IZVEŠTAJ SA 66. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE ALIBUNAR

DSC04260Sednica je održana 13 avgusta 2018. godine u zgradi Opštine Alibunar, Trg slobode 4 (mala sala).

Sednicom je predsedavao predsednik opštine Alibunar Dušan Dakić. Na ovoj sednici Opštinsko veće donelo je sledeća akta:

1. Razmatran je i usvojen Pravilnik o proceni vrednosti imovine, obaveza i kapitala javnih preduzeća čiji je osnivač Opština Alibunar. Inače procenu vrednosti imovine obavljaju licencirani procenitelji čije se usluge procene kapitala pribavljaju u postupku javne nabavke. Cilj procene imovine i kapitala javnih preduzeća je usklađivanje registrovanog kapitala kod agencije za privredne registre sa kapitalom iskazanim u poslovnim knjigama javnih preduzeća.

2. Usvojen je Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o izmeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u opštinskoj upravi Opštine Alibunar . Izmene i dopune Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u opštinskoj upravi odnose se na određene izmene uslova radnih mesta u unutrašnjim organizacionim jedinicama opštinske uprave kao i u kabinetu predsednika Opštine Alibunar.

3. Doneta je Odluka o izmeni i dopuni Plana javnih nabavki Opštine Alibunar za 2018.godinu. U Plan javnih nabavki dodaju se sledeće nabavke:

RADOVI:

  • Nastavak radova na izgradnji kanalizacione instalacije otpadnih voda u Alibunaru, procenjena vrednost radova iznosi 8.152.381,00 dinara sa PDV-om.
  • Sanacija kapele u naseljenom mestu Alibunar, procenjena vrednost je 2.500.000,00 dinara sa PDV-om
  • Radovi na kotlarnici u OŠ „Prvi maj“ Vladimirovac, procenjene vrednosti 4.000.000,00 dinara.
  • Popravka puta – Lokve, procenjena vrednost 5.000.000,00 dinara sa PDV-om.

DOBRA:

  • Nabavka kancelarijskog materijala, procenjena vrednost 600.00,00 dinara sa PDV-om.

4. Doneta je Odluka o raspisivanju javnog konkursa za postavljanje načelnika opštinske uprave Opštine Alibunar. Javni konkurs objaviće se na internet stranici Opštine ALibunar kao i u najmanje jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju za celu teritoriju Srbije. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana oglašavanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnim novinama.

Za sprovođenje postupka po javnom konkursu opštinsko veće je obrazovalo konkursnu komisiju za izbor načelnika opštinske uprave Opštine Alibunar.

5.Razmatrana je i usvojena tehnička specifikacija radova na letnjem održavanju puteva u 2018.godini koja je formirana od strane JP za puteve i izgradnju „Inženjering Opštine Alibunar“ a pozitivno mišljenje na istu dao je Opštinski savet za bezbednost saobraćaja na putevima. Predmetna specifikacija sadrži opise radova, potrebene količine i ukupnu predračunsku vrednost koja iznosi 3.485.686.00 dinara.

6. Razmatrani su zahtevi osnovnih škola, srednje ekonomsko – trgovinske škole i predškolske ustanove „Poletarac“ za angažovanje pedagoških asistenata u obrazovni sistem institucija i davane su obrazovnim ustanovama potrebene saglasnosti radi uključenja pedagoških aistenata u vaspitno – obrazovni sistem.

Print Email

Baner Pecat 211x81