gore

  • Baner Optina Alibunar

ИЗВЕШТАЈ СА 67 СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

DSC04254Седница је одржана 27.августа 2018. године у згради Општине Алибунар, Трг слободе 4 (мала сала). Седници је председавао председник Општине Алибунар Душан Дакић. На овој седници општинско веће донело је следећа Решења:

1. Разматрано је и донето Решење о постављењу вршиоца дужности начелника општинске управе Општине Алибунар. Постављена је Вишња Стефановић Диклић, дипломинари правник из Алибунара. У складу са одговарајућим законом мандат постављеног лица траје најдуже до три месеца

2. Донето је Решење о разрешењу и именовању Комисије за спровођење националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији.

3. Донето је Решење о образовању Комисије за разматрање Захтева за накнаду штете грађанима насталу од уједа од стране напуштених животиња у општини Алибунар.

4. Донето је Решење о именовању Комисије за оцену пројеката удружења грађана.

5. Разматрана су и донета Решења о разрешењу Комисије за спровођење поступка давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине Алибунар. Комисија има задатак да спроведе поступак давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине Алибунар и то за парцеле број 8211/8 к.о. Банатски Карловац у улици ЈНА површине 2415 м2 . Предметна парцела пранирана је циљем отварања нових радних места од стране Д.О.О. „ТИМ“ Банатски Карловац.

Print Email

Baner Pecat 211x81