gore

  • Baner Optina Alibunar

ИЗВЕШТАЈ СА 58. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

alibunar grbСедница је одржана 17. маја 2018. године у згради општине Алибунар, Трг слободе бр.4 (мала сала), којом је председавао председник Општине Алибунар Предраг Белић.

 

 

1) Утврђен је предлог Одлуке о поверавању на вршење дела послова Јавном комуналном предузећу ''Универзал'' Алибунар

 

Општинско веће усвојило је Предлог Одлуке о поверавању на вршење дела послова Јавном комуналном предузећу ''Универзал'' Алибунар. Овом Одлуком се Јавном комуналном предузећу ''Универзал'' Алибунар поверава обављање дела следећих делатности:
1. управљање јавним паркиралиштима,
2. обезбеђење јавног осветљења,
3. одржавање улица и путева
4. други послови поверени посебном одлуком Општинског већа или председника Општине
Пренос надлежности врши се сходно Одлуци о статусној промени припајања, коју су донели Јавно предузеће за путеве и изградњу ''ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' Алибунар у својству друштва преносиоца и Јавно комунално предузеће ''Универзал'' Алибунар у својству друштва стицаоца, из разлога хитности и несметаног обављања делатности, до окончања поступка статусне промене. Након поверавања ових послова, ЈКП ''Универзал'' ће извршити измену годишњег програма рада, јер ће својим планираним активностима морати да дода и новоповерене послове.

 

2) Утврђен је предлог Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе општине Алибунар за 2018. годину


Утврђује се максималан број запослених на неодређено време за систем локалне самоуправе Општине Алибунар на следећи начин:

 
Назив установе Максималан број запослених
Општинска управа Општине Алибунар 72
ЈКП "Универзал" Алибунар 55
ЈАТП "Алибунар" Алибунар  11
Центар за социјални рад "Први март" Алибунар  1

Општинска библиотека "Вук Караџић" Алибунар

 

10
УКД "Центар за културу општине Алибунар" Алибунар 2
Предшколска установа "Полетарац" Алибунар  56
УКУПНО  207

 

Општинско веће је усвојило и проследило Предлог Одлуке на разматрање и усвајање.


3) Донето је Решење о образовању Комисије за давање у закуп пословног простора општине Алибунар

 

Послови и задаци Комисије су да изврши јавно оглашавање одлуке и текста јавног огласа за давање у закуп пословног простора, да отвара, прегледа и изврши оцену понуде, односно пријаве и сачини образложен предлог одлуке за давање пословног простора у закуп и текст уговора о закупу пословног простора.


4) Усвојен је Закључак о прихватању Извештаја о могућности поверавања дела који је поднело Јавно комунално предузеће „Универзал“ Алибунар

 

Општинско веће усвојило је Закључак о прихватању Извештаја о могућности поверавања дела делатности, бр. 1344/2018 од 17.05.2018. године, који је поднело Јавно комунално предузеће „Универзал“ Алибунар, у потпуности и без примедби.

 

Print Email

Baner Pecat 211x81