gore

  • Baner Optina Alibunar

ИЗВЕШТАЈ СА 66. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

DSC04260Седница је одржана 13 августа 2018. године у згради Општине Алибунар, Трг слободе 4 (мала сала).

Седницом је председавао председник општине Алибунар Душан Дакић. На овој седници Општинско веће донело је следећа акта:

1. Разматран је и усвојен Правилник о процени вредности имовине, обавеза и капитала јавних предузећа чији је оснивач Општина Алибунар. Иначе процену вредности имовине обављају лиценцирани проценитељи чије се услуге процене капитала прибављају у поступку јавне набавке. Циљ процене имовине и капитала јавних предузећа је усклађивање регистрованог капитала код агенције за привредне регистре са капиталом исказаним у пословним књигама јавних предузећа .

2. Усвојен је Правилник о измени и допуни Правилника о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи Општине Алибунар . Измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи односе се на одређене измене услова радних места у унутрашњим организационим јединицама општинске управе као и у кабинету председника Општине Алибунар.

3. Донета је Одлука о измени и допуни Плана јавних набавки Општине Алибунар за 2018.годину. У План јавних набавки додају се следеће набавке:

РАДОВИ:

  • Наставак радова на изградњи канализационе инсталације отпадних вода у Алибунару, процењена вредност радова износи 8.152.381,00 динара са ПДВ-ом.
  • Санација капеле у насељеном месту Алибунар, процењена вредност је 2.500.000,00 динара са ПДВ-ом
  • Радови на котларници у ОШ „Први мај“ Владимировац, процењене вредности 4.000.000,00 динара.
  • Поправка пута – Локве, процењена вредност 5.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

ДОБРА:

  • Набавка канцеларијског материјала, процењена вредност 600.00,00 динара са ПДВ-ом.

4. Донета је Одлука о расписивању јавног конкурса за постављање начелника општинске управе Општине Алибунар. Јавни конкурс објавиће се на интернет страници Општине АЛибунар као и у најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Србије. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама.

За спровођење поступка по јавном конкурсу општинско веће је образовало конкурсну комисију за избор начелника општинске управе Општине Алибунар.

5.Разматрана је и усвојена техничка спецификација радова на летњем одржавању путева у 2018.години која је формирана од стране ЈП за путеве и изградњу „Инжењеринг Општине Алибунар“ а позитивно мишљење на исту дао је Општински савет за безбедност саобраћаја на путевима. Предметна спецификација садржи описе радова, потребене количине и укупну предрачунску вредност која износи 3.485.686.00 динара.

6. Разматрани су захтеви основних школа, средње економско – трговинске школе и предшколске установе „Полетарац“ за ангажовање педагошких асистената у образовни систем институција и даване су образовним установама потребене сагласности ради укључења педагошких аистената у васпитно – образовни систем.

Print Email

Baner Pecat 211x81