gore

  • Baner Optina Alibunar

ИЗВЕШТАЈ СА 70. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

20180918 130058Седница је одржана 18. септембра 2018. године у згради општине Алибунар, Трг слободе 4 (мала сала). Седницом је председавао председник општине Алибунар Душан Дакић. На овој седници општинско веће донело је следеће одлуке:

1. Општинско веће донело је одлуку о измени и допуни Плана јавних набавки Општине Алибунар за 2018. годину због истицања уговора о ранијој набавци електричне енергије. Нова набавка која се додаје Плану набавке износи 40 000 000 динара без ПДВ-а за 2018., 2019.и 2020. календарску годину.

2. Општинско веће утврдило је нову економску цену боравка деце у предшколској установи „Полетарац“ Алибунар. Нова економска цена за целодневни боравак деце је 15 000 динара месечно по детету док је за полудневни боравак утврђена економска цена од 5 000 динара по детету. Законом о предшколском васпитању и образовању прописано је да учешће општина у економској цени боравка деце може бити до 80% од укупне економске цене. Општина Алибунар уважила је материјалне могућности родитеља тако да је на себе преузела већи терет обезбеђивања средстава за учешће у економској цени боравка, односно Општина Алибунар покрива максималних 80 % економске цене боравка. Сходно томе, за целодневни боравак родитељи плаћају 3 000 динара по детету док за полудневни боравак плаћају 1 000 динара.

3. Општинско веће донело је одлуке о финансирању програма у области спорта у 2018. години којима се спортским организацијама обезбеђују већа буџетска средства ради успешног окончања спортске календарске 2018. године. На основу нових одлука, односно решења о додели средстава спортским организацијама, са истим ће бити закључивани анекси уговора о финансирању програма у области спорта и средстава буџета Општине Алибунар за 2018. годину.

4. Општинско веће разматрало је и појединачне захтеве грађана, организација и установа са територије Општине Алибунар. Између осталих, разматран је захтев Месне заједнице Локве о опремању Дома културе у Локвама. Општинско веће усвојило је захтев Месне заједнице Локве и одобрило средства за набавку 200 столица Дому културе у Локвама.

Print Email

Baner Pecat 211x81