POMOĆ STUDENTIMA SA TERITORIJE OPŠTINE ALIBUNAR

logo7343246392U cilju nastavka programa brige o mladima sa svoje teritorije, Opština Alibunar će obezbediti materijalnu podršku studentima koji se školuju u visokoobrazovnim ustanovama. Lokalna samouprava prepoznaje i vrednuje napore koje ovi mladi ljudi ulažu u svoje obrazovanje, a kroz efikasan program pomoći mladima podržava i njihov marljiv rad.
Predsednik Opštine će posebnim rešenjem utvrditi iznos mesečnog anuiteta novčane pomoći studentima, u skladu sa mogućnostima budžeta opštine Alibunar. „I na ovaj način potvrđujemo da brinemo o onome što je za našu zajednicu najvažnije – to su mladi i njihovo obrazovanje, svesni činjenice da će ova materijalna pomoć i podrška bar delimično olakšati njihovo školovanje i učiniti im studiranje kvalitetnijim i boljim.“, istakao je predsednik Opštine Predrag Belić.
Pravo na pružanje materijalne pomoći studenti ostvaruju pod određenim uslovima, sa unapred definisanim dokumentima koji studenti treba da prilože uz zahtev za utvrđivanje prava na materijalnu pomoć. Materijalna podrška studentima se isplaćuje od trenutka usvajanja prijave, završno sa mesecom junom, a najduže u trajanju od 9 (devet) meseci tokom tekuće školske godine. Isplata će se vršiti mesečno.
Zahtev za pružanje materijalne pomoći se može podneti na osnovu uspeha studenta na školovanju (prosek ocena preko 8.5 ili kod brucoša Vukova diploma), ili utvrđivanjem materijalnog statusa porodice. Zahtev za utvrđivanje prava na materijalnu pomoć podnosi se Centru za socijalni rad najkasnije do 15. decembra kalendarske godine u kojoj započinje aktuelnu godinu studiranja. Do 1. novembra Centru za socijalni rad predato je preko 100 zahteva „Pravo studenta opštine Alibunar na materijalnu pomoć“ , Centar za socijalni rad će odobrenje utvrditi posebnim rešenjem, ceneći ispunjenost uslova na osnovu priložene dokumentacije uz zahtev.
Dodatne informacije svi zainteresovani mogu dobiti na telefon: 641-167 ili lično u Centru za socijalni rad opštine Alibunar.
 
 

Print Email

Baner Pecat 211x81