IZVEŠTAJ SA 58. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE ALIBUNAR

alibunar grbSednica je održana 17. maja 2018. godine u zgradi opštine Alibunar, Trg slobode br.4 (mala sala), kojom je predsedavao predsednik Opštine Alibunar Predrag Belić.

 

 

1) Utvrđen je predlog Odluke o poveravanju na vršenje dela poslova Javnom komunalnom preduzeću ''Univerzal'' Alibunar

 

Opštinsko veće usvojilo je Predlog Odluke o poveravanju na vršenje dela poslova Javnom komunalnom preduzeću ''Univerzal'' Alibunar. Ovom Odlukom se Javnom komunalnom preduzeću ''Univerzal'' Alibunar poverava obavljanje dela sledećih delatnosti:
1. upravljanje javnim parkiralištima,
2. obezbeđenje javnog osvetljenja,
3. održavanje ulica i puteva
4. drugi poslovi povereni posebnom odlukom Opštinskog veća ili predsednika Opštine
Prenos nadležnosti vrši se shodno Odluci o statusnoj promeni pripajanja, koju su doneli Javno preduzeće za puteve i izgradnju ''INŽENJERING OPŠTINE ALIBUNAR'' Alibunar u svojstvu društva prenosioca i Javno komunalno preduzeće ''Univerzal'' Alibunar u svojstvu društva sticaoca, iz razloga hitnosti i nesmetanog obavljanja delatnosti, do okončanja postupka statusne promene. Nakon poveravanja ovih poslova, JKP ''Univerzal'' će izvršiti izmenu godišnjeg programa rada, jer će svojim planiranim aktivnostima morati da doda i novopoverene poslove.

 

2) Utvrđen je predlog Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave opštine Alibunar za 2018. godinu


Utvrđuje se maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme za sistem lokalne samouprave Opštine Alibunar na sledeći način:

 
Naziv ustanove Maksimalan broj zaposlenih
Opštinska uprava Opštine Alibunar 72
JKP "Univerzal" Alibunar 55
JATP "Alibunar" Alibunar  11
Centar za socijalni rad "Prvi mart" Alibunar  1

Opštinska biblioteka "Vuk Karadžić" Alibunar

 

10
UKD "Centar za kulturu opštine Alibunar" Alibunar 2
Predškolska ustanova "Poletarac" Alibunar  56
UKUPNO  207

 

Opštinsko veće je usvojilo i prosledilo Predlog Odluke na razmatranje i usvajanje.


3) Doneto je Rešenje o obrazovanju Komisije za davanje u zakup poslovnog prostora opštine Alibunar

 

Poslovi i zadaci Komisije su da izvrši javno oglašavanje odluke i teksta javnog oglasa za davanje u zakup poslovnog prostora, da otvara, pregleda i izvrši ocenu ponude, odnosno prijave i sačini obrazložen predlog odluke za davanje poslovnog prostora u zakup i tekst ugovora o zakupu poslovnog prostora.


4) Usvojen je Zaključak o prihvatanju Izveštaja o mogućnosti poveravanja dela koji je podnelo Javno komunalno preduzeće „Univerzal“ Alibunar

 

Opštinsko veće usvojilo je Zaključak o prihvatanju Izveštaja o mogućnosti poveravanja dela delatnosti, br. 1344/2018 od 17.05.2018. godine, koji je podnelo Javno komunalno preduzeće „Univerzal“ Alibunar, u potpunosti i bez primedbi.

 

Print Email

Baner Pecat 211x81