ИЗВЕШТАЈ СА 79. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

790V2018Седамдесет девета седница Општинског већа Општине Алибунар одржана је у среду 26. децембра 2018. године, у згради Општине Алибунар, Трг слободе 4 (мала сала). Седницом је председавао председник Општине Алибунар господин Душан Дакић. На овој седници Општинско веће донело је следеће одлуке:

 

1. Општинско веће општине Алибунар донело је Одлуку о измени и допуни Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији општине Алибунар. Решењем је дефинисана и категорија другог земљишта које није грађевинско или пољопривредно, а утврђена је и просечна цена тог земљишта која је умањена за 40%. 2. Општинско веће општине Алибунар донело је Одлуку о покретању поступка и расписивању Јавног огласа за отуђење грађевинског земљишта путем јавног надметања и утврђивање текста Јавног огласа за јавно надметање ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта. Поступак отуђења покреће се ради отуђења, односно продаје грађевинског земљишта из јавне својине општине Алибунар, и то парцела број 821/8 к.о. Банатски Карловац, површине 2425 км2 ради изградње. Почетна цена грађевинског земљишта које је предмет јавног отуђења износи 727.500 динара. 3. Општинско веће општине Алибунар донело је Решење о образовању Комисије за спровођење јавне лицитације за отуђење грађевинског земљишта. 4. Општинско веће општине Алибунар донело је Одлуку о покретању поступка и расписивању Јавног огласа за давање у закуп пословних простора апотека у зградама здравства на територији општине Алибунар и утврђивање текста Јавног огласа за давање у закуп пословних простора апотекама у зградама здравства на територији општине Алибунар методом прикупљања писмених понуда. Одлуком о покретању поступка и расписивањем Јавног огласа прикупљају се писмене понуде ради давања у закуп пословних простора апотека у зградама здравства на територији општине Алибунар. 5. Општинско веће општине Алибунар донело је Решење о образовању Комисије за давање у закуп пословних простора апотека у зградама здравства на територији општине Алибунар. 6. Општинско веће општине Алибунар донело је Решење о утврђивању износа месечног ануитета материјалне помоћи студентима са територије општине Алибунар за пероид октобар-децембра 2018. године. Наведедним решењем утврђује се износ материјалне помоћи студентима у висини од 4.000 динара месечно, за четврти квартал 2018. године. 7. Општинско веће општине Алибунар донело је Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи „Полетарац“ Алибунар за календарску 2019. годину. Овим решењем учешће корисника услуга односно родитеља у економској цени целодневног и полудневног боравка деце износи 20% од утврђене економске цене. Преостали део од 80% економске цене боравка ученика у предшколској установи издваја се из средстава буџета општине Алибунар. 8. Општинско веће општине Алибунар донело је Решење о допуни Решења о образовању Комисије за давање у закуп пословног простора општине Алибунар. 9. Општинско веће општине Алибунар разматрало је и појединачне предлоге и захтеве грађана, установа и организација општине Алибунар.

Print

FaLang translation system by Faboba