gore

 • Baner Optina Alibunar
 • Насловна
 • News
 • Citizens and Settlements
 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ ИЗРАДЕ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР И ЈАВНИ ПОЗИВ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА, УДРУЖЕЊИМА, СРЕДСТВИМА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА И ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ГРАЂАНИМА И ГРАЂАНКАМА ЗА УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ ОВОГ ПЛАНА У ОКВИРУ ФОРУМА ПАРТНЕРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ ИЗРАДЕ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР И ЈАВНИ ПОЗИВ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА, УДРУЖЕЊИМА, СРЕДСТВИМА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА И ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ГРАЂАНИМА И ГРАЂАНКАМА ЗА УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ ОВОГ ПЛАНА У ОКВИРУ ФОРУМА ПАРТНЕРА

Пријавни формулар

 

На основу Одлуке Скупштине општине Алибунар број 30-1/2021-04 од 15.06.2021. године о изради Плана развоја општине Алибунар за период 2022-2030. године („Сл. лист општине Алибунар“ број 11/2021) и у складу са Законом о планском систему Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 30/2018), Уредбом о обавезним елементима плана развоја аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 107/2020) Општина Алибунар започиње процес израде Плана развоја општине Алибунар од 2022. до 2030. године. План развоја је документ дугорочног развојног планирања и представља плански документ најширег обухвата и највишег значаја за Општину Алибунар и њене грађане и грађанке.

 

            Сходно члану 3. Уредбе о обавезним елементима плана развоја аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, План развоја Општине Алибунар од 2022. до 2030. године ће садржати следеће обавезне елементе:

 

 • Увод;

 

 • Преглед и анализу постојећег стања;

 

 • Визију;

 

 • Приоритетне циљеве развоја;

 

 • Преглед и опис мера за остваривање приоритетних циљева развоја;

 

 • Начин спровођења и начин праћења спровођења плана развоја.

Приликом израде Плана развоја Општине Алибунар водиће се рачуна о његовој усклађености са планским документима донетим на републичком нивоу, покрајинском нивоу. Приоритетни циљеви развоја и мере за постизање жељених циљева у Плану развоја општине Алибунар од 2022. до 2030. године треба да буду усклађени са циљевима и мерама предвиђеним важећим Планом генералне регулације, мерама предвиђеним детаљним плановима регулације и другим релевантним плановима.

 

Циљеви Плана развоја општине Алибунар морају бити повезани и уподобљени и са глобалним циљевима, чиме се постиже и очекивано остваривање циљева одрживог развоја на локалном нивоу.

 

Процес израде Плана развоја Општине Алибунар ће се одвијати у неколико фаза, почевши од припреме и организације процеса па до усвајања овог документа у наредних пет месеци.

 

У складу са наведеним, Општина Алибунар позива све заинтересоване привредне субјекте, удружења, средстава јавног информисања и грађане и грађанке да се пријаве и кандидују за учешће у изради Плана развоја Општине Алибунар у оквиру Форума партнера.Пријаву попуњену у Анексу 1, можете послати искључиво на електронску адресу Општине Алибунар:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Рoк зa пoднoшeњe пријава траје од 2. августа 2021. године до 17. августа 2021. године до 15.00 часова.

Print Email

Baner Pecat 211x81