cyr eng  rom  sk  it
Naslovna Građani i naselja Novosti Lokalna samouprava Kako do lične karte i pasoša
Kako do lične karte i pasoša PDF Štampa El. pošta
biometrijskalk Nova biometrijska lična karta važi pet godina i dobija se za 15 a pasoš, sa važnošću od deset godina, za 30 dana

Postojećim ličnim ispravama, ličnim kartama i pasošima, ističe vreme. Umesto većstarih, građanima se izdaju nove. Šta treba pribaviti od dokumenata i koja se procedura primenjuje, tema je razgovora sa Slavicom Panić, rukovodiocem grupe za upravne poslove u Policijskoj stanici Alibunar.

Da bi se dobila nova lična karta potrebno je priložiti izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, koji nisu stariji od šest meseci i stara lična karta (ako je reč o zameni) te jedna fotografija dimenzija 5 puta pet santimetara. Za dobijanje nove lične karte plaća se taksa za tehničku izradu,   u iznosu od 226 dinara i 913,35 dinara na ime troškova izrade samog obrasca. Građani se prilikom podnošenja zahteva opredeljuju za jednu od dve biometrijske lične karte, od kojih je jedna sa čipom a druga bez. Važnost nove lične karte, po postojećem zakonu je pet godina. Lična karta sa trajnom važnošću se više ne izdaje.

Obaveza posedovanja lične karte je sa navršenih 16 godina života.  Ličnu kartu mogu da dobiju i lica mlađa od 16 godina ali je njena važnost, kraća, samo do navršene 16. godine života a najduže do dve godine. Za sada, sama procedura prilikom podnošenja zahteva za ličnu kartu iznosi oko 30 minuta. Zakazivanje nije potrebno.

Zakonski rok za dobijanje nove lične karte je 15 dana od dana podnošenja zahteva. Obavezno je lično podnošenje zahteva, kao i  lično preuzimanje lične karte..

Zakonski rok za zamenu starih ličnih karata je jul 2011. godine. U izuzetnim slučajevima, u slučaju teških bolesti na primer ili za invalidna lica, građanima se mogu izdati i stari obrasci lične karte, koje važe do jula 2011. godine.

Slična procedura prisutna je i kod izdavanja novih pasoša, s tim što se stari obrasci više uopšte ne izdaju. Da bi se dobio nov pasošpotrebno je priložiti   uverenje o državljanstvu, ne starije od šest meseci,  važeću ličnu kartu, fotografiju istih dimenzija kao  za ličnu kartu kao i stari pasoš, ako se poseduje. Građanin koji većposeduje novu, biometrijsku ličnu kartu, ne treba da uz zahtev za izdavanje pasoša prilaže izvod iz matične knjige rođenih, odnosno uverenje o državljanstvu. Ukoliko pak poseduje nov pasoša želi potom novu ličnu kartu, građanin je u obavezi da priloži izvod iz matične knjige rođenih. Za dobijanje novog pasoša potrebno je uplatiti 2.170 dinara.

Zakonski rok za dobijanje novog pasoša je 30 dana od dana podnošenja a pasošvaži deset godina. U izuzetnim slučajevima, kada je u pitanju lečenje u inostranstvu, zaposlenje u inostranstvu, zatim za potrebe sportista, pasoš se može, po hitnom postupku, dobiti u roku od dva do tri dana, uz podnošenje  predviđene dokumentacije.     Za decu mlađu od 14 godina, pasošvaži dve godine.

Sve informacije građani inače mogu dobiti svakodnevno telefonom ili lično na šalteru i na oglasnoj tabli u Policijskoj stanici u Alibunaru.

Z.G. 

 
Opština Alibunar je organizacija koja brine o zaštiti životne sredine.
Mi ublažavamo štetu nastalu zagađenjem korišćenjem snage vetra kao čistog i u potpunosti obnovljivog izvora energije.
 
RocketTheme Joomla Templates