gore

  • Baner Optina Alibunar

ИЗВЕШТАЈ СА 88. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

88Осамдесет осма седница Општинског већа Општине Алибунар одржана је у понедељак 13. маја 2019. године, у згради Општине Алибунар, Трг слободе 4 (мала сала). Седницом је председавао председник Општине Алибунар Душан Дакић. На овој седници Општинско веће донело је следеће одлуке:

  1. Општинско веће Општине Алибунар утврдило је предлог Одлуке о накнадама за коришћење јавних путева у надлежности општине Алибунар. Овом Одлуком уводи се накнада за коришћење јавних путева који су у надлежности Општине Алибунар, а то су општински путеви Владимировац – Девојачки бунар, затим Иланџа – Јаношик и одвајање од државног пута ка Новом Козјаку, као и све улице у свим насељеним местима. Уводе се накнаде за коришћење наведених саобраћајница за ванредни превоз, за постављање рекламних табли, паноа и други објеката, као и накнада за постављање инфраструктуре у појасу саобраћајница. Износи накнада су усаглашени са максимално дозвољеним износима дефинисаним Законом о накнадама за коришћење јавних добара, а процедуру око утврђивања висине накнаде и њену наплату ће спроводити управљач путева.
  2. Општинско веће донело је Одлуку о приступању реализацији пројекта „Изградње јавне водоводне мреже до радне зоне Блок 48 Банатски Карловац“. У претходном периоду израђена је техничка документација за изградњу јавне водоводне мреже до радне зоне Блок 48 Банатски Карловац на основу чега је поднета пријава на Конкурс о додели средстава са суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних субјеката у јавној својини и објеката фекалне канализације за 2019. годину, расписаном од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство. У случају одобравања финасирања наведеног пројекта од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, покренуће се поступак измене Одлуке о буџету Општине Алибунар за 2019. годину.
  3. Општинско веће општине Алибунар донело је Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве – за учешће Организације синдиката Општинске управе Алибунар на 45. Радничким спортским играма за запослене у државним органима које се одржавају у Врњачкој Бањи у периоду од 26-30.06.2019. године.
  4. Општинско веће Општине Алибунар разматрало је појединачне предлоге грађана.

Print Email

Baner Pecat 211x81