gore

  • Baner Optina Alibunar

ИЗВЕШТАЈ СА 84. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

84Осамдесет четврта седница Општинског већа Општине Алибунар одржана је у петак 12. априла 2019. године, у згради Општине Алибунар, Трг слободе 4 (мала сала). Седницом је председавао председник Општине Алибунар господин Душан Дакић. На овој седници Општинско веће донело је следеће одлуке:

  1. Општинско веће Општине Алибунар донело је Одлуку о расписивању јавног позива за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Алибунар у 2019. години. Овом Одлуком регулише се расписивање конкурса за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања, а сам конкурс расписује се са циљем информисања јавности о актуелним дешавањима од значаја за живот грађана општине Алибунар. Конкурс се објављује на веб сајту Општине Алибунар и у најмање једним дневним новинама.
  2. Општинско веће Општине Алибунар донело је Одлуку о покретању поступка и расписивању јавног огласа за давање у закуп пословних простора на територији општине Алибунар методом јавне лицитације. С обзиром да су за предметне пословне просторе на територији Општине Алибунар истекли претходни уговори о закупу, покреће се процедура за поновно издавање у закуп пословних простора, који се могу издати у закуп прикупљањем писмених понуда или јавном лицитацијом. За спровођење овог поступка одабран је метод јавне лицитације јер има пословних простора који су већ дужи низ година у закупу истих лица која у њему обављају своје делатности те је за њих овај поступак повољнији. Текст Јавног огласа биће објављен на веб сајту општине Алибунар и у средствима јавног информисања.
  3. Општинско веће општине Алибунар донело је Одлуку о оснивању Канцеларије за младе општине Алибунар. Оснивањем Канцеларије за младе обезбедили би се услови за активно укључивање младих у живот и рад друштвене заједнице, оснаживању младих, пружању подршке организовању различитих друштвених активности, учењу и креативном испољавању потреба младих. Канцеларија за младе финансирала би се из буџета општине Алибунар од средстава донација, као и из других извора у складу са законом.
  4. Општинско веће општине Алибунар разматрало је појединачна питања и захтеве грађана.

Print Email

Baner Pecat 211x81