gore

  • Baner Optina Alibunar

ИЗВЕШТАЈ СА 63. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

alibunar grbСедница је одржана 05. јула  2018. године у згради општине Алибунар, Трг слободе бр.4 (мала сала) којом је председавао председник Општине Алибунар Предраг Белић.
 
1) Утврђује се предлог Одлуке о давању сагласности на конверзију дуга пореског обвезника „ЈАТ Техника“; д.о.о. Београд у удео Општине Алибунар у капиталу субјекта приватизације.
 
Влада Републике Србије донела је дана 17.05.2018. године Закључак о конверзији потраживања за пореског обвезника „ЈАТ Техника“; д.о.о. Београд, 05 Број: 023-4569/2018. Предмет конверзије јесу јавни приходи који чине недоспеле рате из Споразума о одлагању плаћања пореског дуга од 08.11.2016. године, са стањем на дан 31.12.2017. године, са припадајућом каматом до дана доношења Закључка Владе. Предузеће „ЈАТ Техника“  д.о.о. Београд је субјект приватизације, због чега је потребно претходно утврдити доспела дуговања субјекта. 
Закључком је утврђена обавеза Центра за велике пореске обвезнике да обавести све јединице локалне самоуправе о износу дуга који им припада. Захтевом који је достављен Општини Алибунар, број ЦВП 433-12-1455/2018-К6013 од 25.06.2018. године, затражено је да надлежни орган Општине Алибунар донесе одговарајућу одлуку о давању сагласности на конверзију дуга у удео Општине Алибунар у капиталу субјекта приватизације. Потраживање Општине Алибунар у капиталу субјекта приватизације износи 10.613,63 динара, што представља уступљени приход, а који чине недоспеле рате из Споразума о одлагању плаћања пореског дуга, број 33-00-22/2016-01 од 08.11.2016.године, са стањем на дан 31.12.2017., са припадајућом каматом до дана доношења Закључка Владе Републике Србије, 05 Број: 023-4569/2018 од 17.05.2018.г.  
    
2) Усвојен  је Извештај о спроведеном поступку разматрања приспелих пријава на Јавни конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Алибунар у 2018. години
   
У складу са текстом конкурса подржани су  пројекти намењени остваривању јавног интереса грађана Општине Алибунар, у области јавног информисања, који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана Општине Алибунар, заштити људских права и демократије, слободном развоју личности, заштити деце и младих, развоју културног и уметничког стваралаштва, развоју образовања, информисању на језицима националних мањина и подстичу стваралаштво и неговање сопствене културе и идентитета, пројекте намењене информисању особа са инвалидитетом. Посебно је битно да су пројекти од посебног значаја за информисање становништва са територије Општине Алибунар.
 
3) Усвојена је Одлука о расподели средстава из буџета општине Алибунар за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Алибунар у 2018. години
 
На основу спроведеног поступка за расподелу средстава из буџета Општине Алибунар за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, а на основу извештаја Стручне комисије за оцену пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Алибунар у 2018.години  Општинско веће општине Алибунар расподељује средства из буџета Општине Алибунар у укупном износу од 1.674.000,00 динара за суфинансирање следећих пројеката:
1) за реализацију пројекта „Брига о заштити животне средине локалне самоуправе Алибунар – за здравији и безбеднији живот грађана“, подносиоца пројекта „;Дневник – Пољопривредник“ а.д. из Новог Сада, траженог износа средстава за суфинансирање пројекта 448.000,00 динара, утврђује се износ учешћа општине у суфинансирању у износу од 100.000,00 динара;
2) за реализацију пројекта „Урадимо данас за боље сутра“ ;, подносиоца пројекта Културно-информативно просветно удружење „Просперитет“ из Беле Цркве, траженог износа средстава за суфинансирање пројекта 750.020,00 динара, утврђује се износ учешћа општине у суфинансирању у износу од 97.000,00 динара;
3) за реализацију пројекта „Развој и унапређење јавног информисања – интернет Магазин“, подносиоца пројекта Удружење грађана „У мрежи“; из Београда, траженог износа средстава за суфинансирање пројекта 388.000,00 динара, утврђује се износ учешћа општине у суфинансирању у износу од 100.000,00 динара; 
4) за реализацију пројекта „Информисање грађана Општине Алибунар и суседних општина о догађајима који су од интереса општине Алибунар и значајни за све грађане на територији општине Алибунар а и шире, уз серијал радио емисије „Актуелности“ подносиоца пројекта Радио „ФАР“ Алибунар, траженог износа средстава за суфинансирање пројекта 335.000,00 динара, утврђује се износ учешћа општине у суфинансирању у износу од 335.000,00 динара;
5) за реализацију пројекта „Питајте Данас.рс“ а ми ћемо питати надлежне у Општини Алибунар“ подносиоца пројекта „Дан Граф Портал“ д.о.о. из Београда, траженог износа средстава за суфинансирање пројекта 968.000,00 динара, утврђује се износ учешћа општине у суфинансирању у износу од 400.000,00 динара;
6) за реализацију пројекта „Туризам као највећи потенцијал Алибунара“  подносиоца пројекта „Дан Граф“ д.о.о. из Београда, траженог износа средстава за суфинансирање пројекта 2.306.000,00 динара, утврђује се износ учешћа општине у суфинансирању у износу од 642.000,00 динара.
 
4)  Донето је Решење о разрешењу жалбене комисије општине Алибунар
 
Општинско веће усвојило Решење о разрешењу жалбене комисије општине Алибунар  Жалбена комисија општине Алибунар у саставу:
1) Саша Левнајић, дипломирани правник,
2) Биљана Враговић, дипломирани правник,
3) Илија Пенца, дипломирани социјални радник и
4) Вишња Стефановић Диклић, дипломирани правник.
 
5) Донето је Решење о образовању жалбене комисије општине Алибунар
 
Општинско веће усвојило је Решење о образовању жалбене комисије општине Алибунар у саставу:
1) Сања Жебељан, дипломирани правник,
2) Цветана Радуловић Кожокари, дипломирани правник,
3) Илија Пенца, мастер социјални радник.
 
Комисија одлучује о жалбама службеника на решења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима, као и жалбама учесника интерног и јавног конкурса. Комисија у свом раду примењује закон којим се уређује општи управни поступак.
 
 

Print Email

Baner Pecat 211x81