ИЗВЕШТАЈ СА 93. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

93. SVДеведесттрећа седница општинског већа општине Алибунар одржана је у уторак 09.07.2019. године, у згради општине Алибунар, Трг Слободе 4. Седницом је председавао председник општине Алибунар Душан Дакић. Теме о којима се дискутовало на седници односиле су се на:

Доношење одлуке о допуни одлуке о скидању усева са пољопривредног земљишта у државној својини које се налази на територији општине Алибунар.Допуна одлуке односи се на могућност скидања усева и на парцелама грађевинског земљишта у јавној својини општине Алибунар које се користе за пољоприврдну производњу.

Разматрање Извештаја Радне групе за скидање усева са пољопривредног земљишта у државној својини које се налази на територији општине Алибунар за агроекономску 2018/2019. годину. Општинско веће дало је сагласност на закључке радне групе за скидање усева које се односе на то да се ради скидања усева могу ангажовати лица која пружају потребне услуге непосредном погодбом.

Доношење Решења о измени Решења о уступању права на привремено коришћење покретних ствари у јавној својини Општине Алибунар Републици Србији, Министарству унутрашњих послова РС – Полицијској станици у Алибунару.

Размотрена је примедба на понуду за закључивање уговора о закупу пословног простора у својини општине Алибунар поднете од стране закупца Косане Аћимовић. Општинско веће донело је закључак да закупац нема права да захтева накнадно признавање трошкова за изведене радове у пословном простору.

Print

FaLang translation system by Faboba