gore

  • Baner Optina Alibunar

ИЗВЕШТАЈ СА 77. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

77ov2018Седница је одржана 12. децембра 2018. године у згради општине Алибунар, Трг слободе 4 (мала сала). Седницом је председавао председник општине Алибунар Душан Дакић. На овој седници Општинско веће донело је следеће одлуке:


1. Општинско веће општине Алибунар донело је Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Плана јавних набавки општине Алибунар за 2018. годину. У Плану јавних набавки додаје се набавка добара, одн. набавка матичних књига за потребе рада матичне службе.
2. Општинско веће општине Алибунар донело је Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве ради обезбеђивања средстава за реализацију програма хуманитарне организације “Срби за Србе“.
3. Општинско веће општине Алибунар утврдило је Нацрт измене и допуне Статута општине Алибунар. Изменом и допуном Статута Oпштине усаглашавају се поједине његове одредбе са изменом Закона о локалној самоуправи. Значајније измене односе се на прецизније дефинисање надлежности Општине, обавезе Општине у погледу предузимања мера за потребе реализације процеса европских интеграција Републике Србије. Изменом Статута дефинисане су и додатне надлежности Општинског већа у погледу вршења надзора над законитошћу рада Месних заједница, праћења реализације програма пословања и вршење координације рада јавних предузећа чији је оснивач Општина. Такође, утврђује се и нова обавеза органа Општине да обезбеде потребну јавност у поступку припреме прописа које доноси Скупштина Општина. То значи да је у поступку доношења одређених прописа потребно убудуће спроводити јавну расправу.
4. Општинско веће општине Алибунар утврдило је Нацрт инвестиционог дела Одлуке о буџету општине Алибунар за 2019. годину.
5. Општинско веће општине Алибунар разматрало појединачне предлоге и захтеве.

Tags: opštinsko veće alibunar

Print Email

Baner Pecat 211x81