gore

  • Baner Optina Alibunar

ЗАКЉУЧАК ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

На основу члана 43.и 44. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“ 87/18), члана 17. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Сл.гласник РС“, број 27/2020), разматрајући тренутну епидемиолошку ситуацију на територији Општине Алибунар у циљу предузимања општих и посебних мера заштите и спречавања ширења заразне болестиCOVID-19, Општински штаб за ванредне ситуације општине Алибунар / у даљем тексту: Штаб/, на својој Седамнаестој седници одржаној дана 04.12.2020, године, д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1.Сходно Уредби о допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID 19 Владе Републике Србије у периоду почев од 4. децембра 2020. године закључно са 15. децембром 2020. године, радно време објеката у којима се обавља делатност у области трговине на мало (трговинске и друге радње и продајна места), пружања услуге у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови, сплавови и сл.), пружања услуге у затвореним или отвореним трговинским центрима и сличним објектима у којима се обавља делатност у области трговине на мало (тржни центри, пијаце и сл.) и приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.), као и у објектима у којима се обавља делатност пружања занатских и других услуга у непосредном и дуготрајном физичком контакту са корисником услуге (козметички салони, фризерски салони, салони лепоте) и делатност у области културе која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору (позоришта, биоскопи, музеји, галерије) и области спорта која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору или дуготрајнији непосредни контакт са корисником услуге (фитнес центри, теретане, вежбаонице, спа центри, базени и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.) ограничава се тако да ти објекти могу радити само радним данима (од понедељка до петка) од 05.00 часова до 17.00 часова.

Ограничење из става 1. не односи се на радно време:

1) апотека, изузев оних апотека које продају обављају у трговинским центрима и за које управљач не може обезбедити посебне коридоре за приступ или у које се не улази са спољне стране или непосредно са јавне површине, бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива и трговинских, угоститељских и других објеката који врше доставу хране, који могу да раде и ван радног времена утврђеног у ставу 1. овог члана, као и суботом и недељом;

2) трговинске и друге радње и продајна места на којима се врши продаја прехрамбених производа, укључујући и оне које продају обављају у трговинским центрима, а за које управљач може да обезбеди посебне коридоре за приступ или у које се улази са спољне стране или непосредно са јавне површине, и самостални малопродајни објекти у којима се трговина, по правилу, обавља тако да купац не улази у објекат (трафике тј. киосци), који могу да раде до 21.00 часа, као и суботом и недељом;

3) ординација и лабораторија у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и ветеринарских ординација и лабораторија и сл., које могу да раде и ван радног времена утврђеног у ставу 1. овог члана, као и суботом и недељом;

4) позоришта, биоскопа, музеја, галерија и сл., који могу да раде и суботом и недељом до 17.00 часова;

5) ресторана и других простора у којима се пружају услуге исхране у категоризованим и некатегоризованим смештајним објектима и у категоризованом приватном смештају, у којима се услуга може пружати само лицима која имају пријављен боравак у тим врстама смештаја и то најкасније до 21.00 часа, као и суботом и недељом;

6) пијаца, које суботом и недељом могу да раде од 06.00 часова до 15.00 часова;

7) фитнес центара, теретана, вежбаоница, базена и других објеката намењених за спорт и рекреацију – када се користе у сврху тренинга и припрема за одржавање и одржавање искључиво регистрованих такмичења у надлежности надлежних националних спортских савеза, који могу да раде и ван радног времена утврђеног у ставу 1. овог члана, као и суботом и недељом;

8) свих других радњи, објеката и места (обућарске, кројачке, столарске, стаклорезачке и сл. радње, сервиси, технички прегледи и сл.) на којима се пружају услуге при чијем вршењу није обавезно присуство корисника или су присуство и контакт ограниченог трајања, који могу да раде и суботом до 17.00 часова.

                                                                                                                                          

2.   Задужује се Инспекцијска служба Општинске управе Алибунар да у складу са смерницама Радне групе за сузбијање ширења вируса COVID-19 и Координационе комисије Владе РС за координацију републичких инспекција, у сарадњи са санитарином инспекцијом Министарства здравља и полицијском управом на територији Општине Алибунар врши контролу поштовања мера из тачке 1. овог Закључка.

3. Закључак доставити начелнику Одељења за за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и имовинско-правне послове и командиру полицијске станице Алибунар.

Број: 217-1-26/20-04.                                                   КОМАНДАНТ ШТАБА

Дана: 04.12.2020. године                                     Зорана Братић дипл.правник

А Л И Б У Н А Р

Tags: opština alibunar, covid 19, krizni štab

Print Email

Baner Pecat 211x81