gore

  • Baner Optina Alibunar

ИЗВЕШТАЈ СА 65 СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

stvoriti tim koji ce davati rezultateСедница је одржана 30.јула 2018.године у згради Општине Алибунар, Трг слободе број 4 (мала сала).         

Седницом је председавао председник општине Алибунар Душан Дакић. На овој седници Општинско веће Општине Алибунар донело је следећа акта:

-       Утврдило је предлог Одлуке о  приступању промени Статута Општине Алибунар и упутило предлог Скупштини Општине Алибунар на разматрање и усвајање. Иначе разлог доношења Одлуке о промени Статута Општине Алибунар је усклађеност са новим изменама и допунама Закона о лолалној самоуправи.

-       Утврдило предлог Одлуке о завршном рачуну буџета Општине Алибунар за 2017.годину коју је у виду нацрта доставило одељење за финансије Општинске управе Алибунар. Предлог Одлуке завршног рачуна упућује се Скупштини општине Алибунар ради доношења Одлуке завршног рачуна буџета Општине Алибунар за 2017.годину.

-       Утврдило предлог Одлуке о ребалансу буџета Општине Алибунар за 2018.годину. Један од важних разлога приступању измени Одлуке о буџету Општине Алибунар за 2018.годину је закључивање Уговора о правима и обавезама Канцеларије за управљање јавним улагањима и Општине Алибунар ради реализације пројекта „Санација основне школе Први мај – Владимировац“. Вредност Уговора је 286.792.794,80 динара без ПДВ. Такође Општина је морала да створи обавезу према „Комерцијалној банци“ за отплату главнице дуга. Један од разлога ребаланса буџета је распоред средстава која су пренета из претходне године у износу од 27.180.732,80 динара а распоређено је 17.865.500,00 динара на поједине кориснике.

-       Утврдило предлог програма за унапређење услова живота локалне заједнице а посебно за изградњу инфраструктурних објеката у циљу побољшања услова живота грађана Општине Алибунар за 2018.годину. Иначе за реализацију наведеног програма планирана су средства у буџету Општине Алибунар од 9.000.000,00 динара. Средства ће се расподелити за следеће намене:

  1. Реконструкција објеката за потребе образовања и васпитања у износу од 5.600.000,00 динара.
  2. Изградња објеката из комуналне области у износу од 2.100.000,00 динара.
  3. Изградња објеката из спортско – рекреативне области у износу од 1.300.000,00 динара.

-       Утврдило предлог Одлуке о давању сагласности на установљавање права службености инвеститору „Electrawinds- S“ Doo Beograd ради изградње и постављања нисконапонских и оптичких каблова.

-       Разматрало и утврдило предлог одлуке о обезбеђивању средстава за вршење оснивачких права у Дому здравља „Алибунар“ Алибунар ради извршења обавеза по извршној судској одлуци. Овом Одлуком Општина Алибунар прихвата обавезу обезбеђивања средстава из буџета ради  регулисања обавеза на основу судске извршне Одлуке према повериоцу „PHOENIX PHARMA“ Doo Beograd. Иначе судско поравнање закључено је пред Привредним судом у Панчеву између Дома здравља Алибунар у својхству дужника и наведеног повериоца „PHOENIX PHARMA“ Doo Beograd.

-       Разматрало и упутило Скупштини општине Алибунар предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о држању домаћих животиња на територији општине Алибунар.

Донело предлог решења о измени решења о образовању комисије за координацију инспекцијског надзора на пословима из изворне надлежности Општинске управе општине Алибунар.

Print Email

Baner Pecat 211x81