FORMIRAN SAVET RODITELJA OPŠTINE ALIBUNAR

Grb AlibunarU skladu sa novim zakonskim odredbama  i u opštini Alibunar formiran je Opštinski savet roditelja koji čine roditelji iz svih škola sa teritorije naše opštine, kao i predstavnici predškolske ustanove „Poletarac“. Prvu konstitutivnu sednicu otvorio je koordinator Saveta roditelja, koji je ujedno i predsednik Aktiva direktora svih škola na teritoriji opštine Alibunar. On je upoznao prisutne članove Saveta sa novinama koje predviđa član 121. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, gde je najvažnija uvođenje novog organa – Opštinski savet roditelja, koji čine predstavnici Saveta roditelja svih obrazovnih ustanova sa područja opštine.
Predstavnici saveta biraju se svake školske godine, a opštinski Cavet roditelja daje mišljenje, inicira akcije i predlaže mere za ostvarivanje prava deteta, unapređenje obrazovanja, vaspitanja i bezbednosti dece, odnosno učenika u opštini. Savet učestvuje u utvrđivanju opštinskih planova i programa koji su od značaja za ostvarivanje obrazovanja, vaspitanja i bezbednosti dece, prati i razmatra mogućnosti za unapređivanje jednoakog pristupa, dostupnosti i mogućnosti obrazovanja i vaspitanja za decu, odnosno učenike, sprečavanja socijalne isključenosti dece odnosno učenike iz ugroženih i osetljivih grupa na teritoriji opštine, pruža podršku školskim savetima roditelja svih ustanova na teritoriji opštine u vezi sa pitanjima iz njihove nadležnosti itd. 
Članovi Opštinskog saveta roditelja su kroz razgovor ustanovili da roditelji moraju aktivnije da se uključe i da moraju da shvate svoju odgovornost. Takođe, neophodno je da se aktivno radi na podizanju svesti roditelji i sprečavanju pojave nasilje. U cilju edukacije roditelja u školama su organizovane i radionice. 
   
Predstavnici Saveta roditelja opštine Alibunar su:
o Danijela Damjanov – predstavnica OŠ ''Bratstvo i jedinstvo'' Alibunar, 
o Andrea Borać – predstavnica OŠ ''Bratstvo i jedinstvo'' Alibunar, 
o Milena Bratić – predstavnica OŠ ''Bratstvo i jedinstvo'' Alibunar, 
o Marija Miletić – predstavnica OŠ ''1.maj'' Vladimirovac, 
o Mihaela Đuđa – predstavnica OŠ ''1.maj'' Vladimirovac, 
o Katarina Marić – predstavnica OŠ ''1.maj'' Vladimirovac, 
o Martina Baj Urban – predstavnica OŠ ''T.G.Masarik'' Janošik,
o Biljana Živojinov – predstavnica OŠ ''M.Crnjanski'' Ilandža,
o Jonice Munćan – predstavnik OŠ ''3.oktobar'' Lokve,
o Sanela Jevtić Raša – predstavnica OŠ ''2.oktobar'' Nikolinci,
o Radmila Demonja – predstavnica OŠ ''D.Jerković'' B.Karlovac,
o Ilija Penca – predstavnik ETŠ ''D.Obradović'' Alibunar,
o Milica Tijanić – predstavnica PU ''Poletarac'' Alibunar,
o Marina Radulović – predstavnica PU ''Poletarac'' Alibunar.
 
IMAG1729 1600x1200
 

Print Email

Baner Pecat 211x81