступним све информације од јавног значаја пре свега путем друштвених мрежа и осталих средстава за оглашавање. Организовање едукације потрошача о значају водних ресурса, коришћењу канализације, одржавања и приступа мерном месту, легализације прикључака, сређивању водоводних шахти; све то путем флајера, радија, писаних медија, друштвених мрежа.

·        Побољшавање наплате услуга

Стварањем услова, пре свега доношењем и применом законских прописа и одговарајуће казнене политике;

·        Одржавање зелених површина

Циљ нам је успостављање  редовног и организованог одржавања јавних површина  кошењем, чишћењем и другим видовима  одржавања. Одржавање зелених површина обухвата: проређивање и орезивање шибља, орезивање живе ограде, формирање и орезивање крошњи дрворедних садница, уклањање поломљених грана и оборених стабала по решењима надлежне инспекције,одржавање фонтана, управљање пијацама, комунално опремање, органузација и одржавање делатности на отвореними затвореним просторима као и обављање услуга према трећим лицима;

·        Чишћење јавних површина и одношење смећа

У наредном периоду желимо обезбедити редовно и периодично сакупљање и третман комуналног отпада и у местима у којима до сада није било организоване службе јавне чистоће (Нови Козјак, Јаношик)  као и унапређење услуга уосталим местима општине Алибунар. Набавка камиона аутосмећара, као и канти за одалагање смећа, знатно ће олакшати и убрзати остваривање овог циља.

Желимо унапредити управљање и одржавање постојећих депонија као и смањивање њиховог укупног броја одређивањем централне депоније.Припрема се ограђивање и  садња садница око депоније у Алибунару као и одређивање прилазних путева.Један део дивљих депонија треба уконити односно прекрити земљом.

·        Димњичарске услуге

Циљ нам је до краја године обучити, опремити и оспособити једног радника за обављање послова димњичарске службе да би поред постојећег радника који има потребно звање и лиценцу,били способни за обављање ове делатности

·        Служба „Зоохигијена“

Циљ ЈКП „Универзал“ по питању ове службе у 2015. години, је формирање њених основа, организације и структуре. Са активнијим  радом служба ће почети након материјално-техничког опремања, изградњом прихватилишта са а до тада ће покушати да пружи основне услуге, обуку и саветодавну политику мештанима;

·        Услуге пољочуварске службе

У оквиру ЈКП „Универзал“формирана је пољочуварска служба чији ће задаци у наредномпериоду бити:послови непосредне заштите усева и засада на пољопривредном земљишту од пољске штете и заштите пољских путева и канала, спречавање спаљивања органских остатака после жетве усева на пољопривредном земљишту, спречавање испаше стоке на обрадивом пољопривредном земљишту, за сваку пољску штету утврђиваће се  ближа обележја радње, прикупљање податке о пољопривредном зељишту на којем је штета учињена и његовом власнику, односно кориснику, прикупљање податке о извршиоцу и сведоцима и о свему сачињавање записника, обавештавање власника односно пољопривредног инспектора, односно корисника пољопривредног зељишта о штети која је причињена, запримање захтева оштећеног лица за процену пољске штете ,вршење администритивно техничких послова за потребе Комисије за процену пољске штете ,спречавање свих  радње којима се наноси штета на пољским путевима и засадима, штета на пољским путевима и каналима, као и на рибњацима, спречавање наношење штете механизацији на пољопривредним имањима, проналажење учиниоце пољске штете, одвођење стоке откривене у штети, без чувара или чији је власник непознат на место за чување. Поред наведеног пољочуварска служба у сарадњи са Комисијом за лицитацију државнеземље,учествује у раду на   спречавању узурпације државног неизлицитираног земљишта.

·        Организација и одржавање гробља

Редовна делатност сектора задуженог за гробља спроводи се у извршавању радова на припреми за сахрањивање, есхумацији, издавању у закуп уређених гробних места, продаји гробница и продаји погребне опреме. Циљ нам је  да се од гробља која су тренутно запуштена или ван контроле комуналног предузећа,начинити пристојно, организовано и сређено место, на ком ће се на достојанствен начин одржавати сахране и помени. Како би то обезбедили, радници Предузећа радиће на  одржавању  зелених површина на гробљу, уређењу стаза, чишћењу гробља од ђубрета и организованом изношењу отпада са гробља.

·        Продаја погребне опреме

Набавка погребне опреме ће се обављати у складу са потребама, динамику је немогуће предвидети, а тежиште ће бити на смањењу залиха и правовременој набавци робе. Сектор за погребну опрему при ЈКП „Универзал“, биће задужен за израду ценовника, набавку опреме, услугу и вођење књига у погледу  набавке и продаје саме опреме. У договору са руководством предузећа излазиће у сусрет свим корисницима својих услуга. Тесно ће сарађивати са центром за социјални рад у општини Алибунар;

·        Грађевински сектор

У оквиру делатности ЈКП „Универзал“ формира се сектор грађевине чији ће задаци бити грађевинске услуге за потребе самог предузећа и то израда стаза, постављања парковских клупа и  металне галантерије, израда шахтова, гробних оквира, и осталих грађевинских радова. Набавком грађевинске механизације желимо проширити делатност и на самостално одржавање депонија, формирање зимске службе, одржавања пољских путева и вршење услуга трећим лицима.

У оквиру ове службе радиће сектор логистике који ће се бавити одржавањем и поправком свих техничких средстава, машина опреме , алата и инсталација у ЈКП „Универзал“.

 

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

У ЈКП „Универзал“ запослено је 64 радника различитог профила истручне спреме у оквиру шест радних јединица и три сектора:

 

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

·         црпљење,транспорт и прерада сирове воде

·         дистибуција воде

·         праћење потрошње

·         одржавање и ремонт мреже

·         контрола и замена водомера

·         привремена искључења

·         одвођење отпадних вода и пречишћавање отпадних вода

 

 

 

 

 

ЧИСТОЋА

·         редовно и периодично сакупљање

·         комуналног отпада са јавних површина, из  домаћинстава и пословних објеката,

·         одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, 

·         селекција секундарних сировина 

·         радна јединици Чистоћа обавља и послове димњичарске службе

ЗЕЛЕНИЛО

·         одржавању зелених површина, кошење

·         орезивање шибља и украсних живица,

·         одржавање фонтана,  

·         садња и одржавање украсног биља и дрвећа  

·         управљање  пијацама,              

·         комунално опремање,  

·         одржавање и организација делатности на отвореним и затвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољоприврено – прехрамбених и других производа,

·         наплата пијачнине и уплата  пазара надлежној благајни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЉОЧУВАРИ

 

·         непосредна заштита усева и засада на пољопривредном земљишту од пољске штете и заштите пољских путева и канала,

·         спречавање спаљивања органских остатака после жетве усева на пољопривредном земљишту,

·         спречавање испаше стоке на обрадивом пољопривредном земљишту,

·         утврђивање  ближих  обележја радње,

·         прикупљање податке о пољопривредном зељишту на којем је штета учињена и његовом власнику, односно кориснику,

·         прикупљање податке о извршиоцу и сведоцима и о свему сачињавање записника, обавештавање власника односно пољопривредног инспектора, односно корисника пољопривредног зељишта о штети која је причињена,

·         запримање захтева оштећеног лица за процену пољске штете ,

·         вршење администритивно техничких послова за потребе Комисије за процену пољске штете ,

·         спречавање свих  радње којима се наноси штета на пољским путевима и засадима,

·         штета на пољским путевима и каналима, као и на рибњацима,

·         спречавање наношење штете механизацији на пољопривредним имањима,

·         проналажење учиниоце пољске штете,

·         одвођење стоке откривене у штети, без чувара или чији је власник непознат на место за чување.

·         учествује у раду на   спречавању узурпације државног неизлицитираног земљишта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ЗООХИГИЈЕНА

·         хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишту за животиње,

·         лишавања живота за неизлечиво болесне и повређене, напуштене и изгубљене животиње,

·         контрола и смањење популације напуштених паса и мачака,

·         нешкодљиво уклањање лешева са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или  уништавање отпада животињског порекла,

·         спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене,

·         спречавање и сузбијање зооноза,

 

 

ГРАЂЕВИНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Служба логистике

·         послови на одржавању каналске мреже,

·         израде оквира на гробљима  ,

·         израда водомерних склоништа,

·         израда бетонских стаза,

·         постављање парковских клупа,

·         чишћшење снега током зимских месеци

·         други грађевински радови из делокруга рада Предузећа.

·         старање о техничкој исправности возила, радних машина, уређаја,

·         поправка контејнера и алата ,

·         израда поклопаца за шахтове и друге металне галантерије,

·         поправке уређаја за хлорисање,

·         вентила, хидраната и других делова водовода ,

·         поравка електричних инсталација  у Предузећу

 

 

 

 

 

                   ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

·         управља гробљима, одржава гробље и објекте који се налазе у склопу гробља( капеле, мртвачнице),

·         сахрањивање,

·         превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу,

·         врши продају погребне опреме, обрачун и наплату погребних услуга, продају цвећа, и остале погребне опреме ( умрлица, свећа, плочица, одеће, венаца),

·         превоз по налогу тужилаштва до одељења патологије,

·         води евиденцију о закупу гробних места, наплаћује таксе за радове на гробљу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИНАНСИЈСКО-КЊИГОВОДСТВЕНИ ПОСЛОВИ

·         обављање финансијских, рачуноводствених и комерцијалних послова у предузећу;

·         спровођење одредаба материјално финансијских прописа;

·         израда планова, инвестиционих програма, извештаја и обрачуна за потребе Предузећа и оснивача;

·         израда периодичних обрачуна и финансијских извештаја;

·         књижење, уношење и обрада података кроз аутоматску обраду података;

·         обрачун, фактурисање и наплата испоручене воде и отпадне воде потрошачима;

·         руковање рачунарским системом; обрачун и исплата зарада запослених;

·         послови осигурања имовине и лица

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВНИ КАДРОВСКИ И ОПШТИ ПОСЛОВИ

·         правне послове на изради општих аката Предузећа;

·         правне послове у вези статусних промена и промене делатности Предузећа

·         упис свих насталих промена у одговарајући регистар привредних друштава;

·         сарадња са органима оснивача;

·         имовинско правне послове везане за делатност Предузећа;

·         послове правне заштите;

·         израда свих врста уговора, решења и одлука;

·         обављање послова у вези са радним односима,

·         чување и архивирање кадровске документације;

·         обављање послова опште администрације у Предузећу; послове противпожарне заштите и послове безбедности и здравља на раду;

·         послови у вези са физичким обезбеђењем објеката и постројења; чување;

·         послове из области јавних набавки,

Директор предузећа је Власто Марић.

Председник Надзорног одбора је Зоран Пребирачевић, члан Ђукић Радомир и члан Иван Листмајер.

 

3.  ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ

3.1      Процењени физички обим активности у 2014. години

 

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ –УСЛУГА

 

Дистрибуција питке воде

Р.бр.

Назив производа - услуге

Јединица мере

Процена

1

2

3

4

 

Домаћинства

м3

1.300.000

 

Привреда

м3

100.000

 

 

 

 

 

Одвођење отпадних вода

Р.бр.

Назив производа - услуге

Јединица мере

Процена

1

2

3

4

 

Домаћинства

м3

800.000

 

Привреда

м3

87.000

 

Количина однешеног смећа: 4.950 тона

Површине за кошење: око 135.000 m².

 

 

3.2   Процена финансијских показатеља за 2014.годину и текстуално образложење позиција

 

Структура прихода

 

Ред.бр.

Позиција

Укупно

 

Приходи:

 

1.

Дистрибуција воде

56.675.591

2.

Отпадне воде

3.936.705

3.

Изношење смећа

14.430.064

4.

Димњичарске услуге

850.000

5.

Пијаца

900.000

6.

Тезге

265.000

7.

Одржавање гробља

1.376.387

8.

Продаја погребне опреме и превоз

4.623.382

9.

Издавање пословног простора у закуп

360.000

10.

Приходи од премија и осигурање

600.000

11.

Приходи од грађевинских и др. радова

1.400.000

12.

Услуге сахране (закуп)

540.000

13.

Пражњење с.јама

115.000

14.

Замена водомера

300.000

15.

Ванредни приходи

4.721.374

16.

Одржавање зелених површина

1.878.935

17.

Субвенција оснивача за одржавање рачуна трезор

235.000

18.

Субвенција оснивача за ел.енергију

12.215.000

19.

Субвенција оснивача за анализу воде

3.020.000

20.

Субвенције оснивача

200.000

21.

Субвенција за рачуне за Н.Козјак

70.000

22.

Субвенција за депонију

400.000

23.

Субвенција за учешће суфинансирање пројектне документације

8.153.000

24.

Субвенција за зоохигијену

1.210.000

25.

Субвенција општине за набавку основног средства

1.000.000

 

Укупно:

119.475.43

 

Структура расхода

 

Ред.бр.

Позиција

Укупно

 

Расходи:

 

1.

Утрошак ел.енергије

12.215.000

2.

Анализа воде

2.980.000

3.

Трошкови грејања

570.000

4.

Бруто зараде

46.892.873

5.

Одржавање бунара

720.000

6.

ПТТ трошкови

1.422.000

7.

Сервисирање водомера

650.000

8.

Трошкови хлора

400.000

9.

Ситни инвентар

150.000

10.

Одржавање косачица

300.000

11.

Канцеларијски материјал

760.000

12.

Гориво за путничка возила

320.000

13.

Гориво радна возила

1.080.000

14.

Гориво закошење

260.000

15.

Гориво

4.800.000

16.

Путни трошкови

1.140.000

17.

Сервис ПП апарата

25.000

18.

Службени пут и трошкови стручног усавршавања

360.017

19.

Трошкови репрезентације

590.000

20.

Одржавање и поправка механизације

3.476.130

21.

Одржавање наменског рачуна

55.000

22.

Трошкови осигурања

2.040.000

23.

Водни допринос

3.523.418

24.

Трошкови накнаде коришћења отпадних вода ХМО

1.880.000

25.

Ограђивање гробља

300.000

26.

Израда санитарног чвора и ограде на пијаци

1.000.000

27.

Санација водоторња

800.000

28.

Отпремнине и јубиларне награде

1.090.000

29.

Доприноси на бруто зараде (на терет послодавца)

3.133.634

30.

Уговори о делу, повремени, привремени послови

3.990.000

31.

Надзорни одбор

350.000

32.

Трошкови чишћења депоније

1.680.000

33.

Одржавање гробља

650.000

34.

Судски трошкови, таксе, провизије банке и камате

1.100.000

35.

Трошкови платног промета

300.000

36.

Обавезе према банци (кредит)

250.000

37.

Амортизација

1.550.000

38.

Адвокатски трошкови, извршитељи

1.330.000

39.

Израда пројектне документације

800.000

40.

Камате (електрична енергија)

240.000

41.

Ванредни расходи

2.500.000

42.

Трошкови зоохигијене

1.210.000

43.

Израда ободног прстена за одвод атмосферских вода у Банатском Карловцу

3.000.000

44.

Санација и завршни радови на управној згради и капели Б.Кар.

750.000

45.

Адаптација црпне станице на изворишту Алибунар

2.433.000

46.

Ревитализација бунара Б-4

3.840.000

47.

Израда главног пројекта за пречишћавање отпадних вода

1.080.000

48.

Наббавна вредност продате робе

1.500.000

49.

Разношење рачуна Н.Козјак

93.000

50.

Набавка основног средства

93.000

51.

ХТЗ опрема

3.800.000

 

Укупно:

119.475.438

 

 

4.   ПЛАНИРАНИ  ФИЗИЧКИ  ОБИМ АКТИВНОСТИ  ЗА 2015.ГОДИНУ

 

Решењем о припајању –одлуком СО Алибунар и уговором о статусној промени припајање дошло је у току маја месеца 2015. године до припајања ЈКП „Услуга“, ЈКП „Бунар“  и ЈКП „Север“ –Јавном комуналном предузћу „Универзал“ из Алибунара.

Бивши ЈКП „Бунар“ вршио је водоснадбевање као основну делатност и све регистроване делатности на територији насељеног места Владимировац, бивша ЈКП „Услуга“  вршила је услуге водонадбевања као основну делатност и све регистроване делатности на територији насењеног места Банатски Карловац, Николинци и у туристичком  насељу Девојачки Бунар а бивши ЈКП „Север“ из Иланџе,вршио је водоснадбевање као основну делатност и све регистроване делатности на територији насељеног места Иланџа  и Добрица.

Водоснадбевање и остале комуналне делатности на територији насељених  места Локве и Јаношик нису биле поверене комуналним предузећима.

Одлуком о комуналним делатностима на територији општине Алибунар број :   020-67/15-06  од  29.05.2015. године коју је донела Скупштина општине Алибунар, поверено је ЈКП „Универзал“  следеће комуналне делатности:

1.    снадбевање водом за пиће ,

2.    пречићавање и одвођење атмосферских и отпадних вода,

3.    управљање комуналним отпадом,

4.    управљање гробљима и погребне услуге ,

5.    управљање пијацама,

6.    одржавање чистоће на површинама јавне намене ,

7.    одржавање јавних зелених површина,

8.    димњичарске услуге ,

9.    делатности зоохигијене.

Сагласно  члану 20. Одлуке, ЈКП „Универзал“ вршиће наведене комуналне делатности на читавој  територији  општине Алибунар.

Ради обављања поверених комуналних делатности , ЈКП „Универзал“ ,након окончања поступка статусне промене припајања , предузеће мере у два правца :

1.    У местима где је комунална делатност вршило јавно комунално предузеће, радиће  се на побољшању и унификацији нивоа услуга потрошачима у циљу остваривања благовремености и квалитета пружања комуналних услуга.

2.    У местима где комуналне услуге до доношења Одлуке нису вршила комунална предузећа , потребно је извршити комплетну анализу објеката и свих других сегмената значајних за пружање комуналних услуга, успоставити систем пружања и наплате услуга који у тим местима не постоји, систем контроле квалитета и нивоа пружених услуга и успостаљање услуга на нивоу услуга на читавој територији општине.

Окончањем статусне промене припајања комуналних предузећа у општини  Алибунар , наслеђују се  и пребацују на ново предузеће   и проблеми  појединих предузећа , пре свега лоша наплата потраживања услед слабе куповне моћи становништва  и предузећа и смањивања укупног  броја предузећа. Суочавамо се са замором инсталација  и пумпи ,услед непрекидног рада што проузрокује честе хаварије и прекиде у снадбевању. Ипак и поред свих наведених проблема , предузећа су успевала да одрже снадбевање својих потрошача –корисника ,квалитетном пијаћом водом 24 часа дневно 365 дана у години.

 

Планиран следећи физички обим производње у 2015.години:

 

Вода м3

Канализација м3

2

3

4

Домаћинства

1.596.000

972.000

Привреда

100.200

87.000

 

 

 

 

Количина однешеног смећа : 5.625 тона

Површине за кошење : око 165.000 м2

 

5.ПЛАНИРАНИ  ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015.ГОДИНУ

 

Финансијски план и програм рада ЈКП „Универзал“ за 2015.годину представља процењивање будућих прихода и расхода , финансијских потреба и извора њиховог финансирања како би се остварила што већа рентабилност , очувао задовољавајући ниво ликвидности и здрава финансијска структура.

Прилив средстава неопходних за остварење планираних активности у току 2015. године биће обезбеђен  из :

·        сопствених прихода

·        субвенција оснивача

Издаци за остварење планираних  активности у току  2015.године:

1.    Набавка хлоринатора

2.    Набавка ХТЗ опреме за све раднике

3.    Набавка тримера

4.    Набавка рачунарске опреме

5.    Набавка савременог и јединственог програма за праћење параметара рада предузећа, обрачун , евиденције.

ПРИХОДИ :

Укупни планирани приходи у 2015.години износе 119.475.438 динара, од чега на највеће учешће у укупном приходу од сопствене делетности имају приходи од реализације питке воде и одвођења отпадних вода од 60.612.296,00 динара а приходи од изношења смећа планирани су у износу од 14.430.064,00 динара.Остали приходи исказани су у табели :

 

1.

Дистрибуција воде

56.675.591

2.

Отпадне воде

3.936.705

3.

Изношење смећа

14.430.064

4.

Димњичарске услуге

850.000

5.

Пијаца

900.000

6.

Тезге

265.000

7.

Одржавање гробља

1.376.387

8.

Продаја погребне опреме и превоз

4.623.382

9.

Издавање пословног простора у закуп

360.000

10.

Приходи од премија и осигурање

600.000

11.

Приходи од грађевинских и др. радова

1.400.000

12.

Услуге сахране (закуп)

540.000

13.

Пражњење с.јама

115.000

14.

Замена водомера

300.000

15.

Ванредни приходи

4.721.374

16.

Одржавање зелених површина

1.878.935

17.

Субвенција оснивача за одржавање рачуна трезор

235.000

18.

Субвенција оснивача за ел.енергију

12.215.000

19.

Субвенција оснивача за анализу воде

3.020.000

20.

Субвенције оснивача

200.000

21.

Субвенција за рачуне за Н.Козјак

70.000

22.

Субвенција за депонију

400.000

23.

Субвенција за учешће суфинансирање пројектне документације

8.153.000

24.

Субвенција за зоохигијену

1.210.000

25.

Субвенција општине за набавку основног средства

1.000.000

 

Укупно:

119.475.43

 

Структура расхода:

 

1.

Утрошак ел.енергије

12.215.000,00

2.

Анализа воде

2.980.000,00

3.

Трошкови грејања

570.000,00

4.

Бруто зараде

43.759.239,01

5.

Одржавање бунара

720.000,00

6.

ПТТ трошкови

1.422.000,00

7.

Сервисирање водомера

650.000,00

8.

Трошкови хлора

400.000,00

9.

Ситни инвентар

150.000,00

10.

Одржавање косачица

300.000,00

11.

Канцеларијски материјал

760.000,00

12.

Гориво за путничка возила

320.000,00

13.

Гориво радна возила

1.080.000,00

14.

Гориво закошење

260.000,00

15.

Гориво

4.800.000,00

16.

Путни трошкови

1.140.000,00

17.

Сервис ПП апарата

25.000,00

18.

Службени пут и трошкови стручног усавршавања

300.000,00

19.

Трошкови репрезентације

590.000,00

20.

Одржавање и поправка механизације

3.476.130,21

21.

Одржавање наменског рачуна

55.000,00

22.

Трошкови осигурања

2.040.000,00

23.

Водни допринос

3.523.418,00

24.

Трошкови накнаде коришћења отпадних вода ХМО

1.880.000,00

25.

Ограђивање гробља

300.000,00

26.

Израда санитарног чвора и ограде на пијаци

1.000.000,00

27.

Санација водоторња

800.000,00

28.

Отпремнине и јубиларне награде

1.090.000,00

29.

Доприноси на бруто зараде (на терет послодавца)

3.133.634,63

30.

Уговори о делу, повремени, привремени послови

3.990.000,00

31.

Надзорни одбор

350.000,00

32.

Трошкови чишћења депоније

1.680.000,00

33.

Одржавање гробља

650.000,00

34.

Судски трошкови, таксе, провизије банке и камате

1.100.000,00

35.

Трошкови платног промета

300.000,00

36.

Обавезе према банци (кредит)

250.000,00

37.

Амортизација

1.550.000,00

38.

Адвокатски трошкови, извршитељи

1.330.000,00

39.

Израда пројектне документације

800.000,00

40.

Камате (електрична енергија)

240.000,00

41.

Ванредни расходи

2.500.000,00

42.

Остали трошкови, сервисне и др.услуге

1.720.000,00

43.

Трошкови зоохигијене

1.210.000,00

44.

Израда ободног прстена за одвод атмосферских вода у Банатском Карловцу

3.000.000,000

45.

Санација и завршни радови на управној згради и капели Б.Кар.

750.000,00

46.

Адаптација црпне станице на изворишту Алибунар

2.433.000,00

47.

Ревитализација бунара Б-4

3.840.000,00

48.

Израда главног пројекта за пречишћавање отпадних вода

1.080.000,00

49.

Наббавна вредност продате робе

1.500.000,00

50.

Разношење рачуна Н.Козјак

93.000,00

51.

Набавка основног средства

93.000,00

 

ХТЗ опрема

3.800.000,00

 

Укупно:

119.475.438,00

 

 

6.ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

 

Окончањем стстусне промене припајања, у складу са уговором о статусној промени припајања, на коју је сагласност дала Скупштина општине као оснивач,ЈКП „Универзал“ као друштво стицалац преузело је запослене друштва преносиоца и то :

1.    Из друштва преносиоца ЈКП „Услуга“  22 запослених.

2.    Из друштва преносиоца ЈКП „Бунар“    9  запослених

3.    Из друштва преносиоца ЈКП „Север“     8 запослених

Укупан број запослених у ЈКП „Универзал“ је  64 запослених

     I.       Радна јединица:ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА......запошљава 12 радника

    II.       Радна јединица:   ЗЕЛЕНИЛО.....................................запошљава 4 радника

   III.       Радна јединица:  ЧИСТОЋА........................................запошљава 9 радника

  IV.       Радна јединица: ГРАЂЕВИНСКИ СЕКТОР............... запошљава 7 радника

   V.       Радна јединица: ЗООХИГИЈЕНА...............................запошљава 1 радника

  VI.       Радна јединица:ПОЉОЧУВАРСКА СЛУЖБА.........запошљава 2 радника

 VII.       Сектор:   СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКО-КЊИГОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ И НАПЛАТУ      ПОТРАЖИВАЊА......................... запошљава 18 радника

 VIII.       Сектор:СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ,КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ.......................................................................................запошљава 1 радника

  IX.       Сектор:  ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ...................................запошљава 9 радника

 

Менаџмент предузећа чини директор.

Трошкови зарада планирани су у износу од 46.892.873 динара за постојеће раднике. У 2015. години планирано је запошљавање још четри радника у Пољочуварској служби и 2 радника за кошење, сви на одређено време.

Зарада пословодства , односно директора  ( коефицијент за обрачун зараде 5.5),утврђује се у складу са Правилником о систематизацији радних места ЈКП „Универзал“, Правилником о раду  и уговором о раду и улази у укупну планирану масу зарада.

 

7.   ИНВЕСТИЦИЈЕ

 

Инвестициони план садржи пројекте који због недостатка сопствених средстава могу бити реализоване једино из других извора финансирања  ( средстава АП и слично):

·        Проширење водоводне мреже у улици Љубљанској,у Селеушу у дужини од 780 метара

 

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће има краткорочно кредитно задужење у износу од 3.250.000 динара.

 

9.ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА,УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ,ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

 

Да би се што више приближили корисницима наших услуга , велику пажњу посветићемо односима са јавношћу и решавању друштвених проблема кроз све облике друштвено одговорног понашања.

Као друштвено одговорно предузеће ,ЈКП „Универзал“ и даље ће пружати помоћ опремом и механизацијом или на други начин школама, меснимзаједницама, црквама и другим установама у решавању проблема суграђана и заједнице уопште.

Рекламе ,пропаганда и спонзорство ( донације)- планираноје обавештавање корисника путем друштвених мрежа , радио Фар-а, и других медија , по потреби. Новчана спонзорства и донације нису планиране осим помоћи у радовима.

Репрезентација је планирана у износу 590.000 и  не може бити већа од 1% од укупног прихода предузећа.

Солидарна помоћ ће бити исплаћена само у складу  одредбама  Правилника о раду ЈКП „Универзал“.

 

10. ЦЕНЕ

 

У току 2015.године предузеће не намерава повећавати цене комуналних услуга осим нужних корекције у односу на ценовнике предузећа која су се припојила ЈКП „Универзал“-у, односно важења постојећег ценовника предузећа на територији целе општине .

 

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Пословни ризици

 

1.    Стална опасност од загађења животне средине

Низак степен еколошке свести код великог броја наших грађана резултира намерним или случајним загађењем животне средине. Примена пестицида и хемијских препарата у пољопривреди у близини воде , стварање депонија смећа ван предвиђених зона , могли би у будућности да угрозе квалитет подземних вода .  Проблем додатно увеђава непостојање зона санитарне заштите око изворишта, локација бунара у самим насељима или близина гасних постојења и гробља  као и неограђеност свих бунар на територији општине.

 

2.    Отежана наплата потраживања и нестабилна  економска ситације

Немогућност наплате потраживања од предузећа која су у процесу стечаја, од грађана због застарелости настале услед мењања територије деловања комуналних поредузећа у предходном периоду.

 

3.    Пад животног стандарда грађана

Услед велике незапослености грађана и лоше економске климе знатно је нарушен проценат наплате посебно у стамбеним зградама где грађани користе немогућност предузећа да привремено искључи потрошача ,тако што неуредно плаћају рачуне и чекају застарелост .

 

 Директор ЈКП „Универзал“

 Власто Марић дипл.инг., с.р.

Програм коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине

 На основу члана 100. Закона о заштити животне средине (''Сл. гласник РС'', бр. 135/04 и 36/09), члана 15. став 1. тачка 5. и члана 40. Статута општине Алибунар (''Сл. лист општине Алибунар'', бр. 12/08, 13/09, 13/11, 15/14 и 3/15), на предлог Општинског већа општине Алибунар, а по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, бр. 401-00-431/2015-09 од 17.03.2015.г., Скупштина општине Алибунар на 32. седници, одржаној дана 12. јуна 2015. године донела је

 

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

Члан 1.

         Доноси се Програм коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине општине Алибунар, као посебног евиденционог рачуна у оквиру буџета општине Алибунар, за наредни период до 31.12.2015. године - (у даљем тексту: Програм).

 

Члан 2.

         Програмом је предвиђен наставак реализације програма и пројеката започетих у претходном периоду, ради решавања приоритетних проблема заштите животне средине и стварања услова за решавање и других проблема у наредном периоду, а све у односу на законе из области заштите животне средине и друге посебне законе.

         Очекивани приход Фонда за заштиту животне средине општине Алибунар, као посебног евиденционог рачуна у оквиру буџета општине Алибунар – (у даљем тексту: Фонд), се остварује од посебне накнаде за заштиту и унапређивање животне средине, која је утврђена Одлуком о утврђивању накнаде за заштиту и унапређивање животне средине („Сл. лист општине Алибунар“, бр. 1/2010 и 1/2011), као и од накнаде за загађивање, на основу Уредбе Владе Републике Србије о врстама загађивања, критеријумима за обрачун накнаде за загађивање животне средине и обвезницима, висини и начину обрачунавања и плаћања накнаде (''Сл.гласник РС'', бр. 113/2005, 6/2007, 8/2010, 102/2010, 15/2012 и 91/2012), и осталих извора средстава у складу са законом. Наведена средства чине приход Фонда.

         Планирана финансијска средства Фонда су усмерена на реализацију активности предвиђених локалним развојним плановима и плановима у области заштите животне средине, као и активности које су установљене као обавеза локалне самоуправе законима из области заштите животне средине и других приоритетних активности које се реализују у јавним комуналним предузећима и месним заједницама насељених места.

 

Члан 3.

         Финансијска средства Фонда се планирају за:

1.    Опремање локације санитарне депоније на локацији утврђеној у Просторном плану општине Алибунар („Сл. лист општине Алибунар“ бр. 12/12), са израдом потребне урбанистичке документације;

2.    Израда Плана управљања заштићеним подручјем – парк у насељу Алибунар;

3.    Израда одговарајућа пројектне документације  хортикултурног уређења парка у насељу Алибунар;

4.    Извођење радова хортикултурног уређења парка у насељу Алибунар – једне или две фазе у зависности одпотребних радова по пројектној документацији или расположивих средстава;  

5.    Израда пројектне документације енергетске санације термичког омотача зграде Основне школе у Алибунару;

6.    Израда пројектне документације енергетске санације термичког омотача зграде Основне школе у Банатском Карловцу; 

7.    Израда пројектне документације енергетске санације термичког омотача зграде Основне школе у Владимировцу;

8.    Пројектно-техничка документација енергетске санације осветљења зграде ЕТШ „Доситеј Обрадовић“ у Алибунару:

9.    Пројектно-техничка документација енергетске санације осветљења зграде Основне школе у Алибунару;

10. Пројектно-техничка документација енергетске санације осветљења зграде фискултурне сале Основне школе у Банатском Карловцу;

11. Подизање ветрозаштитних појасева на просторима свих катастарских општина на подручју општине, у сарадњи са републичким и покрајинским органима, а све у складу са решењима из пројектне документације и са циљемпотпомагања природне обнове и успостављање састојина аутохтоних лишћара;

12. планирање и организовање радова на допуни садница и одржавању паркова и осталих јавних зелених површина по свим насељеним местима у општини;

13. Организовање и учествовање у разним манифестацијама у акцијама и то:

а) Организовати манифестације на нивоу општине у сарадњи са Основним школама и обележити значајне датуме утврђене у међународном еколошком календару кроз организовање амбијетално едукативних радионица;

б) Подизање нивоа еколошке свести грађана у очувању животне средине и упознавање са природним богатствима Делиблатске пешчаре путем масовних медија, предавања, еколошких тема, издавања – публикације радова, организација амбијетално едукативних радионица у природи ( локални паркови, излетиште Девојачки бунар), покретање акције „Како расте дрво“, обележавање међународног дана паркова 24. мај акцијом чишћења и уређења локалних паркова у сарадњи са Предшколском установом, Основним школама, Економском школом и комуналним предузећима по свим насељеним местима општине Алибунар;

г) оснивање Покрета горана општине Алибунар у сарадњи са Покретом горана Србије;

14. Праћење стања животне средине, тј. мониторинг животне средине, у односу на чиниоце животне средине за којима се укаже потреба, а посебно:

- коришћења природних ресурса и добара,

- квалитета ваздуха,

- комуналне буке,

- квалитета воде и муља у мелиоративним каналима.

15. Израду локалног регистра загађивача животне средине на простору општине.

16. Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине.

 

Члан 4.

         Финансијска средства за реализацију Програма се обезбеђују из буџета општине Алибунар – Фонда, а на основу извора средстава из члана 2. став 2. овог Програма.

         Поред пројеката и активности планираних овим Програмом, у зависности од прилива средстава, финансираће се и други програми везани за област заштите животне средине и комуналне инфраструктуре, који су од посебног значаја за заштиту и унапређивање живота и здравља људи и осталих чинилаца животне средине, на основу Одлуке Општинског већа.

         Сви корисници средстава добијених за програме и пројекте у области заштите животне средине и комуналне инфраструктуре, по овом Програму, дужни су да Општинској управи општине Алибунар – Одељењу за финансије, доставе извештај о предузетим активностима, са посебно истакнутим утрошком средстава.

 

Члан 5.

                   Сва финансијска средства Фонда за заштиту животне средине општине Алибунар прикупљена у претходној 2014. години а нису утрошена за реализацију активности предвиђених у Програму за 2014. годину, пренеће се у финансијским средствима Фонда за заштиту животне средине општине Алибунар за реализацију Програма за 2015. годину и утрошиће се за израду Главних пројеката енергетске санације термичких омотача школских зграда Основних школа у Алибунару, Банатском Карловцу и Владимировцу, Пројектно-техничке документације енергетске санације осветљења зграде ЕТШ „Доситеј Обрадовић“ у Алибунару, Пројектно-техничке документације енергетске санације осветљења зграде Основне школе у Алибунару, Пројектно-техничка документација енергетске санације осветљења зграде фискултурне сале Основне школе у Банатском Карловцу и за израду Плана управљања заштићеним подручјем – парк у насељу Алибунар.

 

Члан 6.

         Овај Програм ће бити објављен у ''Службеном листу општине Алибунар''и важи до доношења новог, односно евентуално измена и допуна истог.

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број:025-8/15-06

Датум: 12. јун 2015. године

А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''Први мај'' Владимировац

 На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе Скупштине општине Алибунар, на 32. седници од 29. маја 2015. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ПРВИ МАЈ'' ВЛАДИМИРОВАЦ

 

1.    Разрешава се Ђорђета Јерина функције члана Школског одбора Основне школе ''Први мај'' Владимировац, именована из реда представника оснивача.

2.    Именује се Марчел Рошу на функцију члана Школског одбора Основне школе ''Први мај'' Владимировац, из реда представника оснивача.

3.    Мандат новоизабраног члана Школског одбора трајаће до истека мандата Школског одбора, а почиње да тече од дана именовања, односно од 29. маја 2015. године.

4.    Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 022-9/15-06

Датум: 29. мај 2015. године

А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Одлука о употреби средстава текуће буџетске резерве (нова апропријација)

 На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, … 142/2014), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014и 3/2015) и члана 9. Одлуке о буџету општине Алибунар за 2015. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 31/2014 и 10/2015), Општинско веће општине Алибунар на предлог председника општине Алибунар, а по прибављеном мишљењу Одељења за финансије Општинске управе општине Алибунар, на 72. седници одржаној дана 11. маја 2015. године доноси

 

О  Д  Л  У  К  У

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

(НОВА АПРОПРИЈАЦИЈА)

 

Члан 1.

         Из средстава текуће буџетске резерве буџета општине Алибунар, утврђених Одлуком о буџету општине Алибунар за 2015. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 31/2014 и 10/2015), Раздео 2 – Председник општине, програмска активност 0602, функција 111, позиција 42, економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 28.500,00(словима: тристопедесетхиљада) динараза донацију Основној школи ''Други октобар'' Николинци за плаћање једног оброка у СУР ''Крушедолка'' у Крушедолу социјално угроженим ученицима школе у току једнодневног излета.

 

Члан 2.

         Средства из члана 1. ове Одлуке распоређују се у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, глава 7.7, програмска активност 2002-0001, функција 912, позиција 414 (нова апропријација), економска класификација  4631 (472) – накнада за социјалну заштиту из буџета.

 

Члан 3.

         Средства из члана 1. Ове Одлуке уплатити на рачун ОШ ''2. октобар'' Николинци, бр. рачуна840-404660-06, који се води код Управе за трезор Министарства финансија Републике Србије.

         Корисник из члана 1. ове Одлуке обавезан је да користи наведена средства наменски – за намене за која се иста одобравају.

 

Члан 4.

         Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија – АП Војводина

Општина Алибунар

Општинско веће

Број: 400-24/15-06

Датум: 11. мај 2015. године

А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Ђурица Глигоријев, дипл.економиста,с.р.

Измене и допуне Програма привременог коришћења грађевинског земљишта

На основу члана 5. Одлуке о постављању привремених објеката на јавној површини (''Сл.лист општине Алибунар'', број 19/2009), члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 129/2007), члана 58. став 1. алинеја 1. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Општинско веће општине Алибунар на 29. седници одржаној дана 26. августа 2010. године доноси

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
ПРИВРЕМЕНОГ КОРИШЋЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 1.

У Програму привременог коришћења грађевинског земљишта (''Сл.лист општине Алибунар'', број 4/01, 6/01, 8/04, 8/05, 2/10 и 7/10), члан 11. се допуњује за насељена места Алибунар и Владимировац.

Члан 2.

За насељено место Алибунар. Локациј ана јавној површини ознаке ''Пошта'', у Улици братства и јединства на којој се налази постојећи објекат површине 6 m², повећава се за 7,5 m², односно до укупне површине под објектом највише до 13,5 m². Дозвољава се проширење објекта у делу јавне површине између постојећег објекта и постојећег паркиралишта, у свему према графичком прилогу бр. 1. Постојећи објекат и дозвољено проширење објекта треба користити као јединствен пословни простор, са наменом за потребе обављања услужне делатности (продаја штампе и цигарета, мењачница, продаја хране и пића у амбалажи).

Члан 3.

За насељено место Владимировац, иза утврђених локација се додаје нова локација за постављање привремених објеката, ознаке ''Центар 2'', намене за обављање услужних делатности. На предметној локацији се налази постојећи објекат који се користио као чекаоница,к у површини од приближно 38 m². Дозвољава се промена намене постојећег објекта за потребе обављања услужних делатности и проширење локације иза постојећег објекта за површину до максимално 32 m², што чини укупну површину одређене локације до максимално 70 m², а све према графичком прилогу бр. 2.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 350-48/10-04
Датум: 26. август 2010. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Данијел Кишмартон, с.р.

Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Алибунар за 2009 годину

На основу Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“ број 62/2006, 65/2008 и 41/2009), члана 14. став 4. и члана 15. тачка 21. Статута општине Алибунар („Сл. лист општине Алибунар“ број 12/2008 и 13/2009), а уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, број 320-11-1350/2010-15 од 24. маја 2010. године, Скупштина општине Алибунар на Двадесетој седници одржаној дана 14. јуна 2010. године доноси

П Р О Г Р А М
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2010. ГОДИНУ

Овим Програмом даје се преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама, класама и културама, анализа стања заштите и уређења пољопривредног земљишта, програм радова на заштити и уређењу пољопривредног земљишта и План коришћења пољопривредног земљишта у својини Републике Србије

I ОПШТИ ДЕО

Анализа стања уређености

Територија општине Алибунар има 601 km2, односно 60.178 hа (пољопривредно и грађевинско земљиште). Пољопривредно земљиште обухвата 54.699 hа, од чега 46.493 hа је обрадиво пољопривредно земљиште.

Територија општине Алибунар – пољопривредно земљиште обухваћено је премером до 1914. године и то: к.о. Алибунар, к.о. Владимировац, к.о. Банатски Карловац, к.о. Николинци, к.о. Селеуш, к.о. Нови Козјак, к.о. Добрица и к.о. Јаношик. Премер к.о. Иланџа је из 1936. године, а к.о. Локве из 1975. године.

Што се тиче укрупњавања и уређивања пољопривредног земљишта у к.о. Локве извршена је комасација пољопривредног земљишта са новим премером на површини од 5.947 hа. Пре комасације просечна уситњеност пољопривредног земљишта у овој к.о. била је од 0,47 ха по парцели, а после извршене комасације просечна површина парцеле је од 1,19 hа.

Пољопривредног земљиштa у државној својини на територији општине Алибунар има 14.903,2393 hа од чега обрадивог 6.307,1744 hа.

На доњој тераси општине Алибунар (рит) које обухвата 28.450 hа постоји каналска мрежа за одводњавање и наводњавање.

На територији општине постоје и системи за наводњавање који покривају површину од 2.675 hа.

Земљиште општине Алибунар се одликује присуством великог броја типова земљишта условљених пре свега великом разликом у надморској висини (од 75-150m нв). На вишим теренима доминира чернозем, а на преосталом делу површине који се налази на нижем терену доминирају земљишта неповољнијих физичко-хемијских особина.

У подножју падине (греде), дуж пута Добрица – Николинци заступљена су заслањена земљишта чија је производна способност лимитирана.

Под дренажом на територији општине Алибунар има 2.675 hа.

Програм у PDF формату

Решење о разрешењу Октавијана Брошћанца функције начелника Општинске управе општине Алибунар

На основу члана 46. став 1. алинеја 7. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 58. став 1. алинеја 7. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Општинско веће на Двадесетшестој седници од 19. маја 2010. године доноси следеће

Р Е Ш Е Њ Е

I

РАЗРЕШАВА СЕ Октавијан Брошћанц, дипломирани правник из Алибунара, функције начелника Општинске управе због престанка радног односа по сили закона.

II

До избора начелника Општинске управе општине Алибунар на основу јавног конкурса послове начелника Општинске управе обављаће Јон Скумпија, дипломирани правник из Вршца, секретар Секретаријата за општу управу и имовинскоправне послове у Општинској управи општине Алибунар.

III

Ово Решење ступа на снагу даном доношења.

IV

Решење објавити у Службеном листу општине Алибунар.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 112-7/10-04
Датум: 19. мај 2010. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Данијел Кишмартон, с.р.

II 01. Општи опис

II 01.01. Географске карактеристике Србије

Укупна површина Републике Србије покрива 77508 км². Налази се у југоисточном делу Европе и карактерише је централна позиција у региону, што представља предност. Граничи се са три земље чланице ЕУ, са Мађарском, Румунијом и Бугарском и са земљама западног Балкана: Хрватском, Босном и Херцеговином, Црном Гором, Албанијом и Македонијом. Северним делом Србије доминира река Дунав, што Србији омогућава приступ унутрашњости Европе и Црном мору (Мапа II 01.).

Географија Србије је разнолика, од богате и плодне равнице Војводине на северу до планинских и брдских области југоисточне Србије. На основу разноликости рељефа, у Србији разликујемо три главне географске области: равничарска област Војводине, планинска и брдска југоисточна област и централна област са речним долинама и брдовитим земљиштем.

Географску област Војводине карактерише веома плодно пољопривредно земљиште, због чега сектор пољопривреде и прехрамбене индустрије заузима централну позицију у економији ове области. Због близине и утицаја Београда, Централна Србија је најразноликија и веома густо насељена област, што привреду и услуге ове области чини главним компонентама привреде. Југоисточна географска област Србије је највећа област, већим делом је планинска са мало обрадивих површина. Најизолованија је, али са обиљем земљишта под шумама и природним богатствима.

Клима, са четири изражена годишња доба, је умерено континентална, са изузетком планинских области где су климатски услови оштрији. Овакви климатски услови заједно са геофизичким особинама земље, су пресудни фактори за пољопривредни и туристички потенцијал као и за развој мултифункционалне локалне економије у руралним областима земље.

Мапа II 01. Мапа Републике Србије

 

II 01.02. Становништво и административне структуре

Број становника у Србији износи 7,5 милиона, а просечна густина насељености износи 97 становника по км², што је испод вредности густине насељености ЕУ-25 (115,6 становника по км²). Упркос оштрим променама и конфликтима током 90-их година прошлог века, укупан број становника је остао прилично стабилан, са мањим опадањем од око 1% током периода између 1991. и 2002. године.

У погледу саме административне поделе Србије, она се састоји од две аутономне покрајине, Војводине и Косова и Метохије, и Централне Србије (која нема извршну власт). Република Србија (без Косова и Метохије и града Београда) је подељена на 24 области (округа), који функционишу као децентрализоване службе централне власти (Н. Богданов, 2006), иако су њихови административни капацитети и надлежности прилично ограничени. Сваки округ се састоји од неколико општина.

II 01.03. Ситуација на макроекономском плану

Од 1990. године, Република Србија је прошла кроз период оштрих конфликата и промена које су утицале на њену привреду и друштво. Као последица прекида привредних активности и оштећења великог дела друштвено-економске инфраструктуре земље, вредност БДП је драматично пао, за више од 60% током 90-их година. Од 2001. године Србија је започела са спровођењем снажног реформског програма у циљу брзог преласка на тржишну економију и интеграције са регионалним, европским и светским тржиштем.

Приближавање Србије ЕУ је започето 1999. године, када је ЕУ предложила нови Процес стабилизације и придруживања (ПСП) за пет земаља југоисточне Европе, који су такође подржале и интересне стране.

Због пропадања и прекида економских активности током 90-их година и стабилизационог програма, стопа незапослености је достигла висок ниво и још увек је висока (20,8% у 2007. години) у поређењу са 9,0% у ЕУ-25. Стопа незапослености је виша код жена. Према статистичким подацима пописа становништва (2002), стопа незапослености жена износи 24,2%, у односу на стопу незапослености мушкараца - 20,6%.

II 01.04. Главне карактеристике руралних области

Руралне области у Србији су дефинисане као простор чија је главна физичка и географска карактеристика углавном коришћење земљишта у циљу пољопривредне и шумарске производње. Према овој дефиницији, у просеку 70% територије Србије се може класификовати као рурална са бројем становника који износи 43% укупне популације

За потребе Стратешког плана руралног развоја, а и како би се омогућило поређење са статистичким подацима ЕУ, руралне области у Србији су дефинисане према критеријумима ОЕЦД-а, као оне општине које имају густину насељености испод 150 становника по км². Према овој дефиницији 130 општина од укупно 165 се карактеришу као руралне (Мапа I 2.), са 3.904 насеља.

 

Мапа II 2. Руралне области у Србији по ОЕСР дефиницији (густина насељености <150 становника)

alt

По дефиницији ОЕЦД, руралне области у Србији покривају 85% територије земље са више од половине од укупног броја становника (55%) и густином насељености 63 становника по км2. У руралним областима концентрисан је и највећи део природних богатстава (пољопривредног земљишта, шума, вода) са богатим екосистемима и биолошком разноврсношћу, као и значајни људски ресурси, привредне делатности и важно културно наслеђе.

II 01.04.01. Главне карактеристике и трендови у руралним областима

Демографске трендове у руралним областима у Србији, до почетка 90-их година прошлог века, карактерисала је емиграција као резултат аграрног егзодуса проузрокованог процесом модернизације у пољопривреди и трендом урбанизације. Током 90-их година прошлог века, а због оштрих конфликата и ратова, миграције становништва у руралним областима су биле веома разнолике. Настављен је губитак становништва у руралним областима, већином у планинским, али је дошло и до супротних кретања становништва - у руралне области, углавном од стране избеглица, али и старијег градског становништва, које се преселило у руралне области због обезбеђивања средстава за живот након пропасти државних и других предузећа. Током периода од 1991. до 2002. године број становника у руралним областима у Србији се смањио за 3,6% у односу на 1% смањења у укупном броју становника у Србији.

Сектор пољопривреде и даље има висок удео у запослености у руралним областима. Око 1/3 активног становништва у руралним областима је запослено у пољопривреди, док терцијални и секундарни сектор имају приближно исто учешће у запослености. Учешће пољопривреде у запослености је међу највишим у ЕУ и одражава низак ниво диверсификације привредних делатности у руралним областима Србије као и недостатак могућности запошљавања.

Пољопривреда остаје преовлађујућа делатност у већини руралних области, које карактеришу мања газдинства, ниска стопа продуктивности и ниски приходи газдинстава. Велики број газдинстава су газдинства која производе за сопствене потребе са веома ниским тржишним вишковима. Међутим, број газдинстава која производе за тржиште се повећава.

Стопа незапослености забележена у руралним областима је такође висока (21%). Узимајући у обзир и преовлађујући број мањих газдинстава и високе стопе учешћа радне снаге у пољопривреди, мали број запослених (прикривена незапосленост) изгледа да представља још један структурални проблем српске пољопривреде и руралне економије.

Капацитет пољопривредно-прехрамбеног сектора (гране индустрије које се баве производњом производних средстава, прерадом и пласирањем робе на тржиште, као што су производња ђубрива, пестицида и механизације као и прехрамбена индустрија) је снажно опадао током деведесетих година. Већи део преосталих индустријских капацитета, углавном у гранама индустрије које производе производна средства за пољопривреду, се мало користи и неопходно га је модернизовати и технички побољшати.

Инфраструктура у руралним областима, како економска (путеви, водоснабдевање, комуникације) тако и друштвена (школе, здравствене услуге) је слаба и неразвијена и негативно утиче на конкурентност и друштвену структуру руралних области.

БДП по становнику у руралним областима износи 74% од националног просека и прилично је испод БДП по становнику у урбаним областима.

У погледу животне средине, руралне области Србије поседују богатство екосистема и биолошке разноврсности, које су означене као заштићене области (национални паркови, заштићене области). Еколошки притисак од пољопривреде није веома висок због слабог коришћења инпута до сада. Међутим, промене у интензитету и структури пољопривредне производње би могли убрзано погоршати ситуацију.

II 01.04.02. Разлике између руралних области у Србији и ЕУ

Руралне области у Србији заостају у развоју, али и поседују битан развојни потенцијал.

 
Руралне области ЕУ-25
Србија
1. Основне карактеристике
Друштвено-економска структура
17% укупног становништва ЕУ живи у превасходно руралним областима
13% становништва је запослено у примарном сектору
Око 55% становништва у Србији живи у руралним областима
Око 33% запослених ради у примарном сектору
Стање у пољопривреди
Висока стопа продуктивности
Добро опремљена газдинства просечне величине од 20ха
Подршка пољопривреди од 60-их година прошлог века
Ниска стопа продуктивности, мала газдинства (3,5 ха), слабо опремљена са ниском стопом коришћења инпута
Слаба и неизвесна подршка власти
Инфраструктура руралних области
Добро развијена
Лоша инфраструктура (економска и социјална)
Економска структура
Разноврсне привредне делатности
Створени нови рурални послови
Слабо диверсификоване привредне делатности
Недовољно развијено рурално предузетништво,
Низак ниво социјалних услуга
2. Развојни потенцијал
Људски ресурси
Степен локалних ресурса висок
Степен локалних капацитета, образовања и иницијативе је низак
Образовање, професионална обука
Од почетка 70-их година подржавани из ЗПП (CAP)
Добро развијене саветодавне услуге
Фокусирано на техничке способности пољопривредника
Недостатк материјала за тренинге у менаџменту и маркетингу
Од недавно нова форма едукације (специфичне теме)
Удружења, сарадње
Формирање партнерстава
Мрежа пројеката
Нема партнерстава, само индивидуални пројекти
Мали напредак у формирању група произвођача и удруживању
Локална заједница
Развијене профитне организације и Локалне акционе групе
Иновативни и ефикасни локални предузетници и локалне власти
Мали утицај и надлежности локалне заједнице и неформалних група
Неефикасан процес доношења одлука (одозго на доле), слаб капацитет предузетништва
3. Програми и финансијска подршка
Фондови, извори финансирања
Структурални фондови и LEADER I, II, LEADER+
Национални програми
Донације, пилот пројекти
Мали износи новца из буџета заједнице (општине) (углавном за инфраструктуру заједнице)
Актери
Владине институције
Наука /истраживање
Снажан невладин сектор
Локалне акционе групе
У МПШВ је од 2005. године формирано одељење за рурални развој
Невладине организације (мали утицај и мало средстава)
Локални предузетници и локалне власти (само у оним заједницама које имају иновативне локалне власти)
4. Приоритети у развоју
Главни циљеви руралног развоја
Конкурентност пољопривреде
Заштита животне средине путем реформе пољопривредних мера
Мултифункционалност
Продуктивност у порасту
Трговина, прерада, мала и средња предузећа
Средњорочни циљ
Диверсификација привредних делатности
Развој инфраструктуре
Јачање институција и организација свих актера
Саставни делови стратегија и њихови појединачни чиниоци
Фокус на одрживости локалне заједнице, путем мобилизације локалних потенцијала
Развој локалног сектора услуга, приватно-јавних партерстава и мреже
Фокус на МСП и сеоском туризму
Мало средстава и финансијске подршке
Ниска стопа запослености и могућности за нове пословне прилике
Локални актери без иницијативе

Табела Извор: Европска Комисија (2006): “Студија о стању пољопривреде у пет земаља подносилаца захтева за приступање ЕУ. Извештај о земљи - Србија и Црна Гора. Део А: Србија ” ДГ Пољопривреда, Мај 2006.

II 01.04.03. Диверзитет руралних области

Руралне области у Србији су веома разнолике у економском, социјалном и демографском смислу као последица разлика у њиховим геоморфолошким карактеристикама (планинске, брдовите и равничарске области), променама у броју становника, економске структуре, инфраструктуре, природних услова, приступа путевима итд. Како би се идентификовале сличности и разлике између руралних области у Србији, као и њихове предности и слабости, у оквиру пројекта финансираног од стране ЕУ, а путем кластер анализе развијена је једна типологија руралних области. (Детаљан опис свих наведених типова руралних области видети у документу Национални стратешки план руралног развоја 2008 – 2013, нацрт).

Тип 1: Високо продуктивна пољопривреда и интегрисана економија - ова група руралних општина обухвата општине у Војводини и северне делове Централне Србије до река Саве и Дунава.

Тип 2: Мале урбане економије са интензивном пољопривредом – овај кластер регион географски обухвата општине у руралним областима које се налазе дуж долина река и главних магистралних путева у Централној Србији (који крећу од Београда ка границама са Црном Гором, Босном и Херцеговином и БЈР Македонијом).

Тип 3: Економије оријентисане ка природним ресурсима, углавном планинске области – овај кластер регион обухвата општине у планинским руралним областима југоисточног дела Србије.

Тип 4: Велики туристички капацитети и лоше пољопривредне структуре - кластер општина у руралној области лоцираних у западном делу Србије са великим туристичким капацитетима (индекс хотелских лежајева/1000 особа у овом кластеру општина је три пута већи од националног просека). Међутим, пољопривредне структуре су најслабије у поређењу са свим горе описаним типовима руралних области.

I 01. Уводна реч председника општине

У припреми

III 01. Регионална димензија Руралног развоја

На основу студије коју је 2006. спровео тим за израду Нацрта Стратегије руралног развоја Србије 2008 – 2013, 130 руралних општина у Србији је класификовано у одговарајуће хомогене типове руралних области. Четири главна типа руралних области, за које се сматра да су довољно хомогене да представљају специфичности и особености одређеног типа “руралне области”, су следећи:

Регион 1 – Високо продуктивна пољопривреда и интегрисана привреда – овај регион има повољне земљишне и климатске услове и прилично одговарајућу структуру пољопривредне производње којом доминирају делатности са интензивнијим коришћењем капитала у односу на друге руралне области Србије. У поређењу са осталим деловима Србије, овај регион поседује адекватно развијен људски потенцијал, изражено предузетништво, довољно диверсификован сектор индустрије и добро развијену физичку и економску инфраструктуру. Као последица тога, овај регион има повољније друштвено-економске показатеље укупног економског развоја и интегрисанију и напредну привреду.

Регион 2 – Сектори привреде типични за мања урбана подручја са пољопривредом у којој се интензивно користи радна снага – овај регион обухвата околину урбаних центара и већих градова и њихову околину. Општа економска структура и стопа продуктивности одређених сектора су повољнији у овом региону у поређењу са другим деловима централне Србије. Узимајући у обзир близину овог региона тржишту са великим бројем потрошача, структура пољопривредне производње у овом региону је усмерена ка интензивној пољопривредној производњи воћа, поврћа и производа животињског порекла.

Регион 3 – Привредне гране усмерене ка коришћењу природних ресурса, углавном планинске области – према својим географским карактеристикама овај регион је веома хетероген. Његова економска структура се заснива на експлоатацији богатих природних ресурса – рударству и пољопривреди. Неповољни демографски трендови су посебна карактеристика ове области. Овај регион обухвата територију Србије која има највишу стопу руралног сиромаштва и укупне незапослености.

Регион 4 – Велики туристички капацитети и лоше пољопривредне структуре – овај регион представља онај део Србије који има највећи туристички потенцијал и највећу стопу учешћа терцијарног сектора у економској структури. Структура пољопривреде је прилично неразвијена и углавном је заснована на коришћењу природних ресурса сточне хране.

Мапа III 01.01. Територија Србије према идентификованим типовима руралних области

alt

Општина Алибунар, према овој типологији, припада Региону 1- Високо продуктивна пољопривреда и интегрисана привреда. 

IV 01. Опште карактеристике општине Алибунар

IV 01.01. Географске карактеристике општине Алибунар

Општина Алибунар заузима југоисточни део Војводине. Налази се у јужном и  југоисточном делу Баната. Географски положај одређен је координатама:

 • 20º45´ - 21º10´ источне географске дужине,
 • 39º50´ - 40º15´ северне географске ширине.

Основна карактеристика је њен периферни положај у односу на територију Војводине. Простор чине значајни природни елементи као што су: Алибунарско-Вршачка раван, Иланџански рит, СЗ Делиблатске Пешчаре и деоница канала ДТД.

Територија општине Алибунар  обухвата површину од 602 км². Неправилног је облика и издужена је од СЗ ка ЈИ. Дужа оса има дужину од 30км, а краћа 20км. Највиша тачка достиже 168м надморске висине. Представља тзв. Горњи терен са нешто израженијом конфигурацијом у виду благих таласа, греда и депресија које се пружају правцем С-Ј, док је најнижа тачка на 76м.н.в., на тзв. Доњем терену који је некада представљао велику водену површину, а данас терен богат флором и фауном.

На територији општине Алибунар формирано је десет насеља од којих је Алибунар средиште општине. Сам географски положај диктирао је и формирање насеља која због тога одступају од класичног Панонског типа. У њима живи становништво хетерогеног етничког састава.

151px-serbia_alibunar.pngTuristickaMapaAlibunarm.jpg

Туристички положај

mapalibunarsmcir(2).png

Међународним путем Е-94, као и пругом међународног карактера  на релацији Београд - Алибунар - Вршац - Темишвар, омогућена је добра комуникација између наше земље и суседне Румуније, што подразумева могућност промета домаћих и страних туриста.

Као део међународног пута, општина Алибунар је повезана са Београдом 56км, Панчевом 35км, и Вршцем 33км. Пут је детаљно реконструисан 2007. године и у одличном је стању.

Овакав  положај и близина аередрома (60км), Дунава (40км) и градских центара даје могућност различите понуде, као што су рекреативни, излетнички и wellness туризам на локалитету Девојачки бунар, као и ловни и риболовни туризам на целокупној територији општине. Оваква понуда  пружа могућност повратка природи и одмору, ван загађених и бучних градских центара.

IV 01.02. Становништво и административна структурa

Општина Алибунар се састоји од 10 насеља. По подацима из 2002. године у општини је живело 22.954 становника.

Насеља у општини Алибунар

 • Алибунар
 • Банатски Карловац
 • Владимировац
 • Добрица
 • Иланџа
 • Јаношик (слов. Janošík)
 • Локве
 • Николинци (румунски: Nicolinţ)
 • Нови Козјак
 • Селеуш (румунски: Seleuş)

и викенд насеље

 • Девојачки Бунар

Алибунар, Банатски Карловац, Владимировац, Добрица, Иланџа и Нови Козјак имају већинско српско становништво, Јаношик има већинско словачко, Локве и Николинци имају румунско, а Селеуш има релативну румунску већину.

Етнички састав према попису из 2002. године
Срби
2.052
59,80%
Румуни
960
27,98%
Роми
87
2,53%
Мађари
61
1,77%
Словаци
46
1,34%
Македонци
43
1,25%
Југословени
42
1,22%
Црногорци
11
0,32%
Хрвати
11
0,32%
Муслимани
11
0,32%
Немци
7
0,20%
Албанци
3
0,08%
Словенци
2
0,05%
Бугари
2
0,05%
непознато
11
0,32%

IV 01.03. Главне карактеристике Алибунара као руралне области

Општина Алибунар по својим карактеристикама спада у групу неразвијених, ретко насељених, разуђених и национално хетерогених Општина. Према критеријумима ОЕСР, спада у општине које имају густину насељености испод 150 становника по км², тј. у руралне општине. Наиме, густина насељености општине Алибунар, према последњим подацима, износи 21.608 становника / 602 км2 = 36 становника по км².

IV 01.04.01. Главне карактеристике и трендови у Алибунару

Демографски трендови: Број становника општине Алибунар је у сталном опадању, тако да је број становника према попису из 2002. године (22.954 становника) мањи за око 14% у односу на број становника регистрованих 1991. године (26.550 становника), а према статистици чак 22% мање него према попису из 1981. године. Последња процена Републичког завода за статистику је да је у 2007. години број становника 21.608.

Механички прилив становништва остварен је доласком избеглих и прогнаних лица у периоду од 1991. до 1995. године, када је регистровано 1.100 лица, док је у том статусу у 2004. години регистровано 400 избеглих и 100 расељених лица. Изградњом станова у насељу Селеуш (из општинског буџета) и станова у Владимировцу и Банатском Карловцу кроз самоизградњу (материјал за изградњу добијен од UNHCR-а) 80 породица је трајно интегрисано у локалну заједницу.

Према подацима из пописне документације, веома мали број лица, са местом боравка на територији општине Алибунар, се налази на привременом раду (боравку) у иностранству, што је један од ресурса у другим неразвијеним срединама.

Табела IV 1.1. Опадање броја становника у периоду 1991-2002, по насељима у општини

Насеља
1991
2002
- %
Алибунар
3740
3431
- 8,3%
Банатски Карловац
6291
5820
- 7.5%
Владимировац
4539
4111
- 9,5%
Добрица
1622
1344
- 17,2%
Иланџа
2034
1727
- 15,1%
Јаношик
1222
1171
- 4.2%
Локве
2973
2002
- 32,7%
Николинци
1630
1240
- 24,0%
Нови Козјак
998
768
- 23.9%
Селеуш
1501
1340
- 10.8
 (извор: Републички завод за статистику, Општине у Србији, 2006.)

Изузетно негативна стопа природног прираштаја, уз дугогодишњи тренд одлива млађег становништва ка околним градовима, довела је до драстичног смањења сеоског становништва, тако да у неким селима (Добрица, Нови Козјак) по последњем попису има за половину мање становника у односу на 1981. годину. Укупно, становништво у општини Алибунар смањило се за око 35% за последње две деценије.

Природни прираштај на територији општине Алибунар је негативан и износи -206 (родило се 207 новорођенчади, а умрло 413 лица), док је наталитет у складу са подацима такође веома низак. Први позитивни помаци су забележени у 2004. години када је рођено највише деце у односу на претходни десетогодишњи период.

У укупном уделу становништва деца и омладина су заступљени са са око 26 % становништва, али због лоших економских услова и непрестаног исељавања радно способних лица, у општини је повећан број старих, тако да он тренутно износи око 1/3 укупног броја становништва. Одраслих лица (радно способних) има око 46%.

Табела IV 1.2. Старосна структура и број деце

Подаци/попис 2002
Број деце предшколског узраста 1563
Удео деце предшколског узраста % 6,96%
Број деце школског узраста 2170
Удео деце школског узраста % 9,66%
Радни контигент (15 – 64) 14 367
Удео старијих од 65 и више година % 19,35
(извор: Републички завод за статистику, Општине у Србији, 2006.)

Табела IV 1.3.Старосна структура према полној структури

Старост/пол
0-14г.
15-24г.
25-49г.
50-64г.
65-79.г.
80-94г.
95-
Мушко
1899
1405
3923
2116
1611
202
4
Женско
1839
1318
3611
2288
2270
347
7
(извор: Републички завод за статистику, Општине у Србији, 2006.)

Удео сектора пољопривреде у запослености: У општини Алибунар пољопривреда је основна привредна грана. Структуру привреде чини пољопривреда 70%, а остатак индустрија, предузетништво и остало. Индивидуалним пољопривредним произвођачима једини је извор прихода пољопривреда, а има их око 5.200.

Поништењем приватизације која је у општини Алибунар спроведена већински од стране система „Агрожив“ (његових зависних предузећа и физичких лица), ионако руиниран дугогодишњим изостанком улагања у основна средства, систем некадашњих ПД-ова сада је у потпуности уништен.

Тренутно фирма послује као „Агрожив у реконструкцији“, а повериоци врло лако могу да одведу фирму у стечај и да се промени власничка структура.У државном делу тренутно приватници раде засаде, уз одобрење Министарства пољопривреде, тако да земљиште није запуштено ове године.

Од свих приватизованих бивших ПД-ова најбоље послује АД Николинци.

Табела IV 1.4. Запослени по секторима делатности

Укупно
2.630
Пољопривреда, шумарство и водопривреда
687
Вађења руда и камена
125
Прерађивачка индустрија
686
Производња ел. енергије, гаса и воде
79
Грађевинарство
36
Трговина на велико и мало, оправка
162
Хотели и ресторани
14
Саобраћај, складиштење и везе
80
Финансијско посредовање
25
Послови с некретнинама, изнајмљивање
10
Државна управа и социјално осигурање
168
Образовање
373
Здравствени и социјални рад
185
Друге комуналне, друштвене и личне услуге
3
(извор: Републички завод за статистику, ОпштинеуСрбији, 2006.)

Табела IV 1.5. Становништво према активности, по попису 2002.

Подаци/попис
2002
Активно: обавља занимање
8.132
Активно: не обавља занимање
6.541
Радни контигент
14.673
Лица с личним приходом
4.124
Издржавано становништво
8.463
(извор: Републички завод за статистику, Општине у Србији, 2008.)

Табела IV 1.6. Запослени, 2007. годишњи просек

Запослени
Запослени у привредним друштвима, установама, задругама и организацијама
Предузетници, лица која самостално обављају делатност и запослени код њих
Број запослених на 1000 становника
укупно
од тога жене %
укупно
запослени у пд, установама...
3.129
40,4
2.630
499
145
122
(извор: Републички завод за статистику, Општине у Србији, 2008.)

Табела IV 1.7. Незапослена лица, Стање 31.12.2007.

Укупно
Први пут траже запослење
Без квалификација
Жене
На 1000 становника
свега
%
свега
%
свега
%
2.992
1.732
57,9
1.523
50,9
1.599
53,4
138
(извор: Републички завод за статистику, Општине у Србији, 2008.)

Капацитет пољопривредно-прехрамбеног сектора повезаног са пољопривредом (гране индустрије које се баве производњом производних средстава, прерадом и пласирањем робе на тржиште, као што су производња ђубрива, пестицида и механизације као и прехрамбена индустрија):  

Овај сектор је у односу на потенцијале примарне производње скромно развијен и обухвата следеће:

 • Месо: АД Банат индустрија меса и конзерви
 • Млеко: млекара мањег капацитета у Локвама
 • Житарице: млинови Банатски Карловац, Алибунар и Владимировац, Соја - Локве
 • Тестенина: погон мањег капацитета у Локвама
 • Хлеб и пецива: већи број пекара у Банатском Карловцу и Алибунару, погони бисквита у Селеушу и Локвама
 • Сточна храна: производња луцеркине смеше: Банатски Карловац

Инфраструктура у општини Алибунар

Путеви: у 2007. години, Општина је имала 82 км савремених путева, од чега 24 км магистралног коловоза, 48 км регионалног и 10 км локалног коловоза.

Јавни водовод и канализација: према подацима из 2007. године, на водоводну мрежу прикључено је 10.924 домаћинстава, а са канализационом мрежом најбоље стање је у Банатском Карловцу и Алибунару (преко 95% домаћинстава), док се у Јаношику ситуација поправила у протеклој години.

Ипак, потребна је реконструкција водоводне мреже у свим насељима. Водоводне мреже су негде старе преко 30-40 година, и сачињене од азбестних цеви, малих пречника. У летњим данима, због заливања башти, водоснадбевање је лоше, па је потребно изградити више бунара. Банатски Карловац има водоторањ и Агрокоп-фарма у Владимировцу има водоторањ за своје потребе.

Комуникација:Укупно 11 пошта опслуживало је у 2007. потребе становништва за телефонском комуникацијом и пошиљкама. Број телефонских претплатника је 8.168 и сва насиља имају телефонску комуникацију. Целокупна територије општине Алибунар квалитетно је покривена сигналом мобилне телефоније сва три оператера. Сва насeља су покривена wireless Интернетом велике брзине. Постоји и могућност повезивања Месних канцеларија.

Телеком је омогућио АДСЛ Интернет приступ, прво у највећим насељеним местима, а затим ће то обезбедити и у осталим. У Банатском Карловцу, Владимировцу и Алибунару функционише и Кабловски дистрибутивни систем, кроз који је за сада пуштен само аналогни ТВ сигнал, али су обезбеђена средства за пуштање и Интернет сигнала. Након довођења квалитетног линка до насеља, Интернет сигнал биће пуштен и кроз КДС.

Стамбена изградња: На 1.000 становника општине Алибунар, до 2007. године изграђено је 0,6 станова. У приватној својини има 12 завршених (што је и укупан број завршених станова) и 17 незавршених станова, док је укупан број незавршених станова 30.

Школство и образовање:На територији општине Алибунар постоји 11 основних школа са 2.041 учеником и једна средња (економска) школа, са 666 ученика. Укупан број одељења 2007. године у основним школама био је 127, а средња школа имала је 21 одељење. За децу предшколског узраста постоји предшколска установа “Полетарац”. Општина нема ниједну специјалну школу, ни школу за одрасле.

Студенти из општине Алибунар похађају студије (више и високе) у Београду, Новом Саду, Вршцу и Панчеву.

Табела IV 1.8. Становништво старо 15 и више година, према полу и школској спреми, по попису 2002.

Пол
Укупно
Без школске спреме
1-3 разреда ОШ
4-7 разреда ОШ
Основно
Средње
Више
Високо
Непознато
Сви
19.210
1.237
616
4.268
5.623
6.035
577
642
392
Женски
9.900
932
412
2.411
2.854
2.625
291
188
187
(извор: Републички завод за статистику, Општине у Србији, 2008.)
 
Здравствене услуге: према подацима Института за јавно здравље, на једног лекара у Општини има 745 становника. Укупан број лекара који помажу грађанима Алибунара је 29, 7 специјалиста, 7 стоматолога и 5 фармацеута. Здравствени центар има и једног правника, 1 биохемичара и 70 медицинских сестара.

У сваком насељеном месту општине ради здравствена амбуланта. У Алибунару постоји служба хитне помоћи и ноћна дежурна служба, која ради од 20ч до 6ч, па је грађанима доступна помоћ 24ч.

Социјална заштита: У току 2005. године, укупан број грађана који су се обратили ЦСР, ради пружања различитих облика социјалне заштите, повећан је у односу на предходну 2004. годину за око 22%.

Повећање се односи на облике и мере социјалне заштите, нарочито остварених права на ТПН и материјално обезбеђење породице (МОП), као и породични смештај деце, једнократне помоћи и саветодавног рада са члановима дисфункционалних породица.

Највећи проценат повећања пружених облика заштите у односу на предходне године, односи се на материјалну помоћ грађанима, који су се нашли у тешкој материјалној ситуацији (МОП и једнократне помоћи). Када је у питању једнократна помоћ, просечно по једном кориснику (породици) једнократна помоћ износила је 4.262,00 динара. Број корисника ДПН-а је повећан за око 25%, у односу на претходну годину.

На другом месту је збрињавање деце и младих без родитељског старања, помоћ у решавању правно-породичних проблема и смештај у установе социјалне заштите и посредовање код других органа.

Табела IV 1.9. Корисници социјалне заштите: нови подаци

 
Облик заштите
БРОЈ КОРИСНИКА
2006
2007
2008
2009
Усвајање
-
-
1
-
Старатељство укупно
45
52
68
70
Смештај у установама
69
60
68
53
Породица
18
25
36
37
Д.П.Н.
189
170
220
260
МОП
1023
1023
1158
1250
Исxрана клуб
-
25
25
25
Натура помоћ
10
11
19
18
Једнократна новчана помоћ
403
452
543
458
Помоћ у кући
-
-
-
-
Дневни боравак
-
-
-
-
Рехаблитација
-
-
3
3
 
УКУПНО:
1.757
1.818
2.138
2.174

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Према Aкционом плану, успостављене су услуге народне кухиње, системско-планско бављење социjалном политиком на међуопштинском нивоу за општине Пландиште, Вршац, Бела Црква и Алибунар.

Реализован је пројекат Хитне интервенције - Центар за психосоцијалну подршку жртвама насиља у породици општине Алибунар. Реализован је пројекат народне кухиње и трајно настављен за 50 оброка са тенденцијом пораста.

У оквиру овог пројекта постоји више услуга које се реализују: саветовалиште за брак и породицу, СОС телефон, прихватилиште за жене и децу жртве насиља у Белој Цркви, прихватилиште за стара лица у Старом Лецу општина Пландиште, Мобилни тим кластера, обучене геронтодомаћице.

Формирано је ЈАТП предузеће за бесплатни и субвенциониран превоз деце у школе на територији општине, Вршца и Панчева.

У току 2009. године, 7% укупног броја становника општине обратили су се ЦСР, ради пружања различитих облика социјалне заштите. За 2009. годину, подаци су приказани закључно са месецом септембром, тако да ће до краја године број бити нешто већи. Саветодавно, због породичних проблема, ЦСР се обратило преко 70 породица.

Повећање се односи на облике и мере социјалне заштите, нарочито остварених права на ТПН и материјално обезбеђење породице (МОП), као и породични смештај деце, једнократне помоћи и саветодавног рада са члановима дисфункционалних породица.

Највећи проценат повећања пружених облика заштите у односу на предходне године, односи се на материјалну помоћ грађанима, који су се нашли у тешкој материјалној ситуацији (МОП и једнократне помоћи). Када је у питању једнократна помоћ, просечно по једном кориснику (породици) једнократна помоћ износила је 4.262,00 динара. Број корисника ДПН-а је повећан за око 18%, у односу на претходну годину.

На другом месту је збрињавање деце и младих без родитељског старања, помоћ у решавању правно-породичних проблема и смештај у установе социјалне заштите и посредовање код других органа.
 
График: Преглед укупног броја корисника ЦСР по годинама

IV 01.04.02 Разлике између руралних области у Србији и ЕУ и Алибунару

 Област
Руралне области ЕУ-25
Србија
Алибунар
1. Основне карактеристике
 
Друштвено-економска структура
 • 17% укупног становништва ЕУ живи у превасходно руралним областима
 • 13% становништва је запослено у примарном сектору
 • Око 55% становништва у Србији живи у руралним областима
 • Око 33% запослених ради у примарном сектору
 • Сва насеља општине Алибунар су руралног типа
Стање у пољопривреди
 • Висока стопа продуктивности
 • Добро опремљена газдинства просечне величине од 20ха
 • Подршка пољопривреди од 60-их година прошлог века
 • Ниска стопа продуктивности, мала газдинства (3,5 ха), слабо опремљена са ниском стопом коришћења инпута
 • Слаба и неизвесна подршка власти
 • Ниска стопа продуктивности, мала газдинства
 • Извесна подршка локалних, покрајинских и републичких власти
Инфраструктура руралних области
 • Добро развијена
 • Лоша инфраструктура (економска и социјална)
 • Добра тврда инфраструктура
 • Недовољно добра социјална инфраструктура
Економска структура
 • Разноврсне привредне делатности
 • Створени нови рурални послови
 • Слабо диверсификоване привредне делатности
 • Недовољно развијено рурално предузетништво,
 • Низак ниво социјалних услуга
 • Слабо диверсификоване привредне делатности
 • Недовољно развијено рурално предузетништво
 • Социјалне услуге на задовољавајућем нивоу: Центар за социјални рад и Црвени крст
2. Развојни потенцијал
 
Људски ресурси
 • Степен локалних ресурса висок
 • Степен локалних капацитета, образовања и иницијативе је низак
 • Степен капацитета и иницијативе веома низак упркос чињеници да ниво формалног образовања задовољава
Образовање, професионална обука
 • Од почетка 70-их година подржавани из ЗПП (ЦАП)
 • Добро развијене саветодавне услуге
 • Фокусирано на техничке способности пољопривредника
 • Недостатак материјала за тренинге у менаџменту и маркетингу
 • Од недавно нова форма едукације (специфичне теме)
 • Највећим делом усмерено на техничке способности пољопривредника
 • Слаб приступ тренинзима у менаџменту и маркетингу
 • Низак проценат улаже у даљу едукацију и праћење савремених трендова
Удружења, сарадња
 • Формирање партнерстава
 • Мрежа пројеката
 • Нема партнерстава, само индивидуални пројекти
 • Мали напредак у формирању група произвођача и удруживању
 • Два локална удружења пољопривредника
 • Два удружења предузетника
 • Десетина локланих НВО и друштава
 • Локална Акциона Група у вишој фази формирања и едукације
Локална заједница
 • Развијене профитне организације и Локалне акционе групе
 • Иновативни и ефикасни локални предузетници и локалне власти
 • Мали утицај и надлежности локалне заједнице и неформалних група
 • Неефикасан процес доношења одлука (одозго на доле), слаб капацитет предузетништва
 • Локална Акциона Група у вишој фази формирања и едукације
 • Неразвијен предузетнички дух
 • Неповерење у мали бизнис, тежња ка запослењу у великим предузећима
3. Програми и финансијска подршка
 
Фондови, извори финансирања
 • Структурални фондови и LEADER I, II, LEADER+
 • Национални програми
 • Донације, пилот пројекти
 • Мали износи новца из буџета заједнице (општине) (углавном за инфраструктуру заједнице)
 • Симболична финансијска подршка Општине
 • Помоћ Општине у виду организованих служби за помоћ грађанима и предузећима у прибављању финанасијских средстава (кредити, бесповратна средства)
 • Директан приступ покрајинским и републичким изворима финансирања
Актери
 • Владине институције
 • Наука/истраживање
 • Снажан невладин сектор
 • Локалне акционе групе
 • У МПШВ је од 2008. године формиран Сектор за рурални развој
 • Невладине организације (мали утицај и мало средстава)
 • Локални предузетници и локалне власти (само у заједницама које имају иновативне локалне власти)
 • Фонд за развој општине Алибунар
 • Секретаријат за привреду, јавне службе и развој
 • Фонд за развој пољопривреде (основан 2009.)
 • Локални предузетници
 • Удружења грађана
 • Подручна канцеларија мреже за рурални развој
4. Приоритети у развоју
 
Главни циљеви руралног развоја
 • Конкурентност пољопривреде
 • Заштита животне средине путем реформе пољопривредних мера
 • Мултифункционалност
 • Продуктивност у порасту
 • Трговина, прерада, мала и средња предузећа
 • Конкурентност пољопривреде и МСП
 • Очување и оптимално коришћење природних и кулутрних ресурса
 • Квалитет живота локланог становништва
Средњорочни циљеви
 • Диверсификација привредних делатности
 • Развој инфраструктуре
 • Јачање институција и организација свих актера
 • Оптимално коришћење природних и културних ресурса, њихово очување и повећање вредности
 • Побољшање квалитета живота у руралним областима
 • Додавање вредности локалним производима и услугама, посебно кроз олакшан приступ тржиштима путем колективних акција
 • Примена нових знања, вештина и технологија у циљу повећања конкурентности производа и услуга руралних подручја
Саставни делови стратегија и њихови појединачни чиниоци
 • Фокус на одрживости локалне заједнице, путем мобилизације локалних потенцијала
 • Развој локалног сектора услуга, приватно-јавних партерстава и мреже
 • Фокус на МСП и сеоском туризму
 • Мало средстава и финансијске подршке
 • Ниска стопа запослености и могућности за нове пословне прилике
 • Локални актери без иницијативе
 • Фокус на одрживости локалне заједнице, путем мобилизације локалних потенцијала
 • Развој МСП и руралног туризма
 • Развој локалног сектора услуга, приватно-јавних партнерстава и мреже, засновано на новим вештинама и знањима

 

PRSKANJE KOMARACA NA TERITORIJI OPŠTINE ALIBUNAR

Komarci alibunarNa teritoriji opštine Alibunar je 20. i 21. juna 2018. godine (sreda i četvrtak) u večernjim časovima - od 19 časova, izvršeno prskanje odraslih formi komaraca u svim građevinskim reonima naselja, kao i u delu izletišta Devojački bunar. Prskanje komaraca je izvršeno i uz pojaseve prilaznih puteva ka svim naseljima.

Continue Reading

Поновљени јавни позив складиштарима пољопривредних производа

На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'',бр. 62/06. 65/08-др закон, 41/09 и 112/15), Одлуке о скидању  усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користе без правног основа на територији општине Алибунар бр. 320-542/2016-03-02 од 07.09.2016. године, председник општине Алибунар, на предлог Радне групе за скидање усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користи без правног основа на територији општине Алибунар,  расписује

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ

СКЛАДИШТАРИМА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДИМА

I

Позивају се заинтересовани складиштари за пољопривредних производа, да општини Алибунар поднесу писане понуде са условима складиштења.

II

Заинтересовани складиштари морају испуњавати следеће услове:

1.да поседују Решење о упису у Регистар привредних субјеката  за делатност складиштења пољопривредних  производа.

2.да испуњавају техничке карактеристике које обезбеђују извршење следећих обавеза:

-  да пољопривредне производе које за рачун општина Алибунар,  приме, кондиционирају, складиште и чувају у складишту, у складу са техничко – технолошким условима за адекватно чување којим се обезбеђује очувања квалитета и количине.

- да  у сваком тренутку мора на стању да има количину пољопривредних производа производа која одговара књиговодственој евидинцији општине Алибунар;

- да у процесу складиштења, од пријема до испоруке пољопривредног производа о свом трошку предузме све техничко  технолошке и организационе мере,  као и мере заштите рада сузбијања складишњих штеточина дезинсекција-фумугација, дезинфекције и дератизације, како би се очувао квалитет и здравствена исправност зрна, а уз што мање губитка, као и да у потпуности одговара за све промене у количини и квалитету пољопривредних производа као и губитак, мањак, квар и друге штете;

- да о извршеном складиштењу сачињава записник који потписују представник испоручиоца и овлашћено лице складиштара. Квантитативни пријем се врши мерењем на баждареној колској ваги складиштара, а квалитативни пријем се врши по основу сертификата о извршеној анализи пољопривредних производа издат од стране акредитоване контролне куће који обезбеђује складиштар. По извршеном пријему робе  складиштар је дужан да у року од три дана достави општини Алибунар потврду о складиштењу, магацински улаз  и сертификат о квантитету и кавлитету, овлашћене контролне куће;

- да врши изскладиштење и отпрему пољопривредних производа по писменом налогу  општине Алибунар, најкасније у року од три дана од дана пријема налога. Складиштар мора да заврши испоруку роба у року који је прописала општина Алибунар, уз достављање потребне документације (потврда о изскладиштењу робе,  потписана и оверена, магацински излаз).

 Приликом складиштења и отпреме робе складиштар је дужан да позове примаоца робе и са њим сачини записник о отпреми и преузимању и да примерак достави општини Алибунар;

Складиштар ускладиштене пољопривредне производе у својим пословним књигама води на ванбиланској евиденцији као власништво општина Алибунар.

У случају настанка евентуалне штете на ускладиштеним пољопривредним производима складиштар је обавезан да у име општине Алибунар пријави и доказује околности и чињенице при  којима је штета настала.

3. Складиштар мора да располаже складиштем које испуњава следеће минималне услове:

-       складишни простор за чување пољопривредних производа;

-       складишни простор капацитета од најмање 300 тона зрнасте робе;

-       да има одговарајућу опрему којом се обзебеђује пријем и ускладиштење зрнастих пољопривредних производа;

-       да поседује одговарајућу опрему којом се обезбеђује искладиштење пољопривредних производа;

-       опрема за мерење количине и утврђивање квалитета пољопривредних производа мора да има:

а.  колску вагу за важећим уверењем којом се верификује њена техничка исправност и исправност мерења;

б.  опрему за узорковање зрнастих из транспортних средстава-ручне сонде које омогућују узорковање у складу са прописима којима се уређује начин узимања;

в. акредитовану лабораторију или закључен уговора са акредитованом лабораторијом или контролном кућом за контролу квалитета и кантитета пољопривредних производа;

III

Право учешћа по овом јавном позиву имају привредни субјкети који су:

 1. уписани у регистар привредних субјекта за делатност  складиштења пољопривредних производа;
 2. доставили понуду у складу са овим јавним позивом.

IV

Општина Алибунар задржава право одабира складиштара за складиштење пољопривредних производа са којим ће закључити уговор о пословно  техничкој сарадњи, по критеријуму понуђених финансијских и техничких услова складиштења и удаљености складишног простора.

V

Понуде које нису сачињене у складу са овим јавним позивом неће бити разматране.

Понуде се поднесе искључиво у  згради Општинске управе општине Алибунар, Трг Слободе бр.4 у услужном центру, у затвореним ковертима са назнаком: “ОПШТИНА АЛИБУНАР-ПОНУДА ЗА ЈАВНА СКЛАДИШТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЕ“.

Рок за достављање понуда је  25. 06.2018. године до 14,00 часова.

Овај јавни позив биће објављен на огласним таблама Месних канцеларија и Месних заједница на територији општине Алибунар, огласној табли Општинске управе општине Алибунар, огласној табли Скупштине општине Алибунар и сајту општине Алибунар.

Број: 320-249/18-04

Алибунар, 18.06.2018. године

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Плана јавних набавки општине Алибунар за 2018. годину

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), и члана58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015),Општинско веће општине Алибунар,на60. седници одржаној дана05. јуна 2018. годинедоноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2018. ГОДИНУ

I

           ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о измени и допуни Плана јавних набавки општине Алибунар за 2018. годину, број 404-50/18-04 од 05.06.2018.г., коју је донео председник општине Алибунар.

II

           Решење ступа на снагу даном доношења.

III

          Решење доставити организационој јединици Општинске управе општине Алибунар надлежној за послове јавних набавки.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:404-52/2018-04

Датум: 05. јун 2018. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Финансијског плана за 2017. годину Месне заједнице Јаношик

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 13/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Савета Месне заједнице Јаношик, на13. седнци од 15. јуна 2017. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈАНОШИК

 1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни финансијског планаМесне заједице Јаношик за 2017. годину, који је донео Савет Месне заједницеЈаношик.
 2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 400-75/2017-04

Алибунар, 15. јуна 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Плана јавних набавки општине Алибунар за 2017. годину

На основу члана 46. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007 и 83/2014-др.закон), и члана58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015),Општинско веће општине Алибунар,на31. седници одржаној дана 05. јуна 2017. годинедоноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ

I

           ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о измени и допуни Плана јавних набавки општине Алибунар за 2017. годину, број 404-28/17-04 од 01.06.2017.г., коју је донео председник општине Алибунар.

II

           Решење ступа на снагу даном доношења.

III

          Решење доставити организационој јединици Општинске управе општине Алибунар надлежној за послове опште управе и имовинскоправне послове.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:404-29/2017-04

Датум: 05. јун 2017. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

IZVEŠTAJ SA 31. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE ALIBUNAR

DSCN8147 1600x1200Sednica je održana dana 05.06.2017. godine u Alibunaru, Trg slobode br. 4. Sednicom je predsedavao predsednik opštine Predrag Belić. Na sednici su razmatrana i usvojena sledeća akta:
Doneto je Rešenje o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u Predškolskoj ustanovi ''Poletarac'' Alibunar za kalendarsku 2017. godinu. Opštinsko veće je na predlog Upravnog odbora Predškolske ustanove ''Poletarac'' Alibunar donelo Rešenje o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u Predškolskoj ustanovi ''Poletarac'' Alibunar za kalendarsku 2017. godinu.

Continue Reading

Решење о разрешењу члана Комисије за спровођење јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта у складу са Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар (Јарослав Оргован)

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', број 62/06, 65/08, 41/09 и 14/2016), члана 20. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07 и 83/2014-др.закон), члана 55. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09, 13/11, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, наДругојседници одржаној дана 25. маја 2016. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

У СКЛАДУ СА ПРОГРАМОМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТАУ ОПШТИНИ АЛИБУНАР

Члан 1.

 1. РАЗРЕШАВА СЕ Оргован Јарослав са фунцкије члана Комисје за спровођење јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта у складу са Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар.
 2. Мандат разрешеног члана престаје даном разрешења, односно од 25. маја 2016. године.
 3. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 020-40/2016-06

Алибунар, 25. маја 2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Правилник о раду Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар

 Na osnovu člana 3. stav 6. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) (dalje: Zakon) i člana  57. stav 1. tačka 1) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl.glasnik RS“, br. 72/09,52/11 i 55/13), Upravni odbor Predškolske ustanove “Poletarac” Alibunar,  na sednici održanoj dana 30.03.2015.g., donosi

 

PRAVILNIK O RADU

PREDŠKOLSKE USTANOVE „POLETARAC“ ALIBUNAR

 

I.Osnovne odredbe

 

Član 1

    Pravilnikom o radu  (dalje: Pravilnik), u skladu sa zakonom, uređuju se prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa u Predškolskoj ustanovi "Poletarac" Alibunar (dalje: Ustanova), postupak izmene i dopune ovog Pravilnika, kao i sva druga pitanja od značaja za ostvarivanje i obezbeđivanje prava zaposlenih.

 

Član 2

Pravilnik ne može da sadrži odredbe kojima se zaposlenom daju manja prava ili utvrđuju nepovoljniji uslovi rada od prava i uslova koji su utvrđeni pozitivnim propisima.

 

Član 3

Na prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u Ustanovi koje nisu uređene ovim Pravilnikom, neposredno se primenjuju odgovarajuće odredbe Zakona o radu, Zakona i važećih podzakonskih akata donetih na osnovu ovog i posebnih zakona, kao i drugih propisa kojima se uređuje oblast rada i zapošljavanja, finansijsko poslovanje ustanove i obračun i isplata plata zaposlenih u ustanovi.

 

Član 4

Direktor Ustanove rešenjem ili odlukom odlučuje o pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih, ako zakonom  nije drugačije određeno.

 

Član 5

Direktor ustanove dužan je da zaposlenog pre stupanja na rad upozna sa uslovima i organizacijom rada, pravima i obavezama koje proističu iz propisa o radu i bezbednosti i zaštite zdravlja na radu.

 

II.Radni odnosi

 

1. Zasnivanje radnog odnosa

 

Član 6

Odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa donosi direktor Ustanove, a nakon dobijene saglasnosti osnivača.

 

Član 7

Postupak zasnivanja radnog odnosa vrši se u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja,Zakonom o radu i drugim propisima i opštim aktima koji regulišu ovu oblast.

 

Član 8

Zaposleni ostvaruje prava i obaveze iz radnog odnosa danom stupanja na rad.

Ako zaposleni ne stupi na rad u roku koji mu je odlukom direktora ustanove određen, smatra se da je odustao od zaposlenja, sem u slučaju da je iz opravdanih razloga sprečen da stupi na rad, ili ukoliko se direktor i zaposleni drugačije ne dogovore.

Ukoliko kandidat koji je izabran odlukom direktora ne stupi na rad i odustane od zaposlenja, direktor može odlučiti da izabere drugog kandidata sa liste prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove radnog mesta.

 

Član 9

Zaposleni u toku radnog odnosa ostvaruje prava propisana zakonom i u obavezi je da savesno i odgovorno obavlja poslove na kojima radi, poštuje organizaciju rada i poslovanja u ustanovi i zahteve i pravila ustanove u vezi sa ispunjavanjem radnih obaveza. Statutom ustanove i aktom kojim se uređuje disciplinska odgovornost zaposlenih, utvrđene su lakše povrede radnih obaveza, disciplinski postupak i mere koje se mogu izreći za lakše i teže povrede radnih obaveza i povrede zabrana propisanih zakonom, kao i materijalna odgovornost zaposlenog za štetu koju nanese ustanovi, namerno ili krajnjom nepažnjom, u skladu sa zakonom.

 

Član 10

Ustanova  može da zasnuje radni odnos sa licem koje prvi put zasniva radni odnos, u svojstvu  vaspitača, medicinske sestre-vaspitača i stručnog saradnika - pripravnika, na neodređeno ili određeno vreme, u skladu sa zakonom.

Pripravniku u radnom odnosu na neodređeno vreme, koji u roku od dve godine od dana zasnivanja radnog odnosa ne položi ispit za licencu - prestaje radni odnos. Pripravniku u radnom odnosu na određeno vreme svojstvo pripravnika prestaje nakon položenog ispita za licencu, a radni odnos istekom vremena na koje je primljen u radni odnos.

Aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova određuju se radna mesta, odnosno poslovi koje može obavljati pripravnik.

 

Član 11

Sekretar - pripravnik polaže ispit za sekretara ustanove, ukoliko nema položen pravosudni ispit ili stručni ispit za zaposlene u organima državne uprave ili državni stručni ispit.

Zaposlenima koji obavljaju finansijske i računovodstvene poslove eventualna obaveza polaganja stručnog ispita određuje se u skladu sa propisima kojima se uređuje finansijsko poslovanje ustanova.

Ostali zaposleni iz reda vannastavnog osoblja ne polažu stručne ispite i ne mogu imati svojstvo pripravnika, ali mogu imati svojstvo volontera.

 

Član 12

Poslove vaspitača, stručnog saradnika i medicinske sestre-vaspitača, u ustanovi može da obavlja i pripravnik - stažista, sa kojim se ne zasniva radni odnos, već se zaključuje ugovor o stažiranju u trajanju od najmanje godinu, a najduže dve godine, u skladu sa zakonom.

 

Član 13

Puno radno vreme zaposlenog iznosi 40 časova sedmično.

Godišnjim planom rada ustanove utvrđuje se raspored radnog vremena zaposlenih i rasporedjivanje po grupama i objektima.

 Vaspitaču, medicinskoj sestri-vaspitaču  i stručnom saradniku na početku svake radne godine direktor rešenjem određuje u kom će naseljenom mestu raditi i u kojoj vaspitnoj grupi, nedeljno zaduženje aktivnosti i utvrđuje status u pogledu rada sa punim ili nepunim radnim vremenom, u skladu sa zakonom i podzakonskim aktom kojim je propisana norma svih oblika neposrednog rada sa decom  i drugih oblika rada  vaspitača, medicinske sestre-vaspitača i stručnog saradnika.

Vaspitač, medicinska sestra-vaspitač i stručni saradnik koji je raspoređen za deo propisane norme svih oblika neposrednog rada sa decom, ima status zaposlenog sa nepunim radnim vremenom, a ukoliko je vaspitač, medicinska sestra-vaspitač i stručni saradnik koji je ostao neraspoređen, ostvaruje prava zaposlenog za čijim je radom prestala potreba, u skladu sa zakonom.

Glavnom vaspitaču u objektu, na početku svake radne godine direktor rešenjem određuje svojstvo glavnog vaspitača za celu radnu godinu.

Svojstvo glavnog vaspitača može prestati samo na zahtev glavnog vaspitača. Ukoliko direktor smatra da glavni vaspitač ne ispunjava poslove koji su predviđeni aktom o sistematizaciji, može ga smeniti, ali uz prethodnu saglasnost vaspitnog osoblja iz tog objekta.

 

Član 14

Zaposlenom koji radi sa nepunim radnim vremenom ima prava i obaveze kao da radi sa punim radnim vremenom, osim prava na platu, koja mu pripada srazmerno radnom vremenu.

Zaposleni koji radi sa nepunim radnim vremenom može za ostatak do punog radnog vremena da zasnuje radni odnos u drugoj ustanovi, ili kod drugog poslodavca i da na taj način ostvari puno radno vreme.

 

Član 15

Zbog potreba procesa i organizacije rada, poslodavac može ponuditi zaposlenom izmenu ugovorenih uslova rada i premeštaj u drugo mesto rada, u skladu sa Zakonom o radu.

 

Član 16

U toku radnog vremena, administrativna služba i uprava Ustanove, radi sa strankama i zaposlenima u Ustanovi, od 8 do 13 časova.

 

2.Stručno usavršavanje

 

Član 17

Pravo je i obaveza zaposlenog  da se u toku radnog odnosa stalno stručno osposobljava i

usavršava.

 

Član 18

Ustanova je obavezna da obezbedi sredstva i utvrdi način stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenog, u skladu sa  programima Ministarstva prosvete.

Ukoliko poslodavac ne obezbedi upućivanje zaposlenog na stručno osposobljavanje i usavršavanje, zaposleni ne može snositi posledice po ovom osnovu.

 

III. Odmori i odsustva

 

1.Odmori

 

Član 19

Zaposleni koji radi najmanje šest časova dnevno ima pravo na odmor u toku dnevnog rada u trajanju od najmanje 30 minuta. Zaposleni koji radi duže od četiri, a kraće od šest časova dnevno ima pravo na odmor u toku rada u trajanju od najmanje 15 minuta.

Za vreme trajanja dnevnog odmora, za nastavno osoblje, ne sme se prekidati neposredni obrazovno-vaspitni rad i obavezno je prisustvo jednog vaspitača u grupi.

Direktor utvrđuje raspored korišćenja odmora u toku dnevnog rada zaposlenih, a ukoliko ga ne utvrdi, onda raspored utvrđuje glavni vaspitač u dogovoru sa ostalim vaspitačima.

 

Član 20

Zaposleni u Predškolskoj ustanovi, po pravilu, koriste godišnji odmor za vreme školskog raspusta.

Kolektivni godišnji odmor za sve zaposlene je u julu mesecu, a ostatak-deo godišnjeg odmora koji preostaje, koriste zaposleni po svojoj želji.

 

Član 21

Dužina godišnjeg odmora za svakog zaposlenog utvrđuje se tako što se zakonski minimum od 20 radnih dana uvećava odgovarajućim brojem radnih dana po osnovu:

-         doprinosa na radu,

-         uslova rada,

-         radnog iskustva,

-         stručne spreme i

-         socijalnih uslova.

-          

     Na osnovu doprinosa na radu,

-         za ostvarene izuzetne rezultate-4 radna dana,

-         za vrlo uspešne rezultate-3 radna dana,

-         za uspešne rezultate-2 radna dana.

 

     Na osnovu uslova rada,

-         rad sa otežanim uslovima rada (rad u vešeraju, kuhinji)- 3 radna dana,

 

     Na osnovu radnog iskustva,  

-         jedan radni dan za svake tri godine radnog staža.

 

      Na osnovu stručne spreme,

-         VIIstepen stručne spreme- 4 radna dana,

-         VI  stepen stručne spreme-3 radna dana,

-         V i IV   stepen stručne spreme-2 radna dana,

-         III, II i I  stepen stručne spreme-1 radni dan.

 

     Na osnovu socijalnih uslova,

-         roditelju, usvojitelju, staratelju ili hranitelju-sa jednim maloletnim detetom- 2 radna dana,

-         roditelju, usvojitelju, staratelju ili hranitelju-za svako naredno maloletno dete po-1 radni dan,

-         roditelju, usvojitelju, staratelju ili hranitelju sa detetom koje ima poteškoće u razvoju- 3 radna dana,

-         invalidu-3 radna dana.

 

Član22

Zaposleni ima pravo na godišnji odmor najviše do 30 radnih dana  za godinu dana rada.

 

2.Plaćeno i neplaćeno odsustvo

 

Član 23

Zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo u ukupnom trajanju do sedam radnih dana u kalendarskoj godini u slučaju:

1. sklapanja braka                                                                                    7 radnih dana

2. rođenja deteta                                                                                     5 radnih dana

3. teže bolesti člana uže porodice                                                             5 radnih dana

4. stručnog usavršavanja                                                                        3 radna dana

5. porođaja ćerke ili snahe                                                                       2 radna dana

6. smrti srodnika koji se po zakonu ne smatraju članom uže porodice.......1 radni dan

7. selidbe zaposlenog: na području istog mesta………………………......... 2 radna dana

                                      na području drugog mesta  …………………....... 3 radna dana

8. zaštite i otklanjanja štetnih posledica u domaćinstvu prouzrokovanih

elementarnim nepogodama………………………………………………….....5 radnih dana

9. korišćenje organizovanog rekreativnog odmora i

učestvovanje na sportskom takmičenju organizovanom od

strane sindikata……………………………………………………………….....7 radnih dana

10. nege obolelog člana uže porodice od teških oblika šećernebolesti,

svih oblika karcinoma, paralize i drugih oboljenja za koje je neophodna

posebna nega i pomoć, a lice nije smešteno uzdravstvenu  ustanovu