ОБАВЕШТЕЊЕ О УВИДУ У ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број:208-1/2021-03

Датум: 01. децембар 2021.године

А Л И Б У Н А Р

 

На основу члана 14. став 1. и чл. 15. и 21. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник Републике Србије“, бр. 104/09 и 99/11), тачака. 9 и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник Републике Србије“, бр. 15/12, 88/18, 67/20, 40/21 и 90/21) и Одлуке о расписивању републичког рефендума ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије (“Службени гласник Републике Србије“, број 115/2021) Општинска управа општине Алибунар, објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

О УВИДУ У ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА

ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

Обавештавамо грађане Општине Алибунар да ће део Јединственог бирачког списка за територију општине Алибунар бити изложену услужном центру Општинске управе Алибунар, Алибунар, Трг слободе 4.

 

 

Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни. Захтеви за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Алибунар, могу поднети Општинској управи у времену до 7,00 до 15,00 сати сваког радног дана најкасније до дана закључења бирачког списка до 31.12.2021. године.

 

Грађани могу од расписивања републичког референдума до најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка 25.12.2021. године поднети захтев да се у бирачки списка упише податак да ће се на републичком референдуму изјашњавати по месту боравишта на територији општине Алибунар (изабрано место гласања). Изабрано место гласања не може бити на територији јединице локалне самоуправе на којој бирач има пребивалиште, односно боравиште за интерно расељено лице. Овај податак не може се мењати до окончања спровођења референдума.

 

У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке општинске управе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

 

Увид у једниствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоупораве www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak, или на интернет страници www.alibunar.org.rs/uprava.

 

Начелница Општинске управе

Сања Жебељан

Tags: opština alibunar, referendum, 2022 godina, ustav republike srbije

Print

FaLang translation system by Faboba