gore

  • Baner Optina Alibunar

ИЗВЕШТАЈ СА 18. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

DSCN2331 1600x1200Дана 11.12.2017. године одржана је 18. седница Скупштине општине Алибунар, којој је председавао председник СО Алибунар Синиша Гавранчић. 
Седници је присуствовало укупно 14 одборника из одборничких група Српске напредне странке и Лиге социјалдемократа Војводине. 
На данашњој седници Скупштина је на предлог овлашћених предлагача усвојила следећа акта:
     
1. Донета је Одлука о давању сагласности на одлуке о статусној промени припајања јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар Јавном комуналном предузећу ''Универзал'' Алибунар
 
Надзорни одбори Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' и Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар донели су Одлуке о статусној промени – припајању, по којима се Јавно предузеће ''Инжењеринг општине Алибунар'' припаја Јавном комуналном предузећу ''Универзал'' Алибунар. Одлуком донетом на седници Скупштине стварају се одређене правне последице, на основу којих започиње процедура спајања два јавна предузећа, чији је оснивач Општина Алибунар. На основу ове одлуке, јавна предузећа ће закључити уговор о статусној промени – припајању, на који такође треба да своју сагласност да Скупштина општине Алибунар, као њихов оснивач. Познато је да ЈП ''Инжењеринг општине Алибунар'', због кадровских проблема, није било у могућности да пружи услуге због којих је основано на начин како је било потребно, због чега је било потребно да се предузме овакав корак, који ће веома брзо показати позитивне резултате. Запослени у предузећу ће бити збринути на одговарајући начин, у складу са законом, а имовина Општине, којом је ово предузеће управљало, биће и даље у својини општине. 
 
2. Донете су Одлуке о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе општине Алибунар за 2017. годину и усвојена је Измена  и допуна Кадровског плана за Општинску управу општине Алибунар за 2017.годину
 
Овом Одлуком, која се доноси на предлог Општинског већа, а размотрила га је и прихватила Комисија за кадровска, административна питања и радне односе мења се број запослених на неодређено време тако да уместо 70 запослених, максималан број запослених сада износи 74, због статусних промена и преузимања запослених из Јавног предузећа ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар, док се број запослених у Јавном предузећу брише. Обзиром на престанак постојања ЈП за путеве и изградњу „Инжењеринг општине Алибунар", избрисан је број запослених за овај организациони облик и имајући у виду структуру запослених у ЈП за путеве и изградњу „Инжењеринг општине Алибунар“ Алибунар, њихов обим послова из надлежности Општинске управе општине, процењено је да је потребно и сврсисходно радно ангажовање запослених из ЈП за путеве и изградњу „Инжењеринг општине Алибунар“ Алибунар у Општинској управи Општине Алибунар. Такође, у Кадровском плану предвиђа се повећање броја запослених на одређено време у оквиру Кабинета председника општине са петоро на седморо, због реалних потреба рада Кабинета.
 
3. Донет  је Кодекс понашања службеника и намештеника општине Алибунар
 
Одборници СО Алибунар усвојили су Кодекс понашања службеника и намештеника који представља скуп правила понашања службеника и намештеника. Кодекс садржи професионалне и етичке стандарде за обављање службених послова и остваривање комуникације са корисницима јавних услуга, у циљу обезбеђивања квалитета и доступности услуга, као и подстицању поверења у интегритет, непристрасност и ефикасност органа, служби и организација основаних од стране општине Алибунар. Правила овог Кодекса дужни су да се придржавају службеници и намештеници у органима, службама и организацијама општине Алибунар када обављају послове из своје надлежности. Сврха Кодекса је: да утврди стандарде личног и професионалног интегритета и понашања којих би требало да се придржавају службеници, да подржи службенике у поштовању професионалних и етичких стандарда, да упозна кориснике  јавних услуга о правилном начину комуникације и опхођења службеника, да допринесе изградњи поверења грађана у локалну власт, да допринесе успостављању ефикаснијег и одговорнијег поступања службеника. Службеник је дужан да се у обављању својих послова понаша законито и да своја дискрециона овлашћења примењује непристрасно. Уопште, Кодексом је  регулисано понашање службеника и намештеника како према странкама, тако и према другим запосленима. Кодекс је формиран  у складу са стандардима које су прописали органи Европске уније, а његових правила су  дужни да се придржавају сви органи и организације на територији Републике Србије. Прихватањем ових стандарда понашања Општина Алибунар постаје истински сервис грађана.
 
4. Донето је Решења о именовању члана Радног тела за сарадњу са месним заједницама Општине Алибунар
 
Усвојен је предлог да се за члана Радног тела за сарадњу са месним заједницама Општине Алибунар именује Живан Ристин, одборник СО Алибунар.
 
5. Донето је Решење о именовању Радне групе за евидентирање имовине Општине Алибунар у Јавном предузећу за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар
 
Након што Радно тело утврди која је имовина Општине Алибунар била дата на употребу и коришћење ЈП ''Инжењеринг општине Алибунар'', на ЈКП ''Универзал'' ће прећи само оно што је заиста имовина ЈП ''Инжењеринг општине Алибунар''. Комисија за кадровска, административна питања и радне односе утврдила је предлог да чланови Радне групе за евидентирање имовине  Општине Алибунар у Јавном предузећу за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар буду следећа лица: 1) Ђурица Глигоријев – председник; 2) Јасна Пурић – заменик председника; 3) Вишња Стефановић Диклић – члан; 4) Биљана Враговић – члан, 5) Владимир Петровић – члан; 6) Оливера Настановић – члан и 7) Анита Митровић – члан.
 
6. Донето је Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар
     
Овом Одлуком због претходно наведених промена у ЈП ''Инжењеринг општине Алибунар'', односно због чињенице да ће Владимир Петровић, као запослени у Јавног предузећу, прећи у запослене у Општинској управи, Комисија за кадровска, административна питања и радне односе дала је предлог да се он разреши функције вршиоца дужности директора овог јавног предузећа. Такође, Комисија за кадровска, административна питања и радне односе дала је предлог да се на функцију вршиоца директора Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' именује Божидар Пајевић, дипломирани економиста из Алибунара. 
 
 
 

Print Email

Baner Pecat 211x81