Споменичке туристичке вредности

Споменици сакралне архитектуре заузимају значајно место јер су заступљени у свим насељима општине.

Српска православна црква у Алибунару посвећена је Благовестима а подигнута је 1796 године а две године касније освешћена је од странеископа Јосифа Шакабенте. Иконостас је сликао Румун Маћеј 1897 године. Служба је вршена на старом славенском језику за Србе и Румуне с тим што 1882 године Румуни стичу право да се служба сваке друге недеље обавља на румунском језику. До јерархијског одвајања Румунске цркве од јурисдикције Српске православне цркве у Алибунару дошло је 1872 године.

Румунска православна црква  у Алибунару саграђена је 1896 године. Црквено сликарство је дело Филипа Матеја из Бокша Монтане у Румунији.

Римокатоличка црква налази се у центру насеља, саграђена је 1913 године када је и освештена. Има скромне неокласицистичке елементе на фасади. 

Од значаја је Српска православна црква Св. Николе у Иланџи. Храм је је саграђен за време мађарске буне 1848 године. Ова архитектонска грађевина обновљена је тек 1852-1854 године, а као споменик од изузетне вредности стављен је под заштиту.

У општини су заступљени споменици профане архитектуре, старије историје и НОБ-а. Велики је  број спомен плоча као вид обележавања, затим фигура и бисти, док је мали број наменских споменика: фонтана, чесми, читаоница, због чега се томе треба посветити велика пажња.

Print Email

Baner Pecat 211x81