gore

  • Baner Optina Alibunar

ИЗВЕШТАЈ СА 43. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

DSCN1609 1600x1200Седница је одржана 30. октобра  2017. године у згради општине Алибунар, Трг слободе бр.4 којом је председавао председник Општине Предраг Белић.
 
1) Донета  је  Одлука о усвајању Плана интегритета општине Алибунар
 
Законом о Агенцији за борбу против корупције прописана је обавеза да државни органи, организације, органи територијалне аутономије, локалне самоуправе, јавне службе и јавна предузећа усвајају своје Планове интегритета. Основни циљ Плана интегритета је успостављање механизма у институцији, који ће смањити ризик за настанак корупције и неетичких поступака као и подизање свести функционера и запослених о штетности корупције. Општинско веће је на својој 40. седници именовало Радну групу која је донела програм израде Плана интегритета у складу са смерницама за израду и спровођење Плана интегритета, а израђени План интегритета је достављен Агенцији за борбу против корупције. План интегритета општине Алибунар је усвојило Општинско веће, именована Радна група за израду Плана инегритета је разрешена, а именовано је лице одговорно да прати спровођење Плана интегритета општине Алибунар.
 
2) Усвојен је План редовног одржавања општинских путева, улица и паркинг површина на територији општине Алибунар у зимском периоду 2017/2018. године 
 
Општински савет за безбедност саобраћаја на путевима дало је Позитивно мишљење и доставило Општинском већу Предлог Плана редовног одржавања општинских путева, улица и паркинг површина на територији општине Алибунар у зимском периоду 2017/2018. године израђен од стране ЈП „Инжењеринг општине Алибунар". Редовно одржавање саобраћајница и саобраћајних површина у зимским условима ће свакако допринети повећању степена безбедности и комфорнијем коришћењу ових површина. Општинско веће је усвојило План редовног одржавања општинских путева, улица и паркинг површина на територији општине Алибунар у зимском периоду 2017/2018. године 
 
3) Донет је План одржавања општинских путева и улица на територији општине Алибунар у ванредним условима у зимском периоду 2017/2018. године
 
На предлог Штаба за ванредне ситуације општине Алибунар, Општинско веће усвојило План одржавања општинских путева и улица на територији општине Алибунар у ванредним условима у зимском периоду 2017/2018. године. У ванредним условима зимског периода изводиће се радови на чишћењу снега и леда у циљу стварања проходности саобраћајних површина које су од приоритетног значаја за функционисање локалне заједнице.
 
 
 

Print Email

Baner Pecat 211x81