gore

  • Baner Optina Alibunar

ИЗВЕШТАЈ СА 85. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

85 Осамдесет пета седница Општинског већа Општине Алибунар одржана је у понедељак 22. априла 2019. године, у згради Општине Алибунар, Трг слободе 4 (мала сала). Седницом је председавао председник Општине Алибунар господин Душан Дакић. На овој седници Општинско веће донело је следеће одлуке:

  1. Општинско веће Општине Алибунар утврдило је предлог Одлуке о приступању промени Статута општине Алибунар. Предлог за промену Статута подноси се за одредбе Статута општине Алибунар из одељка 7 којим је регулисана месна самоуправа. „Имајући у виду одредбе Закона о локалној самоуправи и одредбе Статута општине Алибунар које питање избора за органе месне заједнице одређују као питања која су регулисана актом о образовању месне заједнице и статутом месне заједнице сматра се да су чл. 98 Статута општине Алибунар став 4. и 5. неоправдано регулисана питања избора за чланове Савета месне заједнице и изглед гласачких листића, као и делови који се тичу остваривања услова за избор кандидата, те је предлог да се нацртом измена Статута утврди брисање става 4. и става 5. члана 98. Статута општине Алибунар“ наводи се у образложењу.
  2. Општинско веће општине Алибунар разматрало је појединачне предлоге и захтеве грађана.

Print Email

Baner Pecat 211x81