gore

  • Baner Optina Alibunar

Обавештење о конституисању стамбене заједнице након 12.12.2017. Године

Република Србија – АП Војводина              

Општина Алибунар – Општинска управа

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 О  КОНСТИТУИСАЊУ СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НАКОН 12.12.2017. ГОДИНЕ

Ступањем на снагу Закона о становању и одржавању зграда од 31. децембра 2016. године,-/ у даљем тексту Закон/ све стамбене зграде имају обавезу регистрације Стамбене заједнице у року од 6. месеци од дана почетка рада Регистра Стамбених заједница у РГЗ, који је почео са радом дана 12.06.2017. године односно  до 12. 12. 2017. године .

Све стамбене зграде које нису покренуле поступак регистрације Стамбене заједнице до 12.12.2017. године  МОГУ и даље својим захтевом  покренути поступак за регистрацију.

Захтев  за пријаву стамбених заједница у Регистар може се  поднети:

-  сваког радног дана од 7.00 до 15.00  часова на пријемном шалтеру услужног центра –писарница  Општинске управе Алибунар са седиштем у ул.Трг Слободе 4. у Алибунару  ;

-  послати путем ПТТ на адреси Општинска управа општине Алибунар, Одељење за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и имовинско - правнепослове на адреси 26.310 Алибунар ул.Трг Слободе 4.

-   од јануара 2018. године електронским подношењем пријаве путем корисничке апликације .

Уколоико стамбена заједница самостално не поднесе захтев за регистрацију, таква обавеза ће бити наложена од стране комуналног инстеора ОУ Алибунар .

Уколико стамбена зграда не поступи по налогу комуналног инспектора, од стране органа јединице локалне самоуправе за стамбене послове ће бити уведена принудна управа постављањем професионалног управника са листе професионалих управника Привредне коморе Србије .

 

Додатне информације, као и стручну помоћ при обаваљању поступка регистрације стамбених заједница на територији општине Алибунар могу се добити лично у  просторијама Општинска управа општине Алибунар, Одељење за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и имовинско - правнепослове  као и путем  E-mail   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. и контакт телефона 013/641-233.

Print Email

Baner Pecat 211x81