gore

  • Baner Optina Alibunar

28. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

28У уторак 02. априла 2019. године одржана је двадесет осма седница Општинског штаба за ванредне ситуације општине Алибунар, у Малој сали општине Алибунар, са почетком у 9 часова. Седницом је председавао командант Штаба Душан Дакић.

 

На овој седници Општински штаб за ванредне ситуације разматрао је спровођење превентивних и оперативних мера заштите од пожара на отвореном простору и шумских пожара у 2019. години на територији општине Алибунар. Утврђено је да сва правна лица за заштиту и спасавање на територији општине Алибунар изврше припреме за предузимање и спровођење превентивних и оперативних мера заштите и спасавања, као и активности за извршавање задатака утврђених Планом заштите и спасавања од шумских пожара и пожара на отвореном општине Алибунар. Потребно је да Одељење за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и имовинско-правне послове и Одељење за привреду, јавне службе и развој Општинске управе Алибунар израде Обавештење о обавези грађана у спровођењу мера превентивне заштите, односно спречавању настанка пожара спаљивањем остатака стрних усева, спаљивањем смећа и биљних остатака на отвореном простору, и у сарадњи са месним заједницама истакну га на огласним таблама, емитују на локалној радио станици и објаве на сајту Општине. У циљу спровођења мера, ЈКП „Универзал“ Алибунар у сарадњи са надлежном ВСЈ обићи ће постојеће водозахвате и утврдити стање исправности уз сагледавања могућности одређивања нових водозахвата и изградње хидраната у насељима, стамбеним и другим објектима ЗОП. Задужује се пољочуварска служба ЈКП „Универзал“-а Алибунар да врши стални обилазак пољопривредног земљишта и депонија ван насеља, и да о стању обавештава надлежну инспекцију Општине у циљу спречавања изазивања пожара на отвореном. У основним и средњим школама општине потребно је извршити едукацију деце на тему штетности паљења на отвореном. У току летњих месеци и периоду евентуалне суше потребно је појачати мере превентивне заштите од избијања пожара у делу излетишта Девојачки бунар и у атару после скидања усева стрних жита.

Print Email

Baner Pecat 211x81