gore

  • Baner Optina Alibunar

ОПШТИНА АЛИБУНАР РАСПИСАЛА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИНФОРМИСАЊЕ

alibunar grbОпштинско веће је на данашњој седници расписало Јавни конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Алибунар у 2018. години. Конкурс се расписује ради суфинансирања производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Алибунар; заштити и развоју људских права и демократије; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника националних мањина; унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана општине Алибунар за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.
Средства за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Алибунар у 2018. години, опредељена су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2018. годину у износу од 7.000.000,00 динара.
Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 50.000,00 динара, а највећи износ средстава који се може одобрити по пројекту је 3.000.000,00 динара.
Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Пројектима који се реализују путем штампаних медија, на радију и интернет порталима, средства ће се додељивати у складу са члановима 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи, односно по правилима за државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).
Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта.
На конкурсу могу учествовати:
1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија у Агенцији за привредне регистре, уколико се медијски садржај емитује/дистрибуира на територији општине Алибунар;
2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија и емитује се на територији општине Алибунар.
Право учешћа на конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.
Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта, као и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила. Учесник конкурса може конкурисати само са једним пројектом, Издавач више медија има право учешћа на конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.
Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, односно 50% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију.
Пријаве на конкурс подносе се у року од 20 дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу ''Дневник''. Датум објављивања Конкурса у дневном листу ''Дневник'' биће објављен на сајту Општине Алибунар, а одлука о расподели средстава донеће се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.
Конкурс и Образац за пријаву објављују се на сајту општине Алибунар, где су видљиви и доступни све време трајања конкурса, а Решења о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу биће објављена на сајту општине Алибунар www.alibunar.org.rs и достављена свим учесницима конкурса у електронској форми.

 

 

Print Email

Baner Pecat 211x81