gore

  • Baner Optina Alibunar

ИЗВЕШТАЈ СА 57. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

alibunar grbСедница је одржана 11. маја 2018. године у згради општине Алибунар, Трг слободе бр.4 (мала сала), којом је председавао председник Општине Алибунар Предраг Белић.

 


1) Утврђен је Предлог Одлуке о утврђивању минималне висине износа на име трошкова инвестиционог и текућег одржавања заједничких делова зграда и накнаде за рад принудног управника у стамбеним и стамбено-комуналним зградама на територији општине Алибунар

 

Општинско веће усвојило је Предлог Одлуке о утврђивању минималне висине износа на име трошкова инвестиционог и текућег одржавања заједничких делова зграда и накнаде за рад принудног управника у стамбеним и стамбено-комуналним зградама на територији општине Алибунар. Овом Одлуком утврђују се минимални износи које су власници посебних делова стамбених и стамбено-пословних зграда дужни издвајати на име текућег као и инвестиционог одржавања зграда које се налазе на територији општине Алибунар. Усвојена је и одлука којом се утврђује накнада коју плаћају власници посебних делова зграда у случају постављања принудног професионалног управника од стране локалне самоуправе, као вид принудне мере. Предлог усвојене Одлуке је прослеђен СО Алибунар на разматрање и усвајање.

 

2) Донето је Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Плана јавних набавки општине Алибунар за 2018. годину


Уговором број 351-01-217/2016-01 између Општине Алибунар и Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије, закљученим дана 07.05.2018. године, средства у износу од 286.792.794,80 динара, без ПДВ-а, одобрена су Општини Алибунар за реализацију пројекта реконструкције и енергетске санације ОШ „1. Мај“ Владимировац.

 

3) Донето је Решење о образовању Радне групе за увођење и развој система финансијског управљања и контроле у Општини Алибунар 

 

Задатак Радне групе је да организационо успостави систем финансијског управљања и контроле, као свеобухватни систем интерних контрола, који се спроводи политикама, процедурама и активностима, а који ће обезбедити разумно уверавање да ће се циљеви Општине Алибунар остварити кроз: пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима; реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја; добро финансијско управљање; заштиту средстава и података.
У циљу успостављања финансијског управања и контроле, неопходно је да Радна група изврши следеће: попис и опис пословних процеса; изради мапу пословних процеса; идентификује пословне процесе који нису прописани у писменом облику; утврди контролно окружење; идентификује, процени ризике и одреди начин управљања ризиком; успостави контролне активности које обухватају писане политике и процедуре и њихову примену, а које ће пружити разумно уверавање да су ризици за постизање циљева ограничени на прихватљив ниво; успостави систем информисања, комуникације и успостави систем ефективног, благовременог и поузданог извештавања; успостави систем контрола и функционисања интерне ревизије; утврди начин праћења и процене адекватности и функционисања успостављеног система финансијског управљања.

 

DSCN5321 1600x1200

 

DSCN5322 1600x1200

Print Email

Baner Pecat 211x81