gore

  • Baner Optina Alibunar

ИЗВЕШТАЈ СА 27. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

27Skupstina2018Двадесет седма седница Скупштине општине Алибунар одржана је у четвртак 20. децембра 2018. године у Великој сали Скупштине општине Алибунар, Трг слободе 15, Алибунар. Седницом је председавао председник Скупштине општине Алибунар Неђељко Коњокрад.

 


Скупштина општине Алибунар донела је следеће одлуке:
1. Скупштина општине Алибунар донела је Решење о одбијању потврђивања мандата Белић Предрагу из Банататског Карловца за одборника Скупштине општине Алибунар.
2. Скупштина општине Алибунар донела је Решење о одбијању потврђивања мандата Тијанић Бошку из Владимировца за одборника Скупштине општине Алибунар.
3. Скупштина општине Алибунар донела је Допуну Пословника којом се Комисији за кадровска, административна питања и радне односе утврђује надлежност у решавању питања а на основу одлука Скупштине општине Алибунар.
4. Скупштина општине Алибунар донела је Одлуку о буџету општине Алибунар за 2019. годину. Укупни приходи и примања буџета планирана су у износу од 812.427.323 динара, а укупни расходи буџета 812.427.323 динара. Буџет општине Алибунар првенствено је развојни у области комуналне инфраструктуре. Такође, буџетом ће општина и даље наставити да сервисира директне и индиректне кориснике. На крају, овакав буџет омогућиће бољи живот и стандард свим грађанима општине Алибунар.
5. Скупштина општине Алибунар донела је Кадровски план који је основ за израду Правилника о систематизацији радних места у општинској управи. Законом о буџетском систему прописано је да Скупштина општине истовремено са усвајањем Одлуке о буџету, усваја и Кадровски план у јединици локалне самоуправе.
6. Скупштина општине Алибунар донела је Одлуку о вршењу екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Алибунар. Законским решењем прописано је да општина Алибунар затражи сагласност од Државне ревизорске институције за екстерну ревизију Завршног рачуна буџета, а коју може вршити и друго лице које је лиценцирано за вршење ове услуге.
7. Скупштина општине Алибунар донело је Одлуку о реализацији буџета општине Алибунар у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2019. годину. Овом одлуком утврђују се приоритетне услуге социјалне заштите које се финансирају из средстава наменског трансфера и изворних прихода јединице локалне самоуправе.
8. Скупштина општине Алибунар донела је Одлуку о допуни Одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар. Овом Одлуком допуњује се Одлука о организацији Општинске управе са два нова става и то, да начелник општинске управе има заменика који се поставља и разрешава на исти начин као и начелник управе, као и са ставом да Општинско веће поставља и разрешава заменика начелника управе.
9. Скупштина општине Алибунар донела је Одлуку о изменама и допунама Одлуке о постављању привремених објеката на јавној површини. Овом одлуком уноси се нови члан којим се каже да административне послове за потребе рада комисије обавља одељење.
10. Скупштина општине Алибунар донела је Одлуку о спровођењу Јавног конкурса за именовање директора Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар и утврђивање текста Јавног конкурса за именовање директора Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар. Иначе, поступак именовања директора Јавног аутранспортнг предузећа „Алибунар“ обавља се у складу са општим и посебним условима Конкурса као и са критеријумима из Правилника о избору директора.
11. Скупштина општине Алибунар донела је Решење о давању сагласности за извођење радова на земљишту у јавној својини општине Алибунар инвеститору „Телеком Србија“ а.д. Београд. Решењем се даје сагласност предузећу „Телеком Србија“ Београд за изградњу ПЕ цеви за повезивање „Орион Телекома“ на ТК инфраструктуру у насељеном месту Селеуш.
12. Скупштина општине Алибунар донела је Решење о давању сагласности за извођење радова на земљишту у јавној својини општине Алибунар инвеститору „НИС“ а.д. Нови Сад. Решењем се даје сагласност предузећу „НИС“ а.д. Нови Сад да на земљишту у јавној својини општине Алибунар врши извођење радова на изградњи цевовода за транспорт флуида од истражне бушотине у Локвама.
13. Скупштина општине Алибунар донело је Решење о давању сагласности на Финансијске планове и Планове рада за 2019. годину буџетских корисника.
14. Скупштина општине Алибунар донело је Решење о давању сагласности на Извештај о реализацији послова и задатака Општинског штаба за ванредне ситуације општине Алибунар у 2018. години са предлогом мера и задатака у 2019. години.
15. Скупштина општине Алибунар донела је Решење о давању сагласности на Програм рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине Алибунар.

Print Email

Baner Pecat 211x81