cyr eng rom sk it
Naslovna eUprava Građani Promena prebivališta
Prijava promene prebivališta PDF Štampa El. pošta
 
 
Naziv usluge

 
Prijava promene prebivališta (promena adrese). Standardna procedura prijave promene prebivališta privatnog lica ukoliko promeni adresu ili mesto boravka u zemlji.
 
 
Organ zadužen za sprovođenje

 
Područne policijske uprave, policijske stanice i policijske ispostave.
 
 
Nadzorni organ

 
 
 
Opis

 
Prebivalište je mesto u kome se građanin nastanio s namerom da u njemu stalno živi. Punoletni građani dužni su da prijave i odjave prebivalište i prijave promenu adrese stana. 

Prilikom prijavljivanja prebivališta, odnosno promene adrese stana, punoletni građani dužni su da prijave i svoju maloletnu decu. 

Prijavljivanje prebivališta i promene adrese stana izvršiće se u roku od 8 dana od dana nastanjenja odnosno promene adrese stana. Odjavljivanje prebivališta građanin je dužan da izvrši pre napuštanja mesta prebivališta.

 
Gde i kako

 

Za PRIJAVU PREBIVALIŠTA, koja se vrši uz lično prisustvo, potrebno je:

 1. Čitko popunjen zahtev za prijavu-odjavu prebivališta, ili promenu adrese stana (obrazac br. 1);
 2.  Dokaz o pravnom osnovu korišćenja stambene jedinice na adresi na koju se podnosilac zahteva prijavljuje (ugovor o korišćenju stana, vlasnički list, rešenje o kućnom broju);
 3. Važeća lična karta za punoletna lica, a za maloletna lica izvod iz matične knjige rođenih;
 4.  Dokaz o uplati u iznosu od 170,00 dinara na ime republičke administrativne takse.

Za PRIJAVU MALOLETNOG DETETA potrebno je:

 1. Čitko popunjen zahtev za prijavu-odjavu prebivališta, ili promenu adrese stana (obrazac br.2);
 2. Izvod iz matične knjige rođenih za dete;
 3. Važeća lična karta roditelja koji vrši prijavu prebivališta za dete;
 4. Dokaz o uplati u iznosu od 170,00 dinara na ime republičke administrativne takse.

Za ODJAVU PREBIVALIŠTA, koja se vrši uz lično prisustvo, potrebno je:

 1. Čitko popunjen zahtev za odjavu prebivališta (obrazac br. 1);
 2.  Dokaz o uplati u iznosu od 170,00 dinara na ime republičke administrativne takse.

Za izdavanje UVERENJA O PREBIVALIŠTU, potrebno je:

 1. Čitko popunjen zahtev za izdavanje uverenja o prebivalištu
 2. Važeća lična karta podnosioca zahteva
 3. Dokaz o uplati u iznosu od 340,00 dinara na ime republičke administrativne takse

Zahtev za izdavanje uverenja o prebivalištu podnosi se lično ili preko punomoćnika organu unutrašnjih poslova po mestu prebivališta lica na koje se zahtev odnosi.

NAPOMENA: Brojevi žiro računa na koje se može izvršiti uplata razlikuju se u zavisnosti od opštine. 

http://www.mup.sr.gov.yu/domino/mup.nsf/dokumenta

 
Pravna podloga

 
 * Za tačnost gore navedenih podataka odgovorno je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije

 

 
Opština Alibunar je organizacija koja brine o zaštiti životne sredine.
Mi ublažavamo štetu nastalu zagađenjem korišćenjem snage vetra kao čistog i u potpunosti obnovljivog izvora energije.
 
RocketTheme Joomla Templates