gore

  • Baner Optina Alibunar

ИЗВЕШТАЈ СА 47. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

DSCN2313 1600x1200Седница је одржана 08. децембра 2017. године у згради општине Алибунар, Трг слободе бр.4 (мала сала). Седницом је председавао председник општине Предраг Белић.
 
1) Утврђен је предлог Одлуке о изменама одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе општине Алибунар за 2017. годину
 
У Одлуци о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе општине Алибунар за 2017. годину мења се максимални број запослених, тако да уместо 70 запослених, максималан број запослених у Општинској управи сада гласи 74. Обзиром на престанак постојања постојања ЈП за путеве и изградњу „Инжењеринг општине Алибунар, избрисан је број запослених за овај организациони облик. Имајући у виду структуру запослених у ЈП за путеве и изградњу „Инжењеринг општине Алибунар“ Алибунар, њихов обим послова из надлежности Општинске управе општине Алибунар и анализом кадровских капацитета свих организационих облика у систему локалне самоуправе општине Алибунар, процењено је да је потребно и сврсисходно радно ангажовање запослених из ЈП за путеве и изградњу „Инжењеринг општине Алибунар“ Алибунар у Општинској управи Општине Алибунар. Општинско веће је усвојило предлог Одлуке и доставило СО Алибунар на разматрање и гласање.
 
2)  Утврђен је Предлог Измене и допуне Кадровског плана за Општинску управу општине Алибунар за 2017. годину 
       
Због статусних промена, односно припајања ЈП за путеве и изградњу „Инжењеринг општине Алибунар“ Алибунар „ЈКП Универзал“ Алибунар, предложена је Измена Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе Општине Алибунар. Процењено је да Општинска управа општине Алибунар има потребу за ангажовањем лица из ЈП за путеве и изградњу „Инжењеринг општине Алибунар“ због сталног повећања обима посла и добијања нових надлежности из области стамбено-комуналних делатности. Број запослених у Општинској управи општине Алибунар се повећава са 70 на 74 и из тог разлога је потребно извршити корекцију Кадровског плана за Општинску управу општине Алибунар и усклађивање других посебних аката. Такође, ради ефикаснијег рада Кабинета председника Општине Алибунар, потребно је ангажовање још двоје запослених. Општинско веће је усвојило предлог Измене и проследило га СО Алибунар на гласање.
 
3)  Утврђен је Предлог Кодекса понашања службеника и намештеника општине Алибунар  
 
Овом Одлуком утврђују се правила понашања службеника и намештеника општине Алибунар. Усвајањем и применом овог Кодекса жели се унапредити остваривање и заштита права и слобода странака, односно приближити рад органа, служби и организација основаних од стране Општине Алибунар стварним потребама грађана. Кодекс представља користан инструмент за оцену законитости и правилности по поступања управе и службеника и намештеника који у њој раде. На основу наведених суштинских разлога и законских овлашћења, Општинско веће је усвојило предлог Кодекса и предложило Скупштини општине Алибунар на усвајање.
 
4) Донето је Решење о употреби средстава  текуће буџетске резерве 
 
Општинско веће одобрило средства у износу од 600.000,00 динара за реализацију акције „Један пакетић – много љубави за Божић и Нову годину деци општине Алибунар“
 
 
 

Print Email

Baner Pecat 211x81