IZVEŠTAJ SA 65 SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE ALIBUNAR

stvoriti tim koji ce davati rezultateSednica je održana 30.jula 2018.godine u zgradi Opštine Alibunar, Trg slobode broj 4 (mala sala).         

Sednicom je predsedavao predsednik opštine Alibunar Dušan Dakić. Na ovoj sednici Opštinsko veće Opštine Alibunar donelo je sledeća akta:

-       Utvrdilo je predlog Odluke o  pristupanju promeni Statuta Opštine Alibunar i uputilo predlog Skupštini Opštine Alibunar na razmatranje i usvajanje. Inače razlog donošenja Odluke o promeni Statuta Opštine Alibunar je usklađenost sa novim izmenama i dopunama Zakona o lolalnoj samoupravi.

 

-       Utvrdilo predlog Odluke o završnom računu budžeta Opštine Alibunar za 2017.godinu koju je u vidu nacrta dostavilo odeljenje za finansije Opštinske uprave Alibunar. Predlog Odluke završnog računa upućuje se Skupštini opštine Alibunar radi donošenja Odluke završnog računa budžeta Opštine Alibunar za 2017.godinu.

-       Utvrdilo predlog Odluke o rebalansu budžeta Opštine Alibunar za 2018.godinu. Jedan od važnih razloga pristupanju izmeni Odluke o budžetu Opštine Alibunar za 2018.godinu je zaključivanje Ugovora o pravima i obavezama Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima i Opštine Alibunar radi realizacije projekta „Sanacija osnovne škole Prvi maj – Vladimirovac“. Vrednost Ugovora je 286.792.794,80 dinara bez PDV. Takođe Opština je morala da stvori obavezu prema „Komercijalnoj banci“ za otplatu glavnice duga. Jedan od razloga rebalansa budžeta je raspored sredstava koja su preneta iz prethodne godine u iznosu od 27.180.732,80 dinara a raspoređeno je 17.865.500,00 dinara na pojedine korisnike.

-       Utvrdilo predlog programa za unapređenje uslova života lokalne zajednice a posebno za izgradnju infrastrukturnih objekata u cilju poboljšanja uslova života građana Opštine Alibunar za 2018.godinu. Inače za realizaciju navedenog programa planirana su sredstva u budžetu Opštine Alibunar od 9.000.000,00 dinara. Sredstva će se raspodeliti za sledeće namene:

  1. Rekonstrukcija objekata za potrebe obrazovanja i vaspitanja u iznosu od 5.600.000,00 dinara.
  2. Izgradnja objekata iz komunalne oblasti u iznosu od 2.100.000,00 dinara.
  3. Izgradnja objekata iz sportsko – rekreativne oblasti u iznosu od 1.300.000,00 dinara.

-       Utvrdilo predlog Odluke o davanju saglasnosti na ustanovljavanje prava službenosti investitoru „Electrawinds- S“ Doo Beograd radi izgradnje i postavljanja niskonaponskih i optičkih kablova.

-       Razmatralo i utvrdilo predlog odluke o obezbeđivanju sredstava za vršenje osnivačkih prava u Domu zdravlja „Alibunar“ Alibunar radi izvršenja obaveza po izvršnoj sudskoj odluci. Ovom Odlukom Opština Alibunar prihvata obavezu obezbeđivanja sredstava iz budžeta radi  regulisanja obaveza na osnovu sudske izvršne Odluke prema poveriocu „PHOENIX PHARMA“ Doo Beograd. Inače sudsko poravnanje zaključeno je pred Privrednim sudom u Pančevu između Doma zdravlja Alibunar u svojhstvu dužnika i navedenog poverioca „PHOENIX PHARMA“ Doo Beograd.

-       Razmatralo i uputilo Skupštini opštine Alibunar predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o držanju domaćih životinja na teritoriji opštine Alibunar.

Donelo predlog rešenja o izmeni rešenja o obrazovanju komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora na poslovima iz izvorne nadležnosti Opštinske uprave opštine Alibunar.

Print Email

Baner Pecat 211x81