gore

  • Baner Optina Alibunar

ИЗВЕШТАЈ СА 44. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

DSCN1635 1600x1200Седница је одржана 09. новембра 2017. године у згради општине Алибунар, Трг слободе бр.4 којом је председавао председник Општине Предраг Белић.
1) Донета је Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пословног простора у својини Општине Алибунар и утврђен је текст Јавног огласа за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора у својини општине Алибунар
 
Усвајањем нове одлуке о условима и поступку давања у закуп пословног простора у својини Општине Алибунар, која детаљано регулише поступак давања у закуп пословног простора, стекли су се услови да се наведени пословни простори уступе на коришћење, тј. дају у закуп. Овом Одлуком Општинског већа биће расписан оглас за прикупљање писмених понуда јавним огласом ради давања у закуп пословних простора у Николинцима, који су у својини општине Алибунар. Пословни простори површине 176,40m2 и 62,4m2 се налазе у Николинцима, у улици Главна, на броју 44, на парцели. топ. бр. 1616. и наведени пословни простори се дају у закуп на одређено време, а најдуже до 5 (пет) година. 
 
2) Донета је Одлука о привременом поверавању цистерне за пијаћу воду 
 
На захтев-молбу ЈКП „ Универзал“ Алибунар, Општинско веће је донело Одлуку о поверавању на привремену употребу цистерне за пијаћу воду у власништву Општине Алибунар за службене потребе овог јавног комуналног предузећа.
 
3) Донето је Решење о давању сагласности за закључење Меморандума о сарадњи између Општине Алибунар и Развојно-едукативног центра из Београда
 
Општинско веће дало је сагласност за закључење Меморандума о сарадњи између Општине Алибунар и „Развојно-едукативног центра из Београда“. Влада Републике Србије донела је уредбу о ближим критеријумима за одређивање обавезно обезбеђених објеката и начину вршења послова њихове заштите. Наведеном Уредбом као обавезно обезбеђени објекти сматрају се објекти енергетике, саобраћаја, водопривреде, индустрије, заштите животне средине и други нараочито утврђени овом Уредбом. Мере обавезног обезбеђења објеката спроводи правно лице коме објекат припада. Удружење „Развојно-едукативни центар“ из Београда професионално је оспособљено, сертификовано и квалификовано за креирање пројекта из области безбедности и интеграцију у установе и институције. Општина Алибунар и Удружење „Развојно-едукативни центар“ из Београда реализоваће сарадњу кроз пројекат „Smart and safe city“, што ће омогућити постизање високог степена безбедности у установама и институцијама укљученим у пројекте.
 
4) Разматран је и прихваћен Закључак Владе Републике Србије о потреби предузимања радњи по унапред припремљеном плану реорганизације Грађевинског предузећа „ Мостоградња“ а.д. Београд
 
Општинско веће прихватило закључак Владе Републике Србије о потреби предузимања радњи по унапред припремљеном плану реорганизације Грађевинског предузећа „Мостоградња“ а.д. Београд
 
5) Донето је Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Плана јавних набавки Општине Алибунар за 2017. годину
 
Општина Алибунар приступила је изради промене о изменама и допунама Плана јавних набавки Општине Алибунар за 2017. годину на основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине алибунар за 2017.годину. Измене се односе на :
1) расписивање јавне набавке за наставак радова на изградњи канализационе инсталације отпадних вода у насељу Алибунар, блок 5, 1. Фаза у износу од 20.502.767,40 динара са ПДВ-ом. Поменута средства Општина је добила од Управе за капитална улагања АП Војводине на основу Одлуке о додели средстава по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у области водосндбевање и заштите вода .
2) измена набавке услуге –„Уклањање анималног отпада“ где се врши промена вредности на износ од 4.000.000,00 динара са ПДВ-ом из разлога што је Општина Алибунар вршила јавну набавку у износу од 500.000,00 динара без ПДВ-а. Поменута јавна набавка није прошла првенствено из разлога што је процењена вредност била неадекватна јер у Општини Алибунар и суседним општинама нема институције и предузећа које се баве поменутом делатношћу, а она која су се бавила изгубила су лиценцу, односно дозволу за рад.
После разматрања, Општинско веће усвојило Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Плана јавних набавки Општине Алибунар за 2017. годину.
 
6) Донет је Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи општине Алибунар
 
7) Усвојен је Извештај Комисије за попис гаража Општине Алибунар
 
Комисија за попис гаража је констатовала да у прегледу гаража датих у Информацији од ЈП „Инжењеринг“ Алибунар од 18.08.2017. године, где су дата имена корисника истих за период 2016/2017. годину као и увидом у уговоре, постоје две групе корисника и то са закупом на гараже и закупом на земљишту. Комисија је констатовала да ће се Решењем о рушењу од стране грађевинског инспектора утврдити намена објекта односно сваког дела објекта, обзиром да се налазе у низу, као и утврдити намена истих. Сходно Закону о Озакоњењу објеката, сви нелегални објекти су предмет озакоњења. Обзиром да су наведене групације гаража дате Извештајем предмет су озакоњења. Потребно је да све службе у што краћем року предузму потребне мере за њихово озакоњење и укњижбу у РГЗ-у. Општинско веће је усвојило Извештај и донело Закључак о предузимању мера за озакоњење објеката.
 
8) Седница Општинског веће је завршена размотрењем су појединачних предлога 
 
 
 

Print Email

Baner Pecat 211x81