gore

  • Baner Optina Alibunar

ИЗВЕШТАЈ СА 72. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

vece 72 2018Седамдесет друга седница Општинског већа Општине Алибунар одржана је у петак 19. октобра 2018. године, у згради Општине Алибунар, Трг слободе 4 (мала сала). Седницом је председавао председник Општине Алибунар господин Душан Дакић. На овој седници Општинско веће донело је следеће одлуке:

1. Општинско веће утврдило је предлог одлуке о допуни одлуке о организацији општинске управе Општине Алибунар. Изменом одлуке враћена је надлежност Oпштине за вршење послова давања у закуп јавних површина ради постављања привремених објеката.

2. Општинско веће утврдило је предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки оргaнизациони облик у систему локалне самоуправе Општине Алибунар за 2018. годину. Предложеном изменом одлуке о максималном броју запослених утврђен је број запослених на неодређено време и у Туристичкој организацији Општине Алибунар из разлога што ранијом одлуком није обухваћена Туристичка организација Општине Алибунар као организациони облик.

3. Општинско веће утврдило је предлог измене и допуне програма за унапређење услова живота локалне заједнице а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања услова живота Општине Алибунар за 2018. годину. Предложена измена програма упућује се Скупштини Општине на разматрање и усвајање.

4. Општинско веће донело је решење о давању сагласности на одлуку о измени и допуни плана јавних набавки Општине Алибунар за 2018. годину. У плану набавке додају се следеће набавке, и то: поправка и одржавања возила за потребе Општине Алибунар, процењена вредност набавке је 500.000 динара без ПДВ-а и набавка добара за потребе репрезентације процењене вредности 500.00 динара без ПДВ-а.

5. Општинско веће утврдило је предлог одлуке о стављању ван снаге одлуке о давању у закуп градског грађевинског земљишта у јавној својини Општини Алибунар и упутило на разматрање и усвајање Скупшини Општине Алибунар.

6. Општинско веће утврдило је предлог програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Општине Алибунар за 2018. годину и упутило Скупштини Општине на разматрање и доношење.

7. Општинско веће утврдило је предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о постављању привремених објеката на јавној површини. Предложеном одлуком уређује се поступак уређивања локације на јавној површини, поступак закључења уговора о закупу јавне површине, као и поступак издавање одобрења за постављање привремених објеката на јавним површинама.

8. Општинско веће утврдило је предлог одлуке о изради плана детаљне регулације за комплекс станице за снабдевање моторних возила горивом у централном подручју насељеног места Алибунар и упутило Скупштини Општине Алибунар на разматрање и усвајање.

9. Општинско веће донело је решење о давању сагласности за изградњу ПЕ цеви за повезивање на ТК инфраструктуру у насељеном месту Селеуш. Предложеним решењем даје се сагласност предузећу за телекомуникације Телеком Србија Београд за извођење радова.

10. Општинско веће донело је правилник о условима и начину коришћењу службених возила Општине Алибунар. Предложеним правилником регулисан је начин коришћења службених возила за потребе органа Општине у обављању службених послова.

11. Општинско веће разматрало је и појединачне захтеве грађана, организација и установа са територије Општине Алибунар.

Print Email

Baner Pecat 211x81